Hoofdmenu openen

Gebruiker:Elvesham/Nederlanders geëxecuteerd tijdens de Duitse bezetting

< Gebruiker:Elvesham
Executieplaats in Hoogeveen met monument

Inhoud

V O O R W O O R D L O R D O F E L V E S H A MBewerken

D I T - B E T R E F T - E E N - T E - C O N T R O L E R E N - L I J S T
Onderstaande lijst is de lijst die in de hoofdruimte van Wikipedia heeft gestaan. Terecht is het verwijderd uit de hoofdruimte ivm het ontbreken van bronnen en vele NE-namen. De juist- en volledigheid van deze lijst kon niet worden aangetoond. Daarom heb ik verzocht deze lijst naar mijn gebruikersruimte te "verplaatsen" en heb ik de meer-jarige taak op mij genomen om deze lijst te voorzien van de nodige bronnen en waar nodig namen opgenomen die e-waardig zijn. Gedurende mijn onderzoek blijkt dat veel vermeldingen "relatief te gemakkelijk" werden geplaatst. Elke burgerslachtoffer is er een te veel, maar niet elke slachtoffer is in die zin geëxecuteerd. Ik vind het erg lastig de term executie eenduidig te definiëren. Daar ben ik nog mee bezig.
Per executie-vermelding is mijn "stappenplan" als volgt:

 1. Bronnen opsporen die de vermelding van een executie rechtvaardigen (juistheid)
 2. Eenduidigheid van de bronnen bepalen
  1. Ja en executie => vermelding plaatsen in de nieuwe lijst, evt. aangevuld en bronnen opnemen (juistheid\volledigheid)
  2. Nee => inschatting maken en handeling cf boven als ik denk dat het een executie is
 3. In alle gevallen mijn "conclusie" in onderstaande lijst vermelden, vetgedrukt en cursief (meteen een indicatie dat de vermelding door mij is bekeken, in alle andere gevallen is dit niet het geval geweest en moet ik het dus nog bekijken)

Contact opnemen met mij over deze gevoelige kwesties mag altijd, graag zelfs.


InleidingBewerken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland enkele duizenden mensen door of in opdracht van de Duitsers geëxecuteerd. Het exacte aantal kan alleen bij benadering worden vastgesteld. Ook zijn er in januari 2012 nog steeds enkele tientallen vermisten van Duitse executies.

Dr. L. de Jong stelde in ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog[1] dat 2000 mensen geëxecuteerd werden; daarnaast stelde hij in hetzelfde deel dat er nog eens 570 mensen in concentratiekampen zijn omgekomen; dit getal omvat mensen die daar geëxecuteerd zijn, maar ook mensen die door andere oorzaken gestorven zijn. Deze gevallen zijn te onderscheiden van slachtoffers van de Jodenvervolging.

Vaak ging het om de volgende gevallenen:

 • gevonnisten door Duitse rechtbanken,
 • zonder vonnis door Duitse militairen geëxecuteerden, vanwege terreur of represailles voor (moord)aanslagen op NSB'ers of Duitsers,
 • moordaanslagen door of in samenwerking met bezetters, zoals de Silbertanne-moorden,

Zijn dit executies?

 • mensen die door marteling of andere mishandeling overleden,
 • mensen die bij een (zogenaamde) vluchtpoging werden doodgeschoten,
 • mensen die in een vuurgevecht werden gedood, bijvoorbeeld bij een aanslag door het verzet.

De slachtoffers waren bijna altijd verzetsmensen. Soms betrof het echter geen deelnemers aan het actieve verzet, maar personen die van een anti-Duitse houding beticht werden, onderduikgevers of onderduikers, of mensen die geen gehoor hadden gegeven aan oproepen voor dwangarbeid (Arbeitseinsatz) of een ander bevel niet hadden opgevolgd.

Aan het eind van de oorlog betrof het soms willekeurige passanten of omwonenden, met name bij represailles in de chaotische dagen rond Dolle Dinsdag of na de hernieuwde oproep voor dwangarbeid voor de Liese-Aktion begin januari 1945, die een golf van aanslagen op aanmeldingsbureaus en bevolkingregisters ten gevolge had. De regering in Londen had via Radio Oranje expliciet elke vorm van medewerking aan die actie verboden. Ook werden aan het eind van de oorlog regelmatig niet-veroordeelde verdachten of veroordeelde misdadigers geëxecuteerd.

Verder is het voorgekomen dat handlangers van de Duitsers door de Duitsers geëxecuteerd werden, als ze, vooral aan het eind van de oorlog, niet meer loyaal genoeg aan de Duitsers leken of eigenmachtig optraden (bijvoorbeeld roofovervallen pleegden).

Bij het willekeurig doden beoogden de bezetters vaak een 'preventieve' (afschrikkende) werking. Om het publiek met de executies te confronteren en vrees in te boezemen lieten de Duitsers de lijken daarom vaak nog enige tijd liggen, of in het geval van ophanging, hangen. Op vele van deze plaatsen waar dit destijds gebeurde zijn na de bevrijding gedenktekens geplaatst, waar jaarlijks op 4 mei ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking of op een andere dag plechtige kransleggingen plaatsvinden.

Eerste slachtofferBewerken

De allereerste geëxecuteerde was de gevluchte Duitse Jood Ernst Cahn, eigenaar van een ijssalon in Amsterdam; hij stierf op 3 maart 1941 wegens verzet bij een inval van de Duitsers. De eerste geëxecuteerde Nederlander was Leendert Schijveschuurder, een communistische Jood die meewerkte aan de Februaristaking en enkele dagen erna werd betrapt bij het ophangen van aanplakbiljetten voor een nieuwe staking. Hij werd op 6 maart geëxecuteerd, de dag na zijn arrestatie.

GratieBewerken

De eerste doodvonnissen sprak de bezetter uit in december 1940, maar de executies werden uitgesteld. Later kregen enkele honderden mensen na een doodvonnis alsnog gratie. Overigens betekende gratie over het algemeen dat men naar een gevangenis, tuchthuis of concentratiekamp werd gezonden, waar de betrokkene vaak alsnog om het leven kwam.

Standrecht en martelingBewerken

Vanaf 1943 hanteerden de bezetters het standrecht, op bevel van Hitler zelf. Veel geëxecuteerden vanaf die periode staan in de politierapporten geregistreerd als "op de vlucht neergeschoten". De laatste twee factoren bemoeilijken het verkrijgen van een volledige lijst. Ook zijn enkele honderden mensen aan martelingen bezweken, soms als gevolg van een bedoeling tot moord. Ook hun namen zijn in veel gevallen hier opgenomen. Niet altijd zijn de gegevens daarover terug te vinden.

AlmereBewerken

In Almere is een Bos der Onverzettelijken gecreëerd, waarbij voor iedere geëxecuteerde verzetspersoon een boom is geplant. In dit bos staan 2133 bomen, en dat suggereert dat er precies 2133 verzetslieden geëxecuteerd zijn, hoewel dat niet zeker is.

ExecuterenBewerken

Het begrip executeren is niet nauwkeurig gedefinieerd. Hier wordt als definitie gehanteerd het opzettelijk doden van mensen die al onder controle zijn. In de meeste gevallen werd een executiepeloton samengesteld, maar soms werden mensen na arrestatie ter plekke doodgeschoten. Vaak beseften deze slachtoffers dat ze vermoord gingen worden, maar in een zeer klein aantal gevallen werden er mensen onverhoeds doodgeschoten. Deze lijst bevat ook de namen van bij sluipmoorden omgebrachte mensen, zoals die van de Silbertannemoorden.

Originele Lijst van geëxecuteerden - gecontroleerd 1941Bewerken

Lijst van door Duitse bezettingsmacht geëxecuteerde Nederlanders en ingezetenen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog:

Januari 1941 - gecontroleerdBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bron(nen)
9 januari 1941 Scheveningen Scheveningse huis van bewaring 1 illegaal wapenbezit De Geuzen * Sjaak Boezeman Nee overleden na ondervraging - bron: zie artikel

Maart 1941 - gecontroleerdBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bron(nen)
3 maart 1941 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 eigenaar van ijssalon waar verzet tegen Duitse soldaten werd gepleegd * Ernst Cahn Nee Cahn was geen Nederlander, maar een gevluchte Duitse Jood, bron: zie artikel en artikel op duitsverzet.wordpress.com, wel de eerste gefusilleerde verzetsstrijder in Nederland.
4 maart 1941 Scheveningen Scheveningse huis van bewaring 1 spionage De Geuzen * Abraham Samuel Fernandes Nee overleden agv hardhandig ondervraging, lijkt mij eerder oorlogsmisdaad - bron: zie artikel
6 maart 1941 onbekend 1 aanplakken van oproep tot staking op 6 maart CPN * Leendert Schijveschuurder
opname naam ivm aanwezigheid artikel
Ja bron: zie artikel
11 maart 1941 Den Haag 1 spionage * Simon Klein
Nee ** mogelijk overlijden agv hardhandige ondervraging (bebloede kleding), meer een oorlogsmisdaad,
** mogelijk ook zelfmoord agv angst voor verraden vrienden tijdens ondervraging; GEEN opname naam - NE
bronnen: herdenkingsstenenamersfoort.nl, eerebegraafplaatsbloemendaal.eu en geertmak.nl
13 maart 1941 Wassenaar Waalsdorpervlakte 15 spionage, sabotage, verboden wapenbezit,
begunstiging van de vijand,
ondermijnen van de geest der Wehrmacht,
aanzetten tot moord
De Geuzen- "De Achttien Dooden" 01 - Jan Wernard van den Bergh
02 - George den Boon
03 - Reijer Bastiaan van der Borden
04 - Nicolaas Arie van der Burg
05 - Jacob van der Ende
06 - Albertus Johannes de Haas
07 - Bernardus IJzerdraat
08 - Leendert Keesmaat
09 - Arij Kop
10 - Dirk Kouwenhoven
11 - Jan Kijne
12 - Leendert Langstraat
13 - Frans Rietveld
14 - Johannes Jacobus Smit
15 - Hendrik Wielenga
Alle namen ivm aanwezigheid artikelen
Ja bronnen: zie artikelen
13 maart 1941 Wassenaar Waalsdorpervlakte 3 organiseren van Februaristaking CPN - "De Achttien Dooden" * Hermanus Mattheus Hendricus Coenradi
* Joseph Eijl
* Eduard Carel Frederik Hellendoorn
Alle namen ivm aanwezigheid artikelen
Ja bronnen: zie artikelen

