Gebruiker:T.vanschaik/Kladblok1

T.vanschaik/Kladblok1
Portaal:  Geneeskunde
Scheikunde
Documentatie​

Reden om dit sjabloon te maken

Dit sjabloon is een combinatie van de sjablonen Sjabloon:Infobox chemische stof en Sjabloon:Infobox geneesmiddel. In het chemische sjabloon ontbreekt de mogelijkheid om voldoende medische info te kunnen opnemen, en omgekeerd is het medische sjabloon niet in staat alle chemische informatie weer te geven. Beide sjablonen op een lemma plaatsen geeft óf doublures in informatie die in beide sjablonen geplaatst kan worden, óf verwarring welke informatie waar gevonden kan worden.

De namen van de gebruikte velden zijn zodanig dat bij het vervangen van het chemische of het medische sjabloon geen verlies van getoonde gegevens optreedt. Door de combinatie van de twee sjablonen treedt soms wel verschuiving in de volgorde van de getoonde info op.

Gebruik

Knip en plak de volgende tekst en vul de velden in. Wanneer er geen waarde wordt opgegeven in een veld, zal deze niet worden getoond in de uiteindelijke infobox. De afbeelding van de stof (op de Nederlandstalige Wikipedia of op Commons) verschijnt automatisch wanneer ze dezelfde naam draagt als de titel van het artikel (meestal gaat dat echter niet op doordat de Engelse benaming anders is).

