Over de beeldende kunst in Hengelo.

Lid van de gendergapgroep om de kloof tussen de bekendheid van mannen en vrouwen te dempen.