April 1941 - gecontroleerdBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bronnen
21 april 1941 ? 1 wapenbezit * Meinhard Natt Nee Was geen Nederlander, maar een Duitse vluchteling/statenloos - bronnen: oorlogsgravenstichting.nl en Stichting Duitse oorlogskinderen in Nederland

Juni 1941 - gecontroleerdBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bronnen
16 juni 1941 Laren
Bussumerheide
1 gedropte geheim agent
spionage
* Lodewijk Anne Rinse Jetze van Hamel
opname naam ivm aanwezigheid artikel -
Ja bron: zie artikel, enkele verbeteringen doorgevoerd obv bronnen in artikel, verder Artikel 'Spion ter dood veroordeeld', Telegraaf dd 29-06-1941

September 1941 - gecontroleerdBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bronnen
6 september 1941 Amsterdam 1 thuis doodgeschoten tijdens inval Het Parool * Martinus Casimir Addicks Nee is niet geëxecuteerd in die zin, maar stierf aan gevolgen bij verzet aanhouding zoon, bron: zie artikel
19 september 1941 Wassenaar Waalsdorpervlakte 5 hulp aan Britse piloten * Bastiaan Arie Barendregt
* Joris de Heus
* Pieter Wouter Kruijthoff
* Arie van Steensel
* Arie van der Stel -
GEEN opname namen - allen NE
Ja bron: monument 4 en 5 mei
25 september 1941 Maastricht 1 neergestoken nadat hij Duitse militair aanreed * Joseph Anton Mulkens
indien wel, geen opname naam - NE
Nee eerder sprake van oorlogsmisdaad, dan van executie, grote onduidelijkheid qua reden (aanrijding? vluchtpoging?), gekozen voor vluchtpoging
29 september 1941 Hilversum Bussumerheide 3 Vrij Nederland * Anne Anton Bosschart
* Rudolf Pieter s'Jacob
* Cornelis van der Vegte
opname namen ivm artikel
Ja bron: zie artikel
30 september 1941 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 neerschieten van Duitse spoorwegbeambte * Johannes Bierhuys
opname naam ivm artikel
Ja bron: zie artikel

Oktober 1941 - gecontroleerdBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bronnen
8 oktober 1941 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 wapenbezit Het Parool * Arie Teunis Addicks
opname naam ivm artikel
Ja zie artikel
10 oktober 1941 Hilversum Bussumerheide 1 drukte pamfletten met oproepen tot sabotage CPN * Andreas Johannes Leendert van Zomeren
opname naam ivm artikel
Ja zie artikel

November 1941 - gecontroleerdBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bronnen
17 november 1941 Enkhuizen
Bloemendaal
Duinen bij Overveen 1 hulp aan Britse piloten * Harmen van der Leek
opname naam
Ja Hoewel puur hulp aan Britse piloten niet E zou zijn, tenzij organisatie o.i.d., maar hier opname naam omdat van der Leek oprichter is geweest van Opwaartsche Wegen, tevens hoofdredacteur.
17 november 1941 Overveen 3 hulp aan twee gewonde bemanningsleden van neergeschoten Britse bommenwerper, Richard Pape en Jock Moir * Jan Willem Agterkamp
* Bernardus Hermanus Besselink
* Dirk Brouwer
opname naam Dirk Brouwer ivm aanwezigheid artikel;
GEEN opname namen Agterkamp en Beseelink - NE
Ja Bron voor Agterkamp en Besselink: artikel in Gelderlander, bron Dirk Brouwer, zie zijn artikel en biografie op eerebegraafplaatsbloemendaal.eu.

Originele Lijst van geëxecuteerden - 1942Bewerken

Januari 1942 - gecontroleerdBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
24 januari 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 spionage ECH/3 (ook 'Groep Klingen' genoemd) * Johannes Klingen (Broeder Joseph)
* Hendricus Machiel Cornelis (Henk) Schoenmaker
opname vermelding en opname beide namen ivm aanwezigheid artikel
bron: [2]
27 januari 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 CPN * Jan Jongebreur
opname vermelding en opname ivm aanwezigheid artikel
bron: zie ref erepeleton1942

Februari 1942Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
6 februari 1942 Leusden 1 CPN / De Vonk * Guillaume Maka
TWIJFEL- volgens website Kamp Amersfoort is Maka omgekomen agv ontbering en volgens bericht op forum.mestreechonline.nl gefusilleerd obv werkweigering(?), indien wel fusillade, dan GEEN opname naam NE
8 februari 1942 Eindhoven 1 meerdere verzetsactiviteiten CPN * Jacobus Johannes Hendricus Snoek
Opname vermelding, GEEN opname naam - NE hoewel reden meerdere verzetsactiviteiten, toch weinig gevonden welke activiteiten, dus geen organisatie o.i.d., meer uitvoerend
12 februari 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 4 * Willem Johannes Bakkeren
* Fokke Bleeker
* Marinus Hendricus Gerardus Dubelaar
* Jan Kwak
23 februari 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 3 Vrij Nederland * Marinus Louis Bolk
* Gerardus Cats
* Arie Jan Willem Stoppelenburg
Opname vermelding,
GEEN opname namen Marinus Bolk en Gerardus Cats - hoewel resp drukker en lid Vrij Nederland, geen specifieke hoofdrol in verzet wat E maakt.
Opname naam Arie Stoppelenburg vanwege aanwezige pagina.
25 februari 1942 Oslo (Noorwegen)
Håøya
C.C. kamp Grini 1 spionage
begunstiging van vijand en diefstal van motorboot
* Paul Christiaan Winnemuller
Uitgebreid onderzoek met familielid en Noorse autoriteiten in persoon van Major Jon-Ivar Paulsen: datum verkeerd in Nederland (ws agv laatste brief aan moeder), executieplek ook onjuist, officiële redenen ook achterhaald, diverse Noorse sites beschrijven executie op eiland Håøya (gemeente Frogn) op 25 februari (o.a. getuigeverslag). Achternaam in Noorwegen was enigszins verhaspeld, maar wordt nu goed vermeld op monument aldaar.[3][4]
28 februari 1942 Oud Leusden 1 CPN * Klaas Bos
TWIJFEL - opname vermelding, volgens diverse bronnen omgekomen agv ontbering in kamp Amersfoort, maar deze bron WO2slachtoffers vermeldt doodgeschoten door kampbewaker, waarmee het dus eerder op oorlogsmisdaad lijkt (definitiekwestie). Indien wel executie, dan GEEN opname naam - was lid verzet CPN en betrokken bij Het Noorderlicht (krant) - NE.

Maart 1942Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
8 maart 1942 Leusden 1 * Salomon van Zuiden
TWIJFEL/GEEN opname vermelding, geen bron kunnen vinden van executie
Indien wel, dan GEEN opname naam, rol tijdens WOII niet te achterhalen, NE.
21 maart 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 * Herman Leonard Lucas
Opname vermelding en opname naam ivm aanwezige lemma.

April 1942 - gecontroleerdBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bronnen
11 april 1942 Enschede
Müllheim
1 Philippus Johannes Bertram
Geen opname naam - NE
Nee biografie geeft aan dat hij uiteindelijk doodgeschoten werd na poging hem te laten verhongeren, lijkt meer op oorlogsmisdaad. Enschede was zijn geboorteplaats, maar executie was in Mullheim
13 april 1942 Amersfoort Leusderheide 87 Marx-Lenin-Luxemburg-front 01 - Willem Frederik Dolleman
02 - Jan Edel
03 - Cornelis Hermanus Gerritsen
04 - Gerrit Jan Koeslag
05 - Abraham Menist
06 - Jan Schriefer
07 - Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet
08 - Rein Witteveen
Ja Opname namen Dolleman, Menist en Sneevliet resp. penningmeester, organisatorisch leider en voorzitter van MLL-Front>
Geen opname Jan Edel - was de leider van het district Alkmaar van het MLL-Front, maar hoe en wat onduidelijk, vooralsnog NE
Geen opname Cornelis Hermanus Gerritsen - pleegde zelfmoord voor hij geëxecuteerd werd, geen executie dus
Geen opname Gerrit Jan Koeslag, zat wel in Centrale Leiding MLL-front, maar geen duidelijke verzetsactiviteiten, NE
Geen opname Jan Schriefer - zat wel in Centrale Leiding MLL-front, maar geen duidelijke verzetsactiviteiten, NE
Geen opname Rein Witteveen - heeft afdeling SDAP in Oterleek opgericht en zat in gemeenteraad, tijdens WOII ws hij drukker van illegale blad Spartacus ==> NE
24 april 1942 Wassenaar
Scheveningen
Waalsdorpervlakte 1 CPN Dirk de Korte
Geen opname naam - NE
Nee Bezweek aan gevolgen mishandeling, oorlogsmisdaad, rol\activiteiten tijdens WOII niet bekend - overlijdensplaats was verkeerd, moet zijn: Scheveningen (overigens 1 bron gevonden die Leusden noemt?), bron: biografie op zaanwiki.nl en pagina Waarheid dd 7-5-1945
26 april 1942 Leusden 1 Verwijderde bordje "Verboden voor joden" van bankje in park Aron Dwinger
Geen opname naam - NE
Nee Dwinger verwijderde geen bordje, maar werd met 9 joodse lotgenoten opgepakt. Het is mij niet duidelijk of het ook daadwerkelijk de reden is geweest voor zijn executie, 15 dagen later. - NE - bron: biografie op wo2slachtoffers.nl.

