Gebruiker:Rots61/Chromecast

Laatst bijgewerkt: niet bekend Aantal punten Beoordeling en opmerkingen
A: Titel Chromecast
A1. Is de titel correct? 3  
A2. Zijn er goede redirects of doorverwijspagina's aanwezig voor logische alternatieve titels? 3  
B: Inleiding
B1. Geeft de eerste zin een goede omschrijving van het onderwerp? 2  
B2. Worden de belangrijkste gegevens over het onderwerp vermeld? 5  
B4. Bevat de inleiding niet te veel details? 5  
C: Inhoud
C1. Worden alle relevante gegevens genoemd? 5  
C2. Ontbreken relevante of encyclopedische details? 5  
C3. Zijn alle gegevens verifieerbaar? 10  
C4. Worden er geen uitspraken gedaan die feitelijk onjuist zijn? 10  
C5. Is het artikel neutraal geschreven? 5  
C6. Is er geen onwenselijke promotie van standpunten, personen, producten, bedrijven, instellingen, etc. opgenomen? 10  
C8. Is het artikel begrijpelijk voor kinderen? 10  
D: Indeling en vormgeving
D1. Is de opbouw van het artikel logisch? 5  
D2. Zijn er voldoende kopjes en subkopjes? 2  
D3. Zijn de alinea's niet te lang? 3  
D4. Ziet het artikel er netjes en overzichtelijk uit bij de meest gebruikte browserinstellingen? 5  
E: Taalgebruik
E1. Bevat het artikel nog typefouten of spelfouten? 5, -1 per fout  
E2. Klopt de grammatica? 5, -1 per fout  
E3. Bevat het artikel geen te lange zinnen? 5  
E4. Is er zoveel mogelijk gebruikgemaakt van gangbare Nederlandstalige begrippen? 5  
E5. Worden moeilijke begrippen toegelicht? 10  
F: Afbeeldingen  
F1. Zijn er voldoende afbeeldingen? 10  
F2. Zijn alle afbeeldingen relevant voor het artikel? 10  
F3. Zijn de afbeeldingen duidelijk? 10  
F4. Geven de bijschriften een goede toelichting op de afbeeldingen? 5  
F5. Zijn de afbeeldingen juist geplaatst? 5  
F6. Is de auteursrechtelijke status van de afbeeldingen in orde? 2  
G: Overzichten en tabellen
G1. Bevat het artikel niet te veel opsommingen? 5  
G2. Worden opsommingen in tabelvorm weergegeven? als er een tabel is:2  
G3. Is de betekenis van de tabellen duidelijk? als er een tabel is:5  
G4. Is de vormgeving van de tabellen in orde? als er een tabel is:3  
I: Links  
I1. Bevatten alle belangrijke begrippen interne links? 10, -2 per niet gelinkt begrip  
I2. Verwijzen alle interne links naar de juiste artikelen? 5  
I3. Verwijzen alle rode links naar mogelijk zinvolle artikelen? 5  
I4. Is het artikel op de juiste wijze gecategoriseerd? 2  
I5. Zijn de interwikilinks in orde? 5  
I6. Wordt het aantal externe links zo veel mogelijk beperkt? 5  
I7. Werken alle externe links? 3  
Totaal aantal punten 200+10 als er een tabel is. Fout in uitdrukking: operand voor + ontbreekt.

{{{A1t}}}+{{{A2t}}}+{{{B1t}}}+{{{B2t}}}+{{{B4t}}}+{{{C1t}}}+{{{C2t}}}+{{{C3t}}}+{{{C4t}}}+{{{C5t}}}+{{{C6t}}}+{{{C8t}}}+{{{D1t}}}+{{{D2t}}}+{{{D3t}}}+{{{D4t}}}+{{{E1t}}}+{{{E2t}}}+{{{E3t}}}+{{{E4t}}}+{{{E5t}}}+{{{F1t}}}+{{{F2t}}}+{{{F3t}}}+{{{F4t}}}+{{{F5t}}}+{{{F6t}}}+{{{G1t}}}+{{{G2t}}}+{{{G3t}}}+{{{G4t}}}+{{{I1t}}}+{{{I2t}}}+{{{I3t}}}+{{{I4t}}}+{{{I5t}}}+{{{I6t}}}+{{{I7t}}}