Kronkelwilg

"Mijn (op)rechte stam is stevig geworteld. Mijn takken zoeken al kronkelend hun weg om bij te dragen aan een vruchtbare groei van Wikipedia".


Daarbij ben ik vooral geïnteresseerd in thema's betreffende:

  • onderwijszaken, met name alfabetisering
  • ontwikkelingssamenwerking, met name d.m.v. microfinanciering
  • mensenrechten
  • het armoedevraagstuk
  • het vluchtelingenvraagstuk
  • het leefmilieu
  • .... en wat daarmee samenhangt


voorwaarden voor vrede, rechtvaardigheid en stabiliteit in de wereld.