Mei 1942Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
3 mei 1942 Sachsenhausen (Dld.) 71 Verzet o.a. OD, groep Schoemaker en Mekelgroep Isaak van Amstel, Hubert van As, Antonie Barnhard, Evert Blijsie, Jacob Blokhuis, Johannes Blom, Hendrik Boer, Christiaan Boers, Herman Johannes Bolt, Jacobus Christiaan Boogaard, Jasper Hendrik Boon, Nelis van den Brink, Jacobus Alexander Willem Busé, Florentius Jacobus Abraham Calkoen, Abraham Isidore Cohen, B Cohen, Rokus van Dalen, P Frank, Johan Lambertus Gebben, Karel George Hendrik Gerritsma, Pier Groenewegen, Eduard Popko van Groningen, Cornelis Marius Hamaker, Johan Hendrik Heijer, Jacob Gerardus Hogetoorn, Joan Taco Hajo van den Honert, Cornelis Huiszoon, Emile Louis Katan, Jan Willem Kempff, Henricus Franciscus van Kilsdonk, Herman Hendrik Kleinhout, Boelo Koens, Hendricus Nicolaas Marinus Koot, André Gerard Christoph Locher, Jan van Meel, Johannes Antonius Alphonsus Mekel, Jacobus Cornelis Antonius Metzer, Henri Gerrit Pieter Molt, Johannes Clasinus Mulder, Paul Nanninga, Johan Carel Arie Nout, Hermannus Johannes Offerhaus, Cornelis van Otterlo, Arend Pronk, John E.W.T. Twiss Quarles van Ufford, Jan Herman Ronhaar, Stephanus Jacobus van Royen, Johannes Gerhardus Scharp, Richard Leonard Arnold Schoemaker, Thom van Slooten, Johan Willem van Slooten, Dirk Smit, Jan Dirk Smit, Nikolaas Anthonius Gerardus van Spanje, Martinus Hendricus Staamer, Theodorus Antonius Maria van der Stap, Johannes Pieter Steenbergen, Gijsbertus Johannes Suman, Charles Gustaaf Ernst Ubbens, Heino Martinus Uhl, Philippus Uijthoven, Sietze Jan van der Velde, Pierre Marie Robert Versteegh, Willem Louis Voncken, Antoni de Vries, Robert Adolf de Vries, Johannes Marinus van Wageningen, Johan Hendrik Westerveld, Arnoldus Daniël Johannes Wiegand, Jacob Reinder Wiersum, Jan Woltjer, Hendrik Johan van Zadelhoff, Johannes Zijdenbos
11 mei 1942 Sachsenhausen (Dld.) 24 Verzet OD Johan Bakker, Willem de Boer, Berend ten Bosch, Jacobus Johannes Hendrikus Buikes, Wilhelmus Fredericus Burger, Antoine Pierre Marie Fauchey, Gerard Catharinus Grootheest, Tijmen Bastiaan Huurman, Willem Christiaan Albert Kroes, Petrus Josephus Maria Kuntz, Jacob Lopes de Leao, Johannes George Alexander van Medenbach de Rooy, Johan Coenraad Meijer, Bernardus Marcus Miché, Arnoldus Maria Michels, Pieter Johannes Schuijl, Jacob Sickenga, Alex Klaas Smidt, Harmen Smink, Daniël John Smit

Juni 1942Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
13 juni 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 3 wapenbezit Adrianus Johannes Buijens, Willem Hienekamp, Jacob Tobias Poppers
GEEN opname namen, executie 13/6/1942 vooralsnog uit elkaar getrokken; Buijens lid van OD, anderen van een sabotage-groep, onbekend welke, In alle gevallen namen NE
7 juni 1942 Aduard café J. Hansen aan Friesestraatweg 1 bij ruzie met Obergefreiter Joachem Kath doodgeschoten Jan Koorenhof
Geen opname - is geen executie in die zin, wel een oorlogsmisdaad: het neerschieten van een ongewapende burger.[5]
13 juni 1942 Remscheid-Lüttringhausen (Dld) 1 spionage Cornelis Leonardus Josephus van Lent
Geen opname vermelding - Kees van Lent is niet in die zin geëxecuteerd, maar omgekomen in tuchthuis als gevolg van ondervoeding, ondeskundige en te late behandeling van zijn bronchitus en pleuritis.[6]

Juli 1942Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
2 juli 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 OD Marcelis van Bemmel
Opname naam ivm E - commandant van ondergronds verzet in Westland
9 juli 1942 Bunnik Fort Rhijnauwen 11 verboden wapenbezit en vliegveldspionage Oranjewacht Evert van den Berg, Johan Herman Jacobus Boerrigter, Johan Dons, Frans Heinekamp, Petrus Fredericus Antonius Hoefsloot, Hendrik Marinus Emanuel Pieter Maertens, George Hendrik van der Ploeg, Petrus Antonius Ravelli, Jan Stam, Leonardus Lambertus Twijnstra, Petrus Walter Gerardus van de Weijer
13 juli 1942 Oud Leusden 1 represaille voor een weggehaalde bordje "Verboden voor joden" van een bankje David Simons
GEEN opname naam - NE, reden executie achterhaald[7]
17 juli 1942 Bunnik Fort Rhijnauwen 5 Adrianus Cornelis Ardon, Barend Capelle, Arie Friedrich Wilhelm van Genderen, Aart Koedood, Pieter Roos
21 juli 1942 Breda 1 illegale grensoverschrijding, pleegde zelfmoord Frans Arnold van Raalte
Geen opname vermelding - is geen executie in die zin[8]
24 juli 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 4 overvallen op distributiekantoren August Theodorus van Batum, Abraham Pots, Petrus Albertus van Dieren, Cornelis Nicolaas de Vries
30 juli 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 CPN Arie de Haan
Geen opname naam - was verspreider van De Waarheid te Rotterdam
31 juli 1942 Amsterdam 3 spionage Groep Duuring?? Johannes Franciscus Josephus Damm, Gilles Pieter Duuring, Kees Vermaat
Opname vermelding, mogelijke naam verzetsgroep achterhaald, maar volgens tweede bron werd dit niet als zodanig genoemd?,
Damm - GEEN opname naam- NE,
Duuring - WEL opname ivm aanwezigheid artikel
Vermaat - GEEN opname naam - NE
Bronnen:
1. - Ugchelense huisarts slachtoffer verraad (gelezen 1/9/2018)
2.Bijlage verslag Paleis Het Loo (gelezen 1/9/2018)
31 juli 1942 Utrecht 5 sabotage, spionage Arie aan de Wiel, Cornelis Schouwenburg, Gerardus Johannes Nicolaas Ommen, Johannes Andries Petrus Vermeulen, Simon Cornelis Wagemaker

Augustus 1942Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
15 augustus 1942 Hilvarenbeek 5 represaille vanwege aanslag door Nederlandse Volksmilitie Robert Baelde, Christoffel Bennekers, Otto Ernst Gelder graaf van Limburg-Stirum, Willem Ruys, Alexander baron Schimmelpenninck van der Oye
Volledige opname, hoewel op dit moment (18/9/2016) drie lemma's niet aanwezig zijn, ws wel e-waardig.
15 augustus 1942 Laren 12 Engelandvaarder Benjamin Theodoor Meijers, Meijer Marcus Meijers
Geen opname naam - Voor zover ik kan bepalen geen verdere (belangrijke) verzetsactiviteit dan het vluchen naar Engeland. Verder werd ook broer Benjamin Theodoor op dezelfde dag\plek geëxecuteerd. Aantal aangepast
19 augustus 1942 1 Engelandvaarder François van den Berghe
22 augustus 1942 Anloo 1 joods Abraham Marcus
WEL opname executie, GEEN vermelding naam - NE, nog geen reden executie gevonden, echter in twee bronnen wordt een ander datum vermeld 22 augustus: Joods Monument - beschrijving Abraham Marcus en WO2slachtoffers - beschrijving Marcus
29 augustus 1942 Bunnik Rhijnauwenselaan 1 na officierswoord geen illegaal werk meer te verrichten ging hij daarmee verder Jhr. Willem Gerard Röell

September 1942Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
12 september 1942 Dachau 1 doodgeschoten bij ontsnappingspoging Noorderlicht Jacob Liemberg
GEEN opname vermelding - geen enkel vermelding gevonden van dood bij ontsnappingspoging en indien wel, dan eerder oorlogsmisdaad dan executie - er wordt andere overlijdensdata genoemd - bron: systeemkaart op archieven.nl
17 september 1942 Amsterdam 2 onder andere sabotage, spionage, wapenbezit Groep Smit J.L. Smit, Theodorus Gerardus Johannes Peter Treuen
21 september 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 3 overval op distributiekantoor Jan Pieter Catoen, Levie de Groot, Heiman Herman Meijer
24 september 1942 Utrecht 3 Rijk Hooijer, Frans Tromp, Pieter Vijge
25 september 1942 Overveen 5 diefstal aktetas met daarin uitgewerkte plannen van de Duitsers voor de invasie van Engeland Mekel Groep Pieter Cornelis ('Pier') Groenewege, Rudolf Abraham ('Rud') Hueting, Goris ('Goos')Mante, Josephus Dionisus Gerardus Thijssen, Antonius Johannes Wagner

