Overleg gebruiker:OSeveno/Haags

Active discussions

Stuk "vertaald" naar het Haags. Leek me wel grappig, als kleine toevoeging. Zie het niet als vandalisme, maar als voâhbeild :)

NielsTriple 7 mei 2006 06:30 (CEST)

Ik zie het zeker niet als vandalisme, maar ik ben wat ongelukkig met die hele Harry-spelling, omdat ze zo gechargeerd is. Iemand die nog nooit Haags heeft gehoord gaat het zo verkeerd uitspreken: De AN ee, oo en eu klinken niet als ei, au en ui, ze staan hoogstens halverwege (eej, oow, euw). Steinbach 7 mei 2006 10:30 (CEST)
Je mot 't gewaun hagtop voâhleize ;) NielsTriple 8 mei 2006 00:09 (CEST)

Kan ik de auteur op enkele fouten wijzen?Bewerken

Ik ben geboren en getogen in Zoetermeer, heb geen notabel sterk Haags accent en het is me pas twee keer in mijn leven overkomen dat ik een 'mede-Zoetermeerder' tegen ben gekomen met een Haags accent. Toch kom in meermalen per week in Loosduinen en ken het Haags accent behoorlijk. Mijn vergelijking is altijd dat het Haagse accent een Nederlands, Brits, Amerikaans, Duits en Frans accent bij elkaar gegooid is. Voorzover ik weet wordt de /r/ op het eind van een woord als hij wordt uitsproken (wat meestal het geval is, dat hij op het Brits, Australisch, Limburgs of Duits wordt uitgesproken is een veelal foutief, cliché stereotype) eigenlijk altijd uitgesproken als een 'flipped /ɹ /', dus: Zutʰəwrwmiwrwdəwrw i.p.v. Zoetermeerder. Echter, de r aan het begin van een lettergreep wordt eigenlijk altijd als /ɣ/, de [g] uitgesproken. Haags staat bekend om zijn opmerkelijk harde g's, dus: stɣand, "stgand", Sɣrrri Lanka, "Schrrri Lanka", tɣein "tgein", i.p.v. strand, Sri Lanka, trein. Alle l's op het eind van een lettergreep zijn zeer donker, naar de Franse doublevé toeleunend. Hiervoor moet alles wijken, dus zowel uil (nocturnale vogel) als ijl (spoed) worden uitgesproken als / è w / en het enige verschil tussen bel en bijl is dat laatstgenoemde langer is. Ik heb bezwaar tegen de opmerking dat sommige woorden een extra lettergreep krijgen, ik zie dit juist als Rotterdams, Amsterdams, Urks of Flevolands. In het Haags wordt elk niet als [elluk] uitgesproken, maar als / e w k /, en twaalf = / tʰ w æ w fʰ /. Sterker nog, woorden worden ingekort: terug wordt / tʰ ɣʰ ə ɣ /, 'tgug'. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door ? (overleg · bijdragen) 2001:980:855F:1:929:69CA:3425:F508

Wat is er zo eigenaardig aan het Haags? Dat is niet dat het twee varianten heeft...Bewerken

Dit lemma heeft één bron. Dat is de publicatie “'s -Gravenhage - Het Haags en zijn standaarden” van Ton Goeman, dialectoloog verbonden aan het Meertens Instituut. Toch wijkt dit lemma over het ‘Haags’ flink af van hetgeen Goeman schrijft. Regel 01 van dit lemma stelt: „Het Haags is het stadsdialect dat door de autochtone "volksklasse" van Den Haag wordt gesproken.“ Goeman stelt daarentegen duidelijk dat het ‘Haags’ zowel het Hèègs als het Haegs omvat. Hij opent met: „Wat is er zo eigenaardig aan het Haags? Dat is niet dat het twee varianten heeft...“ Dat het Haags dus om twee dialecten gaat, niet slechts één, en dat beiden een sociolect zijn. Toch wordt in Wikipedia het Haegs behandeld in een lemma ‘Geaffecteerde spraak’. Het lemma Geaffecteerde spraak gaat echter niet alleen over het Haegs, maar over een groep dialecten die kennelijk iets gemeen hebben. Overigens constateer ik in de publicatie van Goeman geen verwijzingen naar Leiden of Wassenaar in verband met het Haegs. In relatie tot het Haegs gebruikt Goeman nergens de term ‘geaffecteerde spraak’ of ‘affectief’. De Vlaamse hoogleraar Georges De Schutter, lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, gebruikt de term in verband met het Antwerpse dialect.

Het lemma ‘Geaffecteerde spraak’ is slechts gebaseerd op een artikel over het gebruik van het woord taartje of gebakje. Het stelt, een beetje neerbuigend, dat: „Anders dan de "volkse" dialecten heeft de geaffecteerde spraak geen wortels in het Hollands van de middeleeuwen; vermoedelijk is het in de achttiende eeuw ontstaan.“ Echter, als je de publicatie van Goeman leest, stelt hij dat dit óók geldt voor het Hèègs. Hij schrijft dat de onderzoeker Daan aanwijzingen vond: „die voor het Haags zelfs teruggaan tot de zeventiende eeuw”. Goeman geeft niet aan of hij in dit kader het Hèègs of het Haegs bedoelt, danwel beiden. Hij verwijst ook nog naar het zeventiende-eeuwse Bargoens en het Jiddisch, waaruit de latere Haagse stadsdialecten veel woorden (en klanken) hebben overgenomen.

Mijn inzicht is dat de beide lemma's Haags en Geaffecteerde spraak aan vele kanten rammelen, als je mag afgaan op de voornaamste bron. In Goemans publicatie blijken beiden een “subdialect” van het Haags te zijn. Volgens mij hoort het Haegs te worden behandeld in hetzelfde lemma als het Hèègs. Overigens is het opvallend dat de term ‘Haegs’ geheel niet voorkomt in beide lemma's, evenals de term ‘Hèègs’. Dat is opvallend, wanneer je een lemma (Haags) baseert op één werk, waarin dat dé termen zijn die worden gebruikt voor dit onderwerp. Het lemma Geaffecteerde spraak is niet eens onderbouwd met een publicatie op het niveau van Goeman, maar uitsluitend op een kort artikel over het gebruik van het woord taartje of gebakje.

Beide lemma's komen in feite in aanmerking voor verwijdering van Wikipedia. Maar dat zou ik wel zonde vinden. oSeveno (Overleg) 19 jul 2018 11:24 (CEST)

Er is een stadsdialect Haags. In beginsel moet het lemma dus behouden blijven. Ongetwijfeld is de inhoud onvolmaakt. Alle lemmata op Wikipedia zijn onvolmaakt. De voorgeschreven reactie hierop is het lemma te verbeteren, niet het te verwijderen. MWAK (overleg) 6 jul 2019 15:13 (CEST)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "OSeveno/Haags".