Gebruiker:Evil berry/Notities

[1] Artikels om uit te lichten, uit te diepen?

Een Romeinse naam (Latijn: nomen) bestond uit twee of drie delen: een praenomen (cf. voornaam), een nomen gentile (cf. familienaam) en een cognomen (cf. bijnaam). Soms kwam hierbij nog een vierde deel, een agnomen die men op basis van persoonlijk eigenschappen of verdiensten tijdens zijn leven kreeg.

Bij adoptie werd de oorspronkelijk nomen gentile vaak geadjectiveerd en gebruikt als cognomen of agnomen. Zo kreeg Gaius Octavius na zijn adoptie bij testament door zijn grootoom Gaius Iulius Caesar de naam Gaius Iulius Caesar Octavianus, wat zoveel wil zeggen als "Gaius Iulius Caesar van ( de gens Octavius". Nadat hij in 27 v. Chr. zijn consuluut had afgelegd werd zijn agnomen Octavianus vervangen door de religieus beladen agnomen Augustus.

Ook titels werden soms opgenomen in namen, zoals ondermeer de titel van imperator, overwinnaar.


/Geschiedenis van Italië

Romeinse geschiedenis in een notendop
Oost-Romeinse RijkWest-Romeinse Rijk406395christendomConstantinopel3132903e eeuwMarcus Aurelius117AdoptiekeizersFlavische dynsatieTiberius Claudius Nero (zoon)principaat44 v. Chr.Gaius Iulius CaesarRomeinse burgeroorlogGaius MariusCarthagoHannibal BarkasPunische oorlogenSamnitische oorlogenKeltenPlebejerTarquinius SuperbusEtruriënl.wikipedia.org/..
IranPahlavidynastieKadjarenAfsharidenSafawiedenMongoolse RijkIslamSassanidenParthische RijkOude GriekenlandAchaemeniden

Tijdlijn van het Perzische Rijk
{{TijdlijnMesoAmerika}}
Tijdlijn van de Meso-Amerikaanse oudheid
Rome's Regeringsvormen
Romeins Koninkrijk Arrowr.svg Romeinse Republiek Arrowr.svg Principaat Arrowr.svg Dominaat Arrowr.svg West-Romeinse Rijk    
Byzantijnse Rijk

6. sita est in tumulo vergente in occidentem hibernum; cingunt paludes inexsuperabilis altitudinis aestate et hieme, quas restagnantes faciunt {amnes. arx} 7. Phacus in ipsa palude, qua proxima urbi est, velut insula eminet, aggeri operis ingentis imposita, qui et murum sustineat et umore circumfusae paludis nihil laedatur. muro urbis coniuncta procul videtur; divisa est intermurali amni et eadem ponte iuncta, ut nec oppugnante externo aditum ab ulla parte habeat, nec, si quem ibi rex includat, ullum nisi per facillimae custodiae pontem effugium.
Livius, Ab urbe condita XLIV 46.6-7.

Externe linksBewerken

[2]