Velden

Veldnaam Sectie Beschrijving
Absorptiesnelheid Farmacologie Aanduiding voor hoe snel het medicijn na toediening beschikbaar komt in de bloedstroom.
AdditiefType Voeding
ADI Voeding Geadviseerde dagelijkse hoeveelheid
ADR Veiligheid
Afbeelding Kop Gebruik hier bij voorkeur de structuurformule van de verbinding.
Afbeelding2 Kop Een tweede afbeelding, zie verder onder 'Afbeelding'
Afbeeldingbreedte Kop Hiermee wordt de breedte opgegeven van 'Afbeelding'. Gebruik dit veld alleen als de lengte-breedte verhouding van de afbeelding tot erg vreemde resultaten leidt.
Afbeeldingbreedte2 Kop Breedte voor 'Afbeelding2', zie verder onder 'Afbeelding' en '
AfbWaarsch Veiligheid Voor de gevaarsymbolen bestaan figuren voor de volgende symbolen: E, F, O, D, C, T, X, G en N (in deze volgorde). Deze kunnen toegevoegd worden door middel van het sjabloon {{Pictogram GHS}}. Bekijk de sjabloonpagina zelf voor meer uitleg omtrent de betekenis en het gebruik van het sjabloon. Plaats een eventuele referentie bij de parameter TekstWaarsch, dus niet hier.
Aggregatietoestand Fysische eigenschappen Vast/Vloeibaar/Gas
Alcohol Medische risico's Risico's van de stof in combinatie met alcohol
AndereNamen Algemeen Synoniemen van de naam zoals deze in de medische of chemische wereld gebruikelijk is.
ATC_prefix Databanken
ATC_suffix Databanken
ATC_supplemental Databanken
Beschikbaarheid Farmacologie Gedeelte van de medicijndosis die in het bloed terecht komt.
Beschrijving Chemische zaken Uiterlijke bescjrijvingen van de stof. Kleur, geur, grote van de stofdeeltjes
Brekingsindex Fysische eigenschappen
Carcinogeen Veiligheid
CAS_nummer Databanken
Chemische_formule Chemische zaken De formule van de verbinding zoals die bewchreven wordt in brutoformule. Plaats de formule bij voorkeur tussen <chem. en </chem>; je hoeft dan niet de subscript-codes op te geven! Eigenlijk is dit een doublure ten opzichte van 'Chemische_formule', maar in de 'Infobox chemische stof' wordt Formule voor de parameter gebruikt en in de 'Infobox geneesmiddel' is dat Chemische_formule. Om bij bestaande lemma's waar dit sjabloon op geplaatst wordt en een van beide sjablonen dus vervangen wordt, niet de parameternamen te hoeven wijzigen zijn beide vormen opgenomen.
Zijn zowel 'Chemische_formule' als 'Formule' geladen dan wordt alleen 'Formule getoond'.
Dampdruk Fysische eigenschappen
Dichtheid Fysische eigenschappen in kg/l
Distributievolume Farmacologie < nog nader in te vullen >
Dosering Farmacologie Dosis waarin het medicijn wordt toegediend.
DrugBankCa Databanken
DrugBankComMonogr Databanken
E-nummer Voeding Het Europese toelatingsnummer
EG Databanken
EINECS Databanken
EINECS2 Databanken
Essentieel Voeding Alleen de waarden Ja en Nee zijn hier relevant
EUHzinnen Veiligheid
Formule Chemische zaken De formule van de verbinding zoals die bewchreven wordt in brutoformule. Plaats de formule bij voorkeur tussen <chem. en </chem>; je hoeft dan niet de subscript-codes op te geven! Eigenlijk is dit een doublure ten opzichte van 'Formule', maar in de 'Infobox chemische stof' wordt Formule voor de parameter gebruikt en in de 'Infobox geneesmiddel' is dat Chemische_formule. Om bij bestaande lemma's waar dit sjabloon op geplaatst wordt en een van beide sjablonen dus vervangen wordt, niet de parameternamen te hoeven wijzigen zijn beide vormen opgenomen.
Zijn zowel 'Chemische_formule' als 'Formule' geladen dan wordt alleen 'Formule' getoond.
FysischeOpslag Veiligheid Eigenlijk is dit een doublure ten opzichte van 'Opslag', maar in de 'Infobox chemische stof' wordt Opslag voor de parameter gebruikt en in de 'Infobox geneesmiddel' is dat FysischeOpslag. Om bij bestaande lemma's waar dit sjabloon op geplaatst wordt en een van beide sjablonen dus vervangen wordt, niet de parameternamen te hoeven wijzigen zijn beide vormen opgenomen.
Zijn zowel FysischeOpslag als Opslag geladen, dan word alleen FysischeOpslag getoond.
GoedOplIn Fysische eigenschappen
Groep Farmacologie Farmacologische groep waartoe de stof als medicijn behoort. Zie ook 'Subklasse'
Halfwaardetijd Farmacologie De tijd nodig om de helft van de toegediende dosis medicijn te metaboliseren of uit te scheiden.
Hygroscopisch Fysische eigenschappen Trekt de stof water aan?
Hzinnen Veiligheid Plaats hier de nummers van de H-zinnen tussen dubbele accolades. In de infobox worden de nummers getoond, maar wordt de cursor op een nummer gezet dan verschijnt de bijbehordende tekst. In verband met downward compatibiliteit is Rzinnen ook gehandhaafd.
Indien zowel Hzinnen als Rzinnen geladen zijn wordt alleen Hzinnen getoon.
InChI Databanken
Indicaties Farmacologie Redenen om het medicijn voor te schrijven.
IUPAC Algemeen De IUPAC-naam van de verbinding. In het chemische sjabloon wordt 'IUPAC' gebruikt, in het medische sjabloon 'IUPAC_naam'. Berifrm worden ondersteund, maar 'IUPAC' heeft de voorkeur.
Zijn zowel IUPAC als IUPAC_naam geladen, dan wordt alleen IUPAC getoond.
IUPAC_naam Algemeen De IUPAC-naam van de verbinding. In het chemische sjabloon wordt 'IUPAC' gebruikt, in het medische sjabloon 'IUPAC_naam'. Berifrm worden ondersteund, maar 'IUPAC' heeft de voorkeur.
Zijn zowel IUPAC als IUPAC_naam geladen, dan wordt alleen IUPAC getoond.
KlassiekeAnalyse Chemische zaken Het procentuele voorkomen van de verschillende elementen in de verbinding.
Kleur Fysische eigenschappen
Kompas Databanken
Kookpunt Fysische eigenschappen Eventueel de druk vermeleden
Lactatie Medische risico's Risico's tijdens de periode van borstvoeding
LethaalKip Veiligheid De lethale dosis van de stof voor een kip in mg/kglichaamsgewicht.
LethaalKonijn Veiligheid De lethale dosis van de stof voor een konijn in mg/kglichaamsgewicht.