Oktober 1942Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
2 oktober 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 4 CPN Klaas den Braven - verspreider De Waarheid en wegbrengen geld, Franciscus Adolf Kolder - illegale arbeid (De Waarheid), Leendert Roodenburg - leider van verzetsgroep, verzamelde wapens, plakken geschriften en oproep staking, Gerard Schuurman - arrestatie wegens verspreiden De Waarheid
GEEN opname naam - NE-activiteiten
12 oktober 1942 Sachsenhausen (Dld) 1 verdenking van spionage en belediging van Hitler. Berend van Helden
Geen vermelding van executie online te vinden, noch reden waarom, dus vooralsnog geen opname. Vereist nader onderzoek.
16 oktober 1942 Woudenberg Bergzicht 13 represaille voor sabotagedaden in het oosten van het land Dirk Johan Hendrik Bannink, Hendrik van Dam, Jan Cornelis Endeveld, Wilhelmus Ewijk, Aalbert Jan Gerritsen, Jan Haantjes, Pieter Adrianus van Heijninge, Jacobus van den Kerkhoff, Jacobus Hindrichs Kors, Daniël van der Meulen, Evert Ooijevaar, Jacobus van Veen, Heinrich Wilhelm Lukas Vrind
16 oktober 1942 Woudenberg Bergzicht 2 represaille voor sabotagedaden in het oosten van het land Marx-Lenin-Luxemburg-front Johannes Hendrikus Eusebius Roebers, Aalder Jacob IJmkers
18 oktober 1942 Rotterdam Eerste Pijnackerstraat 102-106 3 doodgeschoten tijdens vluchtpoging na inval Teunis van Est, Jacob Jan Hamelink, Emanuel Zwitser
Geen opname vermelding en dito namen - onjuiste info verbeterd en achterhaald dat op die dag drie mensen zijn doodgeschoten bij een gewapende vluchtpoging na inval door politie op een geheime vergaderlokatie. Jacob Jan Hamelink is zeker E-waardig, maar het is geen executie in die zin[9][10]
20 oktober 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 6 wegens spionage, verboden wapenbezit, bevoordeling van de vijand en landloperij Oranjegarde Alexander Hermanus van den Berg, Franz Ernst van Kampen, Gerrit David van der Linden, Adrianus Jacobus Wilhelmus Simonis, John Frederik Zeldenrust
26 oktober 1942 Bunnik Fort Rhijnauwen 5 Johannes Adriaanse Cappel, Martinus Johannes Maria Deremaux, Friedrich Heinrich August Druijf, Johannes Frans le Griep, Lodewijk Jacobus Peters

November 1942Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
4 november 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 verboden wapenbezit Richard Alexander Henri Lambert Voitus van Hamme
GEEN opname naam - NE, overigens gearresteerd voor spionage, wapenbezit en hulp aan Joden
7 november 1942 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Alexander Groen
GEEN opname vermelding - is volgens kamp amersfoort (online bron verwijderd) idd bij vluchtpoging doodgeschoten
7 november 1942 Leusden 1 Carel Zadoks
WEL opname vermelding, GEEN opname naam - NE - bron Joods monument dd 5-12-2018
10 november 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 CPN Andries Adrianus Rost
GEEN opname naam - verzetstrijder, maar naast verspreiden de Waarheid onbekend welke andere activiteiten -NE
17 november 1942 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Matthijs de la Bella
GEEN opname vermelding - is geen executie in die zin; geen andere reden\twijfel gevonden
19 november 1942 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Adolf Emanuel Koster
GEEN opname vermelding - TWIJFEL - geen enkele bevestigd doodsreden kunnen achterhalen, daarom handhaving bestaand reden, indien wel, dan naam NE
19 november 1942 Soesterberg vliegbasis 33 sabotageacties, in het bijzonder met brandstichting. Een meelfabriek en oogsten van NSB-boeren in Voorst, Terwolde, Welsum en Nijbroek gingen in vlammen op. Ook vergiftigden ze aardappelvoorraden van de Wehrmacht. De aanslagen die ze op treinen pleegden hadden, vanwege de geringe kracht van hun explosieven, minder succes veel of allen CPN Willem Auener, Klaas Bakker, Willem Bouwhuis, Martinus Cornelis Cavaljé, Hendrik Eekhuis, Jan Eekhuis, Gerrit van 't Einde, Johannes Geerbertus Gerritze, Johannes Glas, Abraham Haspels, Pieter van den Heuvel, Johan Frederik IJisberg, Bernard Ernst Lodewijk Immerzeel, Wilhelmus Kraan, Wilhelmus Lenssen, Cornelis Lugthart, Wilhelm van der Maten, Henri Moquette, Gerrit Nieuwenhuis, Thomas Prins, Gerrit Prinsen, Johannes Rodert, Anton Siedenburg, Franciscus Teelen, Cornelis van Teeseling, Heike Top, Carl Vastenhoud, Frederik de Weerd, Willem de Weerd, Gerrit van Werven, Gerrit Wilmink, Antoon Wolfswinkel, Bertus Wolfswinkel
20 november 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 deelname aan een verzetsorganisatie, sabotage en spionage Herman Hendrik Broeckmans en Cornelis Willem van Holst Pellekaan
GEEN opname namen - precieze activiteiten niet te achterhalen, waarschijnlijk NE. Daarnaast was vermelding onvolledig, op die dag werden er twee gefusilleerd, Broeckmans toegevoegd.[11]
25 november 1942 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" J. David Vigevano Jr.
GEEN opname vermelding - Voorletter J. is waarschijnlijk verkeerd, bron noemt op die datum David Vigevano Jr (hierin aangepast) is volgens kamp amersfoort (online bron verwijderd) idd bij vluchtpoging doodgeschoten
27 november 1942 Leusden 2 "beim Fluchtversuch erschossen" Cyril Charles Leger, Willem Polak

December 1942Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
1 december 1942 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 wapenbezit CPN Gerardus Marie Theodorus Putter
GEEN opname naam - geen bijzondere verzetsdaden of functies
2 december 1942 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Samuel Mae
GEEN opname vermelding - geen andere aanwijzing dat er iets anders is dan een echte vluchtpoging
3 december 1942 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Juda Worms
GEEN opname vermelding - geen andere aanwijzing dat er iets anders is dan een echte vluchtpoging
10 december 1942 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Mozes Prins
GEEN opname vermelding - geen andere aanwijzing dat er iets anders is dan een echte vluchtpoging
11 december 1942 Leusden 3 "beim Fluchtversuch erschossen" Jacob Groen, Izaak Soesan, Jules Spetter
11 december 1942 Wolfenbüttel (Dld.) strafgevangenis 4 na brandstichting veldschuur vlakbij een munitiefabriek om aandacht te trekken van overvliegende bommenwerpers Jan Dokter, Hendrik Olthof, Antoon Klein Nengerman, Riemer Terpstra
29 december 1942 Leusden Leusderheide 10 CPN Willem de Graaff, Barend Gerrit Hazenkamp, Frans Huijser, Adrianus Keizer, Antoon van der Kleij, Willem van Oort, Jan van Pelt, Martinus Rijken, Joseph Jacob Rozendaal, Gerard Wilschut
29 december 1942 Leusden Leusderheide 7 Nederlandse Volksmilitie / CPN Theodorus Bernhardus Drost, Jacobus Philippus Hoek, Willem Karel de Jongh, Klaas Kaspers, Hendrik Muije, Willem de Ruiter, Izaak Sies
29 december 1942 Leusden Leusderheide 14 Leeuwengarde 1. Franciscus Mattheus van den Acker
2. Gerrit van As
3. Pieter van As
4. Cornelis Johannes Aubert
5. Frederik Wilhelm baron Borch tot Verwolde
6. Johannes Faas
7. Martinus Johannes Wilhelmus Huijbers
8. Jan Kars
9. Philippus Wilhelmus Masselman
10. Jan Noordijk
11. Andries Stemerding
12. Gerrit Willem Surquin
13. Binne Veenstra
14. onbekende naam (nav ontdekking van Royen)

Hendrik Lodewijk van Royen - GEEN vermelding naam - recent onderzoek van Nat. Monument Kamp Amersfoort (1 juli 2017) heeft uitgewezen dat dhr. van Royen abusievelijk is vermeld als geëxecuteerde, maar is overleden aan ontberingen.

Originele Lijst van geëxecuteerden - 1943Bewerken

Januari 1943Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
3 januari 1943 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Aize Brouwer
GEEN opname vermelding - is volgens site wo2slachtoffers.nl idd bij vluchtpoging doodgeschoten
12 januari 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 dodelijke aanslagmoord en verboden wapenbezit Bob Hellenberg
TWIJFEL opname vermelding - is zie artikel, agv rechtspraak - Nog nader uitzoeken, was het een aanslag of zoals in artikel genoemd een moord. Reden: moord op 71-jarige man en verboden wapenbezit. In ieder geval niet genoemd op slachtofferlijst 1943, daardoor vermoedelijk geen verzetsstrijder. Echter op site oorlogsgravenstichting wordt hij wel genoemd als zijnde lid verzet. Wassenaar en Waalsdorpervlakte geen vermelding gevonden, wel Den Haag. Teveel vraagtekens.
17 januari 1943 Amersfoort 1 Johannes Eigenberg
NADER UITZOEKEN - sommige bronnen spreken van executie, andere van ontbering
18 januari 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Benedictus Hyman Hijmans
WEL opname vermelding - zie artikel op erepeloton.nl, Vooralsnog geen opname naam, onbekend verzetsdaden, NE?
22 januari 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 doodslag op Johanna Mlynczak, Duitse vrouw van NSB'er Vrij Nederland Joannes Henricus Amandus Kievit
NADER ONDERZOEK, WEL opname vermelding - Volgens erepeloton en uitgebreide beschrijving op site Oneindig Noord-Holland kleven veel onduidelijkheden rondom zijn "verzetsdaad". Naam in ieder geval NE, reden nog verder bekijken
27 januari 1943 Utrecht 1 Cornelis Nauta - bron op wo2slachtoffers.nl

