Gebruiker Karel Flach heeft vele interesses en heeft op vele terreinen artikelen geschreven Mijn interesses zijn voornamelijk Historisch-technisch gericht, zoals uitvinders, ontdekkingsreizigers, oude ambachten. Maar ook chemisch-analytische techniek interesseren me, voornamelijk vanwege mijn werk als service engineer bij een wereldwijd opererende leverancier van Analytische laboratorium apparatuur. Thans gepensioneerd, maar als technisch vrijwilliger werkzaam bij scheepswerf DeDelft en uit dien hoofde heb ik kennis ontwikkeld van historische scheepsbouw en ambachten.