LethaalMuis Veiligheid De lethale dosis van de stof voor een muis in mg/kglichaamsgewicht.
LethaalRat Veiligheid De lethale dosis van de stof voor een rat in mg/kglichaamsgewicht.
LogPow Fysische eigenschappen De negatieve logaritme van de verdelingscoëfficient van de stof tussen octanol en water: LogPow = -log(Kow) = -log(coctanaol/cwater
MAC Veiligheid
MatigOplIn Fysische eigenschappen
MedischBewaarvoorschrift Farmacologie Regels rond het bewaren van de stof als medicijn. Deze kunnen afwijken van het bewaren van de stof als chemische substantie.
Merknamen Farmacologie Namen waaronder de stof als medicijn op de markt is.
Moleculair_gewicht Chemische zaken De molaire massa van de verbinding in gram/mol. De eenheid dient niet vermeld te worden! Eigenlijk is dit een doublure ten opzichte van 'Molgewicht', maar in de 'Infobox chemische stof' wordt Molgewicht voor de parameter gebruikt en in de 'Infobox geneesmiddel' is dat Moleculair_gewicht. Om bij bestaande lemma's waar dit sjabloon op geplaatst wordt en een van beide sjablonen dus vervangen wordt, niet de parameternamen te hoeven wijzigen zijn beide vormen opgenomen.
Zijn zowel Molgewicht als Moleculair_gewicht geladen, dan word alleen Molgewicht getoond.
Molgewicht Chemische zaken De molaire massa van de verbinding in gram/mol. De eenheid dient niet vermeld te worden! Eigenlijk is dit een doublure ten opzichte van 'Moleculair_gewicht', maar in de 'Infobox chemische stof' wordt Molgewicht voor de parameter gebruikt en in de 'Infobox geneesmiddel' is dat Moleculair_gewicht. Om bij bestaande lemma's waar dit sjabloon op geplaatst wordt en een van beide sjablonen dus vervangen wordt, niet de parameternamen te hoeven wijzigen zijn beide vormen opgenomen.
Zijn zowel Molgewicht als Moleculair_gewicht geladen, dan word alleen Molgewicht getoond.
Naam Kop De naam van de verbinding zoals deze standaard gebruikt wordt, met name in de medische wereld.
NutrientType Voeding
Omgang Veiligheid
Onderschrift Kop Het onderschrift dat bij het veld 'Afbeelding' geplaatst wordt.
Onderschrift2 Kop Onderschrift bij 'Afbeelding2', zie verder onder 'Afbeelding' en 'Onderschrift'
OnoplIn Fysische eigenschappen
Oplosbaarheid Fysische eigenschappen De oplosbaarheid in water in gram/liter
Opslag Veiligheid Eigenlijk is dit een doublure ten opzichte van 'FysischeOpslag', maar in de 'Infobox chemische stof' wordt Opslag voor de parameter gebruikt en in de 'Infobox geneesmiddel' is dat FysischeOpslag. Om bij bestaande lemma's waar dit sjabloon op geplaatst wordt en een van beide sjablonen dus vervangen wordt, niet de parameternamen te hoeven wijzigen zijn beide vormen opgenomen.
Zijn zowel FysischeOpslag als Opslag geladen, dan word alleen FysischeOpslag getoond.
Overdosis Medische risico's
Plasma-eiwitbinding Farmacologie Veel medicijnen worden in het bloed vaak aan eiwit gebonden. Maat voor de hoeveelheid die gebonden is.
PubChem Databanken
Pzinnen Veiligheid Plaats hier de nummers van de P-zinnen tussen dubbele accolades. In de infobox worden de nummers getoond, maar wordt de cursor op een nummer gezet dan verschijnt de bijbehordende tekst. In verband met downward compatibiliteit is Szinnen ook gehandhaafd.
Indien zowel Pzinnen als Szinnen geladen zijn wordt alleen Pzinnen getoon.
Repertorium Databanken
Rijvaardigheid Medische risico's
Rzinnen Veiligheid Beter niet gebruiken. Eigenlijk een doublure ten opzichten van Hzinnen. In het sjabloon Infobox chemische stof worden de parameters Rzinnen en Szinnen nog gebruikt. Deze parameters worden ondersteund om het plaatsen van dit sjabloon op een artikel waar Infobox chemische stof al is gebruikt, makkelijker te maken. In verband met downward compatibiliteit is Szinnen ook gehandhaafd.
Indien zowel Hzinnen als Rzinnen geladen zijn wordt alleen Hzinnen getoon.
SlechtOplIn Fysische eigenschappen
Smeltpunt Fysische eigenschappen
SMILES Chemische zaken Éénregelige notatie van de structuurformule van de stof, zie SMILES..
Spectra Chemische zaken Links naar eventuele spectra van de verbinding.
Stofwisseling Farmacologie Omzetting van het medicijn in het lichaam
Subklasse Farmacologie Onderverdeling van 'Groep', de farmacologische groep waartoe de stof als medicijn behoort. Zie ook 'Groep'
Sublimatiepunt Fysische eigenschappen
Szinnen Veiligheid Beter niet gebruiken. Eigenlijk een doublure ten opzichten van Pzinnen. In het sjabloon Infobox chemische stof worden de parameters Rzinnen en Szinnen nog gebruikt. Deze parameters worden ondersteund om het plaatsen van dit sjabloon op een artikel waar Infobox chemische stof al is gebruikt, makkelijker te maken.
Indien zowel Pzinnen als Szinnen geladen zijn wordt alleen Pzinnen getoon.
tMax Farmacologie De tijd tussen toediening van het medicijn en het moment waarop de piekwaarde in de bloedstroom optreedt.
Toediening Farmacologie Vorm waarin het medicijn wordt toegediend
Uitscheiding Farmacologie Manier waarop het lichaam het medicijn weer loost.
Vd Farmacologie < nog nader in te vullen >
Vergelijkbaar Chemische zaken Noteer hier bekendere verbindingen waarmee de stof vergelijkbaar is
Viscositeit Fysische eigenschappen
Vlampunt Fysische eigenschappen Temperatuur waarbij de stof aan een ontstekingsbron ontbrand.
Voeding Medische risico's
Voorkomen Voeding
Zelfontbranding Fysische eigenschappen Temperatuur waarbij de stof zonder ontstekingsbron ontbrand.
Zwangerschap Medische risico's Risoco's tijdens de zwangerschap
TekstWaarsch Veiligheid Hier wordt - indien nodig - het signaalwoord Gevaar of Waarschuwing ingevoerd. Geen enkel ander woord mag hier worden gebruikt. Plaats na dit signaalwoord een eventuele referentie naar een catalogus (dus niet na de pictogrammen in de parameter AfbWaarsch).
VN Veiligheid