Februari 1943Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bronnen
2 februari 1943 Overveen duinen 10 represaille aanslag op Alois Bamberger 7 CPN, 3 leidende Joden 01 - Barend Chapon
02 - Herbert Otto Drilsma
03 - Philip Frank
04 - Johannes Theodorus Lebbe
05 - Karel Frederik Reumann
06 - Wijnand de la Rie
07 - Roelof Gerard Strengholt
08 - Pieter Weij
09 - Simon Nicolaas Warmenhoven
10 - Iwan Zwanenbeek
5 februari 1943 Leusden Leusderheide 2 Nederlandse Volksmilitie / CPN * Krijn Breur
* Elias Waas
5 februari 1943 Leusden Leusderheide 18 Het Parool
01 - Gerardus Johannes Petrus Paulus Bastiaans
02 - Robert Willem Douma
03 - Willem Frederik Gerrese
04 - Willem Johannes Gertenbach
05 - Johan Frank Groeneveldt
06 - Wibo Sjerp Lans
07 - Adrianus Johannes van Leeuwen
08 - Herman Jan Meinardi
09 - Jacob Melkman
10 - Albert Cornelis Nout
11 - Lambert Gregoire Rima
12 - Franciscus Robbe
13 - Cosmo Medici Roeske
14 - Johannes Cornelis Smits
15 - Nicolaas Snijders
16 - Willem Adolf de Tello
17 - Julius Bernardus Varwijk
18 - Jan Cornelis Zwanenburg
8 februari 1943 Eindhoven 3 * Gerardus Adriaan Derks
* Hendrikus Johannes Derks
* Jacobus Johannes Hendricus Snoek
12 februari 1943 omgeving van Auschwitz (Polen) 1 * Marion Ellen Franzie
15 februari 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 Hollandia-Kattenburg CPN * Bernard Luza
* Mijer Konijn
18 februari 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 sabotage CPN * Cornelis van den Berg
* Hendrik Adriaan Johannes Breeman
24 februari 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 CPN * Pieter Franciscus van der Kam
* Hendrik Molenkamp

Maart 1943 - gecontroleerdBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bronnen
9 maart 1943 Winschoten 1 doodgeschoten wegens overtreding van spertijd * Johannes Rongen Nee Kan geen online-bronnen vinden die deze gebeurtenis noemt, en indien wel plaatsgevonden, lijkt het meer op een oorlogsmisdaad en indien wel, dan naam NE
11 maart 1943 Leusden Leusderheide 1 * Johan Christiaan Draaisma
geen opname naam - NE
Ja werd niet vermeld op deze lijst, toegevoegd nav beschrijving Holleman, bron: Biografie op WO2slachtoffers.nl
11 maart 1943 Leusden Leusderheide 1 spionage NVM * Cornelis Holleman
geen opname naam - NE
Ja verzetsgroep en reden achterhaald via bron: Biografie op WO2slachtoffers.nl
28 maart 1943 Vught 1 "beim Fluchtversuch erschossen" * David Hamburger
geen opname naam - NE
Nee Oorlogsmisdaad, via biografie nmkampvught.nl blijkt dat hij water dronk uit een beek tijdens werkzaamheden en zomaar door een Nederlandse SS'er werd doodgeschoten, die hiervoor 25 gulden opstreek

April 1943Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
5 april 1943 Vught 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Erich Hertz
8 april 1943 Leusden Leusderheide 1 CPN Johannes Kibbel
8 april 1943 Leusden Leusderheide 3 Nederlandse Volksmilitie / CPN Hendrik van Kleef, Jan Dirk Nederlof, Andries van Zutphen
8 april 1943 Leusden Leusderheide 3 Gerrit Jan Doornink, Arie de Leest, Louis Schrander
10 april 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 CPN Simon Bertus Schuit
14 april 1943 Leusden 1 typist en verspreider van De Patriot en De Waarheid CPN Jacobus Florijn
30 april 1943 Enschede 2 April-Meistaking Hein Slotboom, Johannes Bern. J. Steinmeijer

Mei 1943Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
1 mei 1943 Groningen schietbaan Rabenhauptkazerne 1 April-Meistaking Jogchum van Zwol
1 mei 1943 Enschede 2 April-Meistaking Gerhard Engelbertus ten Donkelaar, Steven Heideman
1 mei 1943 Musselkanaal 1 zonder reden neergeschoten Grietje Dekker
1 mei 1943 Winschoten ziekenhuis 1 bezweek aan opgelopen verwondingen tijdens een overval van de Ordnungspolizei Harm Wessels
2 mei 1943 Amsterdam 10 April-Meistaking Hendrik Blank bron: pagina 2 de waarheid dd 7-5-1945, Theodorus Sander Hendrikse, Pieter Houtkooper, Johannes Antonius van Lemmeren bron: pagina 2 de waarheid dd 7-5-1945, Nicolaas van Nieuwkoop bron: pagina 2 de waarheid dd 7-5-1945, Herman Pieter de Noo, Theodorus Rijkhoff bron: pagina 2 de waarheid dd 7-5-1945, Hendrik Marinus Strating, Gerard Wiersma bron: pagina 2 de waarheid dd 7-5-1945, Jacob Wijker
2 mei 1943 Arnhem 3 April-Meistaking Teunis Campagne, Dirk Willem van Vreeswijk, Dirk van Zetten
2 mei 1943 Groningen schietbaan van Rapenhauptkazerne 1 April-Meistaking Berend Trip
2 mei 1943 Groningen 3 April-Meistaking Harm Bakker, Jan Postema, Broer de Witte
2 mei 1943 Leusden Lageweg 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Dirk Davelaar
2 mei 1943 Opeinde 1 April-Meistaking Willem de Vries
2 mei 1943 Wellerlooi Twistedenerweg 7 April-Meistaking Johannis Leendert Cornelis Boogerd, Martinus Antonius Marie Bouman, Leendert Theodorus Brouwer, Peter Leonard Ruijters, Renier Savelsberg, Meijnardus Jacobus Tempelaars, Servatius Hendricus Toussaint
3 mei 1943 Arnhem Waterbergseweg 8 April-Meistaking Pouwel Dijkstra, Jan Kleefsman, Cornelis Willem Knipscheer, Henri Charles Munter, Gerrit Peters, Jacques Mathieu Joseph Quaedvlieg, Willem George Frederik Weimar, Jan Wirfen
3 mei 1943 Borne Rondweg 3 April-Meistaking Cornelis Brasser, Johannes Hendrikus Jansen, Marinus Gerardus Neurdenburg
3 mei 1943 Dokkum 3 April-Meistaking, Duitse patrouille opent het vuur op samenscholingen Gerben Ronner, Jouke Zijlstra, Herman Adema (twee weken later overleden aan zijn verwondingen)
3 mei 1943 Eindhoven 8 April-Meistaking Willem van Beek, Jan Gerrit Eilers, Johannes Cornelis Wilhelmus Gielen, Peter Jan Hendrik Kempen, Petrus Jacobus Verhoeven, Gerardus Werts, Simon Zandvliet
3 mei 1943 Enschede Hengelosestraat 12 April-Meistaking, "beim Fluchtversuch erschossen" Johannes Hendrik Asbroek, Willem Barends, Bernard Hendrik Bos, Antonius Lambertus Fredericks, Johan Hendrik Geuvers, Gerrit Jan Holterman, Johan van Oene, Jan Oltwater, Wilhelmus Theodorus Johannes van Sark, André Emanuel van der Veer, Wilhelmus Andreas van der Veer, Antonius Bernardus Wijlens
3 mei 1943 Jipsingboertange 1 April-Meistaking Gerrit Buwalda
3 mei 1943 Groningen 1 April-Meistaking Obbe Leininga
3 mei 1943 Marum Provinciale weg 1 vluchtte voor de Ordnungspolizei Andries Sikkinga
3 mei 1943 Marum Trimunt 16 April-Meistaking Berend Assies, Geert Jan Diertens, Jan Doornbosch, Karst Doornbosch, Johannes Glas, Albert Hartholt, Andries Hartholt, Dirk Hartholt, Hendrik Hartholt, Euwe de Jong, Friedrich Ludwich van de Riet, Gerrit van der Vaart, Sibbele de Wal, Jelle van der Wier, Steven van der Wier, Uitze van der Wier
3 mei 1943 Mülheim (Dld) 1 Bernard Hendrik Bos
3 mei 1943 Noordbergum hoek Zomerweg/Kloosterlaan 2 weigerden zich te melden bij Duitse instanties Fokke Polet, Jonas Elzinga
3 mei 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 10 April-Meistaking Hendrikus Wilhelmus Bouwman, Arie Leendert Verhoef, Wouter Slob, Willem Johannes Smit, Jacob de Groot, Willem Hommel, Cornelis de Kok, Cornelis van der Giessen, Dirk Loever, Jan Willem de Blaey
4 mei 1943 Appelscha 5 April-Meistaking Anne de Boer, Melle Bruinsma, Marinus van Emst, Jitse Kiewiet, Andries Lok
4 mei 1943 Arnhem Waterbergseweg 7 April-Meistaking Hendrik Eilander, Lambertus Wilhelmus Hendrikx, Hendrik Jan Kroezen, Bartus Pessink, Hendrik Proper, Jan Tjalkens, Jochem Adam Versteeg
4 mei 1943 Groningen 1 April-Meistaking Luitjen Jelmer van der Veen
4 mei 1943 Hengelo 3 April-Meistaking Antonius Hermanus Haselbekke, Johannes Hendrikus Jansen, Frederik Martinus Loep
4 mei 1943 Hoogezand Meint Veningastraat 5 April-Meistaking Gerrit Imbos, Cornelis Luinstra, Paulinus Nieuwold, Willem Antonie van Rossum, Rienold Terpstra
4 mei 1943 Suameer 1 April-Meistaking, weigering met overvalwagen mee te gaan Freerk Wijma
4 mei 1943 Woudbloem terrein aardappelfabriek De Woudbloem 3 April-Meistaking Eisso Kleefman, Hermanus Kleefman, Egbert Thoma
5 mei 1943 Arnhem Waterbergseweg 3 April-Meistaking Cornelis Johannes van Emmersloot, Gerardus Marinus van Kampen, Joannes Antonius Walraven
5 mei 1943 Leeuwarden Kalverdijkje 4 April-Meistaking Harm Bos, Jan Eisenga, Dirk Fokkens, Bouke de Vries
6 mei 1943 Utrecht 1 Wilhelmus Antonius Fredericus van Eeden
7 mei 1943 Utrecht 2 Johannes Petrus Huijbregts, Jacobus Hubertus Maria Kerssemakers
16 mei 1943 Vught 1 was joods Izaak Sealtiel
18 mei 1943 Bunnik Rhijnauwenselaan 6 Piet Marinus Arnoldus Huurman, Eduard Ellis van Raalte, Willem Theodoor Pahud de Mortanges, Menko Hendrik Huibert König, Charles Olke van der Plas, Adriaan Gerard Smit
19 mei 1943 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Isaac Jacovici

