Gebruiker:Groucho NL/LvA

Dit artikel bevat een lijst van afkortingen uit de polymeerchemie. Deze zijn afkomstig van Technical Committee 61 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

ABewerken

Afkorting Betekenis(sen)
ABS Acrylonitril butadieen styreen

CBewerken

Afkorting Betekenis(sen)
CA Celluloseacetaat
CAB Celluloseacetobutyraat
CAP Celluloseacetopropionaat
CF Kresolformaldehyde
CMC Carboxymethylcellulose
CN Cellulosenitraat
CP Cellulosepropionaat
CS Caseine

DBewerken

Afkorting Betekenis(sen)
DAP Diallylftalaat

EBewerken

Afkorting Betekenis(sen)
EC Ethylcellulose
EP Epoxyhars
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

MBewerken

Afkorting Betekenis(sen)
MF Melamineformaldehyde

PBewerken

Afkorting Betekenis(sen)
PA Polyamide
PC Polycarbonaat
PCTFE Polychloortrifluoretheen
PE Polyetheen
PETP Polyetheentereftalaat
PIB Polyisobuteen
PMMA Polymethylmethacrylaat
POM Polyoxymethyleen
PP Polypropeen
PS Polystyreen
PTFE Polytetrafluoretheen
PUR Polyurethaan
PVAC Polyvinylacetaat
PVAL Polyvinylalcohol
PVB Polyvinylbutyral
PVC Polyvinylchloride
PVCA Polyvinylchlorideacetaat
PVCC gechloreerd polyvinylchloride
PVDC Polyvinylideenchloride
PVF Polyvinylfluoride
PVFO Polyvinylformal

SBewerken

Afkorting Betekenis(sen)
SAN Styreenacrylonitril
SB Styreenbutadieen
SI Silicone

UBewerken

Afkorting Betekenis(sen)
UF Ureumformaldehyde
UP onverzadige polyester
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Categorie:Scheikunde Polymeren