Invullijst

{{Gebruiker:T.vanschaik/Kladblok1

<!--         Kop          -->
| naam = 
| Afbeelding = 
| Onderschrift = 
| Afbeeldingbreedte = 
| Afbeelding2 = 
| Onderschrift2 = 
| Afbeeldingbreedte2 = <!-- alleen nodig bij ongebruikelijke afmetingen van afb. -->
<!--         Algemeen       -->
| IUPAC = 
| AndereNamen = 
<!--         Farmacologie     -->
| Groep = 
| Subklasse = 
| Merknamen = 
| Beschikbaarheid = 
| Absorptiesnelheid = 
| Halfwaardetijd = 
| tMax = 
| Distributievolume = 
| Vd = 
| Plasma-eiwitbinding = 
| Stofwisseling = 
| Uitscheiding = 
| Indicaties = 
| Voorschrift = 
| Toediening = 
| Dosering = 
| MedischBewaarvoorschrift = 
<!--         Voeding        -->
| NutrientType = 
| Essentieel = Ja|Nee
| Voorkomen = 
| ADI = 
| AdditiefType = 
| E-nummer
<!--         Medische risico's   -->
| Zwangerschap = 
| Lactatie = 
| Rijvaardigheid = 
| Alcohol = 
| Voeding = 
| Overdosis = 
<!--         Databanken      -->
| Kompas = 
| Repertorium = 
| CAS_nummer = 
| ATC_prefix = 
| ATC_suffix = 
| ATC_supplemental = 
| PubChem = 
| DrugBankCa =
| DrugBankComMonogr = 
| InChI = 
| EINECS = 
| EINECS2 = 
<!--
           Chemische zaken

    IUPAC staat al bij algemeen
                      -->
| Formule =
| Beschrijving = 
| Molgewicht = 
| KlassiekeAnalyse = 
| Spectra = 
| SMILES = 
| Vergelijkbaar = 
<!--         Fysische eigenschappen-->
| Kleur = 
| Dichtheid = 
| Aggregatietoestand = 
| Hygroscopisch = 
| Smeltpunt = 
| Sublimatiepunt = 
| Kookpunt = <!--ref-->
| Vlampunt = 
| Zelfontbranding = 
| Dampdruk = 
| Oplosbaarheid = 
| GoedOplIn = 
| MatigOplIn = 
| SlechtOplIn = 
| OnoplIn = 
| LogPow = 
| Viscositeit = 
| Brekingsindex = 
<!--         Algemene veiligheid  -->
| AfbWaarsch = 
| TekstWaarsch = 
| Hzinnen = 
| EUHzinnen = 
| Pzinnen = 
| Carcinogeen = 
| Omgang = 
| FysischeOpslag = 
| EG = 
| VN = 
| ADR = 
| MAC = 
| LethaalRat = 
| LethaalKonijn = 
| LethaalMuis = 
| LethaalKip =
<!--         Thermodynamica    -->
| Cpm0 = 
| SoortelijkeWarmte = 
| Warmtegeleidingscoëfficiënt = 
| SoortelijkeWeerstand = 
| Evenwicht = 
| fG0g = 
| fG0l = 
| fG0s = 
| fH0g = 
| fH0l = 
| fH0s = 
| S0g = 
| S0l = 
| S0s = 
| Cpm0 = 
}}