Juni 1943 - GecontroleerdBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bronnen
15 juni 1943 Leende 3 explosie bij de demontage van een brisantbom, die door een aangeschoten geallieerde bommenwerper was afgeworpen * H. van Kuijk
* F.L.A. van Weert
* C.M.M. Vogels
Nee zie reden en Verzetsmonument Leende
21 juni 1943 Utrecht 1 * David van Hessen Nee kan geen bron vinden van vermelding executie, wel overlijdensadvertentie, indien wel, dan GEEN opname naam -NE
24 juni 1943 Leusden Leusderheide 8 01 Johannes Hendricus van Dongen
02 Henri Pieter Drenth
03 Willem Hendrik 't Hart
04 Johannes Hovenkamp
05 Cornelis Louis Kist
06 Adriaan Cornelis Laurens Klerck
07 Laurens Melse
08 Cornelis Spaans
29 juni 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 moord op levend begraven en beroven van NSB'er Hendrik Koopman * Jan Willem Haye Haije
* Klaas Muller
GEEN opname namen - NE
Ja zie refname erepeleton1943.
Verbeteringen: naam is niet Haije, maar Haye, uit rechtbankverslag in Volk en Vaderland, 2 juli 1943, 11e jaargang, no 26, blz. 2 blijkt dat van beroving geen sprake was, maar van een pak slaag met rampzalige gevolgen. Zij zijn door Deutsche Obergericht ter dood veroordeeld (wegens moord en daardoor gepleegde sabotagehandeling uitgesproken doodvonnis'). In diverse dagbladen als volgt bekend gemaakt
30 juni 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 3 sabotage: brandstichting hooiopslagdepot Wehrmacht De Vonk * Gerard van der Laan
* Dominicus Hendrik Cornelis Middendorp
* Evert Ruivenkamp
GEEN opname namen - NE
Ja zie refname erepeleton1943, artikel Algemeen Handelsblad dd 10 juli 1943 en biografie Ruivenkamp op spanjestrijders.nl. Ruivenkamp zou wel vermeldenswaardig kunnen zijn.

Juli 1943Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
1 juli 1943 Overveen 12 aanslag op Amsterdams bevolkingsregister CPN Willem Johan Cornelis Arondeus, Sjoerd Bakker, Cornelis Leendert Barentsen, Rudolf Bloemgarten, Johannes Brouwer, Karl Borromaeus Richard Paul Gröger, Henri Halberstadt, Coos Hartogh, Koen Limperg, Eduard Samuel Adriaan van Musschenbroek, Auguste Chrétie Reitsma, Cornelis Roos
2 juli 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 bomaanslagen in Kalverstraat in Amsterdam
sabotage
CPN OPNAME vermelding
GEEN opname namen, NE, geen verdere daden bekend.

* Douwinus Johannes Janse
* Karel Jacobus Walet
Bronnen refname=erepeloton1943
Andere bron: Haagse Courant 5-7-1943, hoofdpagina noemt reden: ter dood veroordeling wegens sabotage, in artikel: actie gevoerd voor illegale CPN en deelgenomen aan drie aanslagen met ontplofbare stoffen te Amsterdam.
2 juli 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 verboden wapenbezit OPNAME vermelding
GEEN opname naam, NE, geen verdere daden bekend.

* Eliazer Pachter
bron refname=erepeloton1943
Wel afvraging mbt datum, Delpher-bronnen met vermelding doodsvonnis voltrokken van Pachter, waaronder Leidsch Dagblad zijn gedateerd eind juni 1943 (29/30 juni)...dus voor het hier vermelde executiedatum van 2/7/1943, de andere twee (Janse en Walet) worden apart en later genoemd.
7 juli 1943 Wartena 1 Marten de Vries
7 juli 1943 Wartena 1 onderduiker Jan de Jong
8 juli 1943 Vught 1 weigert personeel voor Arbeitseinsatz aan te wijzen Christiaan Evert Blaauw
14 juli 1943 Leusden Leusderheide 6 Nederlandse Volksmilitie / CPN Jacobus Florijn, Cornelis van der Kraats, Karel Meijer, Caspar Speksnijder, Hendrik Speksnijder, Jacob Vleeschhouwer
15 juli 1943 Zwolle 1 overleden aan buikschot na arrestatie Cornelis Ottens
20 juli 1943 Leusden 20 verzetsgroep Inlichtingendienst Robert Blaauw, Willem Henrik Emile van der Borch van Verwolde, Johan Jacob Diederik ten Bosch, Bartholomeus Marinus Cristoph Braat, Jacob Brasser, Franciscus Jacobus Brejaart, Werner Heinrich van Doorninck, Johan van Hattem, Willem van Hattem, Kars Lucas Kamp, Willem Kooijmans, Friedrich Alexander von Oven, Gerardus de Pagter, Johannes Willem van Pienbroek, Adolf Snijders, Jan Stenger, Jacob Strobos, Cornelis Willem Storm, Gerard Abraham Tuijl, Cornelis Wegerif
20 juli 1943 Leusden Leusderheide 1 Engelandvaarder Jakob Rechter
24 juli 1943 Zevenhuizen (Gn) 1 in zijn woning gedood tijdens een razzia Geert Werkman
GEEN opname vermelding - lijkt meer sprake te zijn van moord ipv (standrechtelijke) executie
29 juli 1943 Leusden Leusderheide 16 Anton Willem Marie Abbenbroek, Adrianus Aloijsius Felix Althoff, Christiaan Frederik van den Berg, Willem Theodoor Cornelis van Doorn, Frithjof Dudok van Heel, Rudolf Hartogs, Willem Hendrik Hertly, Johan Frederik Henri de Jonge Melly, Eduard Alexander Latuperisa, Willem Mulder, Anthonius Cornelis Theodorus van Rijn, jonkheer Johan Schimmelpenninck, Joannes Aloysius van Straelen, Salomon Vaz Dias, Gerardus Joannes Franciscus Vinkesteijn, Abraham Wijnberg

Augustus 1943Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
1 augustus 1943 Groningen 1 Neergeschoten tijdens een razzia Albertus Andries van der Velde
GEEN opname vermelding - Geen vermelding van (standrechtelijke) executie, maar melding neergeschoten tijdens een razzia is ook niet te vinden.
1 augustus 1943 Hoogeveen Spaarbankbos 3 represaille voor overval op gemeentehuis Adriaan Baas, Jhr. Marinus Willem Cornelis de Jonge, Johannes Mulder
WEL opname executie, GEEN vermelding namen - NE
3 augustus 1943 Hoogeveen Spaarbankbos 2 represaille voor overval op gemeentehuis Levie van der Wijk, Manus van der Wijk
WEL opname executie, GEEN vermelding namen - NE
3 augustus 1943 Zuidlaren bij villa Willem Reilingh 2 Aktion Silbertanne na moord Willem Reilingh (NSB) Carel Frederik Kwant, Jan ten Cate
WEL opname executie, GEEN vermelding namen - NE, Willem Reilingh ook NE, daarom omgezet in stationsweg
5 augustus 1943 Groningen 1 Doodgeschoten door Evert Drost Groep Bedum Pieter Elibert Hut
5 augustus 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 brandstichting in Wehrmachtopslagplaats CPN Jan van Kalsbeek
7 augustus 1943 Leusden Leusderheide 1 verzetsgroep Inlichtingendienst Adrien Lambert Jacques Emile Marie Moonen
10 augustus 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 7 CPN Cornelis Aarnouts, Nicolaas Johannes Bergsma, Hendrikus Godfroid, Johan Hinrik Janzen, Bernardus Gerardus Mulder, Jelle Posthuma, Cornelis Schuurman
10 augustus 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 drukken en aanplakken van plakkaten tegen het gaan in krijgsgevangenschap Maarten Slort
23 augustus 1943 Groningen 1 verzet bij arrestatie Levie Israël Hilversum
30 augustus 1943 1 Emanuel Benjamin Asscher

September 1943Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
5 september 1943 Vught 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Louis Israël
14 september 1943 Meterik 1 hulp aan onderduikers LO-Maastricht Derk van Assen
18 september 1943 Utrecht 1 Eduard Leonardus van Breemen, Jannes Hermanus van den Hoek
20 september 1943 Assen Witterveld 10 overvallen op distributiekantoren en burgerlijke stand, verbranding gemeentehuis te Exloo, moord Willem Reilingh (NSB) Jans Diemer, Andries Diepenbrug, Wessel Jan Knot, Pieter van Laarhoven, Rendert de Poel, Geert Por, Anne Rutgers, Jan Toet, Roelof Tuin, Johannes Vis
22 september 1943 Utrecht 6 CPN Albert Gerrit Hendrik Harterink, Willem Huijsen, Dirk Mourits, Hendrik Prins, Willem Nicolaas Trijssenaar, Johannes van de Weert
23 september 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 CPN Jacob Boekman, Adrianus Reinardus Nas
24 september 1943 Bunnik Rhijnauwenselaan 4 Henricus Johannes Maria van Genugten, Gerrit de Ruijter, Bernardus Franciscus Nieuwenhuis, Johannes Groothuis
29 september 1943 Meppel 1 Aktion Silbertanne naar aanleiding van liquidatie NSB-boer Hendrik Oosterveen Jan Dijkstra
29 september 1943 Ruinen Toldijk 1 Aktion Silbertanne naar aanleiding van liquidatie NSB-boer Hendrik Oosterveen Engbertus Johannes Roelfsema
29 september 1943 Staphorst 1 Aktion Silbertanne naar aanleiding van liquidatie NSB-boer Hendrik Oosterveen Arend Boldewijn

Oktober 1943Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
1 oktober 1943 Overveen 18 onder andere moord op tandarts H.E.B. de Jonge Cohen, moord op opperwachtmeester gemeentepolitie Allert Cornelis Henri de Wolf CS6 / CPN Gideon Willem Boissevain, Jan Karel Boissevain, Louis Daniël Boissevain, Walter Brandligt, Antoine Theodore Broeckman, Leo Herman Frijda, Henri Hugo Geul, Maarten van Gilse, Johan Cornelis Kalshoven, Hans Katan, Anton Jan Thomas Koreman, Sape Kuiper, Johannes Michaël Hendrik van Mierlo, Anton Marinus Pleyte, Petrus Antonius Martinus Pooters, Dionisius Remiëns, Johan Roemer, Victor Alfred van Swieten, Olaf Thingberg Thomsen
9 oktober 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 CPN Jan Dieters, Louis Jansen
9 oktober 1943 Bunnik Fort Rhijnauwen 8 leden van de verzetsorganisatie Erkens verzetsorganisatie Erkens Jaap Cornelisse, Nicolaas Egidius Erkens, Jules G.H.J. Goffin, Karel Jacobs, Raphaël R.E.M.J.G. graaf de Liedekerke de Pailhe, Cornelis Hubertus Augustinus, Michiel Hubert Alphonse Smeets, Nicolaas Alexander Stempels
9 oktober 1943 Bunnik Fort Rhijnauwen 1 spionage Petrus Johannes Cornelis Muhren
16 oktober 1943 Apeldoorn 1 Aktion Silbertanne Louis Romuald Hubert Dobbelmann
18 oktober 1943 Blaricum 1 Aktion Silbertanne Adrianus Michiel de Jong
19 oktober 1943 Vught 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Isaac Jacobsen
23 oktober 1943 Overveen 8 CS6 / CPN, De Vliegende Brigade Willy van Breukelen, Johan Louis Kemper, Abraham Kornelis Kuiper, Karel Raben, Martinus Raben, Herman Ruys, Johan Schimmel, Antonius Otto Hermanus Tellegen
23 oktober 1943 1 geldverduistering NSB Mantz
28 oktober 1943 Wageningen 1 Aktion Silbertanne na moord op Cornelis van Iprenburg Jan Boes

November 1943Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
3 november 1943 Oldekerk 1 Aktion Silbertanne na moord op Herman Nobach Gerrit Pieter Beukema
Opname executie, GEEN opname naam NE - Groningen - Liquidatieslachtoffers in het Westerkwartier
4 november 1943 Oosterwolde 1 Aktion Silbertanne na moord op Herman Nobach Taeke SchuilengaOpname executie, opname naam ivm aanwezigheid lemma - Groningen - Liquidatieslachtoffers in het Westerkwartier
6 november 1943 Keent 1 doodgeschoten bij arrestatie Pieter Hoekman
TWIJFEL opname vermelding, volgens zijn lemma is Pieter Hoekman omgekomen agv een worsteling na een aanhouding en alsnog doodgeschoten, lijkt meer op oorlogsmisdaad
10 november 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 Arnold Oswald Knipscheer
WEL opname vermelding, GEEN opname naam (NE) - daarnaast twijfel Waalsdopervlakte - bron Erepeloton.nl

Cornelis van Westen
WEL opname vermelding, GEEN opname naam (NE) - bron Erepeloton

13 november 1943 Groningen 1 bezweek aan opgelopen letsel in Academisch Ziekenhuis Groningen na neergeschoten te zijn door de SD bij een vluchtpoging. Hendrik Renze Kalk
GEEN opname executie, ofschoon represaillekandidaat is hier meer sprake van oorlogsmisdaad, zie ook systeemkaart OVCG
19 november 1943 Niekerk 1 bij gijzelactie na aanslag op Herman Nobach doodgeschoten Cornelis Bellinga
19 november 1943 Vught 1 Abraham Jacobson
20 november 1943 Vught 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Johannes Hendrikus Scholten
24 november 1943 Oranienburg (Dld) 1 CS6 / CPN Reina Prinsen Geerligs

December 1943Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
4 december 1943 Spijk 1 op de vlucht in een gracht doodgeschoten door de SD * Reinhard Zeef
4 december 1943 Vught 1 tijdens dwangarbeid doodgeschoten * Julius Meijer
7 december 1943 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 poging naar Engeland te gaan Curt Christian Heinrich Peters
10 december 1943 Bunnik Fort Rhijnauwen 5 * E.D. Erkens
* Hendrikus Blijdestein
* Vincentius Johannes Maria van Hesteren
* Gerrit Jan Laagwater
* Johannes van Veenendaal
25 december 1943 Leusden 1 * Geert Ploeger
31 december 1943 Groningen 2 Aktion Silbertanne na aanslag op Anne Jannes Elsinga * Leo Bohemen
* Bront Heije Jacobus Willem Bossinga
31 december 1943 Groningen 1 Aktion Silbertanne na aanslag op Anne Jannes Elsinga CPN * Johannes Franciscus Swint

Originele Lijst van geëxecuteerden - splits 1944Bewerken

1944 - januariBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
1 januari 1944 Groningen 1 Aktion Silbertanne na aanslag op Anne Jannes Elsinga KP Pieter Hermanus Everhardus van Dooren
1 januari 1944 Haren 1 Aktion Silbertanne na aanslag op Anne Jannes Elsinga Dirk Bos
1 januari 1944 Groningen Kreupelstraat 1 Aktion Silbertanne na aanslag op Anne Jannes Elsinga Freerk Zigterman
4 januari 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Christiaan de Jong
4 januari 1944 Bunnik Fort Rhijnauwen 10 lid van de verzetsorganisatie Erkens verzetsorganisatie Erkens Alphonse Henri Louis Dresen
4 januari 1944 Leiden 3 Aktion Silbertanne Harmen Douma, Henri Flu, Christiaan de Jong
5 januari 1944 Utrecht 1 hulp aan onderduikers en inlichtingenwerk De Liedekerke (België) en groep "Hannibal" Alphonse Henri Louis Dresen
7 januari 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 CS6 CPN Jan Verleun
Opname vermelding\naam - Leider van verzetsgroep CS-6
7 januari 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 3 Overval op Arbeidsbureau Hermanus Matthias Kok, Jan Ludema, Krijn Vreugdenhil
Opname executie vermelding, zonder namen
12 januari 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 CS6 CPN Marinus Spronk
13 januari 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 5 CPN Maarten van Baarle, Nicolaas Beuzemaker, Remmert Huibert van Mil, Maarten Pronk, Cornelis Johannes Pieter Schalker
13 januari 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 3 Arthur Franciscus de Clerck, Deodatus Edmond Phielmondus de Clerck
13 januari 1944 Soest 2 Aktion Silbertanne Willem Cornelis van Goor, Johan Hendricus Houtman
14 januari 1944 Soest 1 Aktion Silbertanne Klaas Brons
24 januari 1944 Brandenburg (Dld) 1 spionage raketbasis Peenemünde Aleidus Johannes ter Morsche
26 januari 1944 Vught 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Hendrikus Johannes Wilkens
28 januari 1944 Gilze-Rijen 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Francis Petrus Maria Strik
opname vermelding; opgegeven reden onterecht, was bedoeld als afschrikwekkend voorbeeld om vluchtpogingen tegen te gaan, GEEN opname naam - NE

1944 - februariBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
4 februari 1944 Groningen? Paterwoldseweg 1 op weg naar huis doodgeschoten door een Duitse militair GV? Reinieres Johannes Jansen
twijfel/onduidelijk - ter plekke doodgeschoten na in aanraking gekomen met Duitsers agv ongeluk, vermoed eerder oorlogsmisdaadindien wel executie, dan naam NE
6 februari 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Friedrich Wilhelm Schäfer
9 februari 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 wapenbezit Max Werkendam
11 februari 1944 Middelstum ?? 2 wapenbezit KP-LO Jacob Pieter Gootjes, Pieter Gootjes
GEEN opname vermelding - zijn tijdens een vluchtpoging bij een vuurgevecht om het leven gekomen, zie archieven en info wo2slachtoffers
11 februari 1944 Bruchsal (Dld) 1 begeleiding van Britse piloten naar Spanje Johannes Jozeph Vierbergen
12 februari 1944 Groningen 1 aan zijn verwonding bij een vuurgevecht een dag eerder in Middelstum en mishandeling overleden KP-Middelstum Klaas Bos
GEEN opname vermelding - geen executie in die zin, zie info wo2slachtoffers
12 februari 1944 Middelstum 1 represaille wegens neerschieten SD-officieren Lüdeke en Schäper Wessel Steendam
16 februari 1944 Schiphol 4 Folkert Bergsma, Lolle Rondaan, Gerrit Schuil, Rients Westra
16 februari 1944 Amsterdam 3 overval op distributiekantoor Cornelis Mattheus Johannes Maria Burger, Jan Cornelis Karman, Rut van Veenendaal
16 februari 1944 Kolhol 1 overleden aan verwondingen na neerschieten bij vluchtpoging bij een razzia Jacob Baar
18 februari 1944 Schiphol 5 Lubbertus Blaauw, Jesse Dijkstra, Frederik Jan Kleinbrinke, Gerben Desire Oswald, Johannes van der Weit
18 februari 1944 Damwoude 1 negeren stopsignaal bij een razzia Sybe Johannes Bruining
23 februari 1944 Overveen 7 overval op distributiekantoor Gerhardus Docter, Jan Cornelis Gerardus Eshuijs, Harm Hendrik Gerssen, Jacobus Jozef Heijdra, Albertus Adrianus Gijsbertus Hommerson, Willem van de Kamp, Cornelis Koetsier
24 februari 1944 Bunnik Fort Rhijnauwen 1 spionage Groep Kees Christiaan Cormeille Dutilh
24 februari 1944 Gilze-Rijen 1 Peer M. Hermans
29 februari 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 18 overvallen, wapenbezit Oranje Vrijbuiters Roger Henri René Abma, Andries van Beek, Leo Fischer, Antonius Josephus Rudolphus Hegge, Cornelis Heij, Leonardus Cornelis Heij, Johannes Holswilder, Christiaan Kerkhof, Karel Keizer, Hans van Koetsveld, Heinz Loewenstein, Jacobus Alexander Martens, Egbertus Maria Meulenkamp, Hubert Johan van Oorschot, Klaas Postma, Herman Frans van Roon, Thomas Franciscus Hendrikus Spoelstra, Pieter Verhage.

1944 - maartBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
2 maart 1944 Utrecht Fort De Bilt 1 spionage, wapenbezit Comité voor Vrij Nederland Levie Canes
2 maart 1944 Hasselt (België) 1 bracht geallieerde piloten zuidwaarts, daarbij op de vlucht neergeschoten Kindercomité Frits Herbert Jordens
10 maart 1944 Bunnik Fort Rhijnauwen 1 lid van de verzetsorganisatie Erkens verzetsorganisatie Erkens Willem Adriaan Breukelman
11 maart 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Hendrik Jan Muetgeert
15 maart 1944 Utrecht 2 Pieter Jacobus van Dranen, Reinier David Kloeg
22 maart 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Petrus Johannes Maria Vloet
30 maart 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Jan Frederik Dalemans
31 maart 1944 Westerbork 1 Bezweek aan opgelopen letsel tijdens aanhouding Abraham Gans

1944 - aprilBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
4 april 1944 Utrecht 2 Dirk Plagmeijer, Gerard Frank Smits
5 april 1944 Arnhem 1 doodschieten van commissaris van politie Van Dijk in Nijmegen Hendrik Romeijn
9 april 1944 Beverwijk Vondellaan 1 Aktion Silbertanne na doodschieten politieman Willem Ritman Laurens Johannes Büller
13 april 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 had afspraken gemaakt over moord op Nederlandse ambtenaar van politie CPN, Kunstenaarsverzet Karel Matheus Schipper
14 april 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 10 onder andere roofovervallen, wapenbezit Gerrit Jan van den Berg, Hendrik Drogt, Jan Hoberg, Fokke Jagersma, Gerard Jansen, Johannes Kippers, Jacob Kraal, Willem Lengton, Jan Daniël Rijkmans, Wiepke Harm Timersma
14 april 1944 Giessendam station Giessendam-Neder Hardinxveld 1 hoorde stopbevel niet Wouter Smit
- Geen vermelding, betreft geen executie, maar een oorlogsmisdaad, van achteren neergeschoten als gevolg van niet horen van een stopbevel door een landwachter na spertijd Verhaal van bakker Wouter Smit
17 april 1944 Nieuw-Loosdrecht Witte Huis 1 illegale pers Lion Polak
20 april 1944 Brussel 1 Adriaan Hendrikus Aernout Goldberg
20 april 1944 Doesburg 1 gedood in vuurgevecht bij arrestatie KP Aalten Cornelis (Cees) Ruizendaal
GEEN opname vermelding, zoals reden het al noemt: gedood in vuurgevocht bij arrestatie
23 april 1944 Groningen Bij de garage van de SD aan het Martinikerkhof 1 Aktion Silbertanne na aanslag op Jannes Luitje Keijer Wiebe Jannes Formsma
24 april 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Tjalling Bakker
24 april 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 Johannes Meijer, Hendrik de Vries
25 april 1944 Middelstum 1 Aktion Silbertanne na aanslag op Jannes Luitje Keijer Hendrik Heijs
25 april 1944 Ten Boer Damsterdiep 1 doodgeschoten in verband met verdenking op aanslag op Jannes Luitje Keijer Bernard Jacques Cornelis Rijnders
25 april 1944 Zuidwolde Boterdiep 4 Aktion Silbertanne na aanslag op Jannes Luitje Keijer Cornelis Gerhardus Georgius Bos, Jan Kornelis Dwarshuis, Klaas Havinga, Jan Reinder Visser
26 april 1944 Groningen 1 Bezweek aan zijn verwondingen na neergeschoten te zijn in zijn woning in Staphorst Jan Coenraadts
27 april 1944 Hollandscheveld 1 geraakt door een vallende brandstoftank Hendrik Koekoek
30 april 1944 Rawicz (Polen) 7 gedropte en afgezette agenten BI Jacob Bakker, Humphrey Max Macaré, Adriaan Klaas Mooy, Felix Dono Ortt, Hermanus Parlevliet, Charles Christiaan Pouwels, Frederik Willem Rouwerd

1944 - meiBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
2 mei 1944 Mauthausen (Oostenrijk) 6 in kader van Aktion Kugel G.W. Boxman, Jan Willem Eggink, Quirinus Johannes Ham, H.C. de Heer, D. Rookmaaker, Rutger Stuffken
3 mei 1944 Arnhem 1 Hans Kuik
3 mei 1943 Groningen 1 aan zijn verwondingen overleden Gerrit Ulbe Buwalda
3 mei 1944 ? 1 Jan Flier
11 mei 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 Vrij Nederland Hendrik Pieter Hos, Thies Jan Jansen
16 mei 1944 Overveen 4 CPN Lute Thijs de Haan, Ferdinand Alphons Marie van der Ham, Marten Lijnema, Hendrikus Johannes Antonius Christiaan Wittebol
17 mei 1944 Amsterdam 1 trachtte Duitse legerinsignes te bemachtigen KP Nijmegen Julius Ferdinand Moormann
20 mei 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 12 CPN Johan Hissink, Johannes Hoogendoorn, Wouter Jaspers, Willem Jorritsma, Anton Kranenburg, Abraham de Kriek, Gerrit Joseph Roukens, Izaak Hendrik Ruppert, Petrus Gerardus Frederik Snelleman, Cornelis Antonius Spitters, Jan van der Zwaag aanvullende bron: pagina 2 de waarheid dd 7-5-1945, Jan Zeeuw
20 mei 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 deelname verzet KP-Enkhuizen Dirk Eliza Wierenga
20 mei 1944 Ravenswoud 1 Silbertannemoord na aanslag bij Appelscha op enkele Landwachters waarbij Kornelis Harterhof omkwam ongewapend verzet Anje Lok
26 mei 1944 Dokkum 1 doodgeschoten door SD'er Lehnhoff vanwege beweerde aanval met schaar Johannes Joseph Erich
26 mei 1944 Udenhout Loonse en Drunense Duinen 14 overval op het distributiekantoor in Bergen op Zoom, bezit wapens en munitie, brandstichting Duitse opslagplaats, mislukte aanslag op SD-agent Piet Gerrits, mislukte overval op bankloper Wilhelmus Adrianus Josephus Berkelmans, Barend Busnac, Jacob Everaers, Jacob Jan Hage, Johannes de Jong, Petrus Juten, Albert Meintser, Evert-Gerard Roes, Jan Nicolaas David Noorda, Willem Frederik Oosterheert, Harmen van Rossum, Robert van Spaendonck, Henricus (Harry) Verbunt, Cornelis Waghto
26 mei 1944 Utrecht 3 wapenbezit Joeke Andrae, Sipke Tiestra, Jan Ludwig
26 mei 1944 Utrecht 2 wapenbezit CPN Heinrich Mühlbauer, Theodorus van Niel

1944 - juniBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
6 juni 1944 Overveen 6 aanslag op de infiltrant Ederveen Wilhelmus Adrianus Beerman, Bartholomeus Theodorus Hendriks, Cornelis de Jong, Albertus Hendrikus Marcusse, Hermanus Oolbekkink
6 juni 1944 Overveen 23 deelname aan overvallen op distributiekantoren in Eibergen, Varsseveld, Borculo, mislukte overval op het distributiekantoor in Neede, overval op het gemeentehuis van Herveld, bezit van vuurwapens, poging tot moord op een Nederlandse politieman en zijn vrouw (mislukt), aanval op een particuliere bouwondernemer waarbij het loon van de Nederlandse arbeiders werd geroofd Markus Assies, Hermanus Jozeph Blaauwgeers, Christiaan Frederik Maria Diemel, Henry van Ees, Jan Willem Hageman, Hendrik Pieter Heinen, Gerrit Wiechert Kleisen, Hendrik Kruizinga, Hermanus Hendrikus Bernardus Mom, Leendert Pieter Mooi, Cornelis Coenraad Poulie, Hendrik Raak, Adriaan de Rijke, Willem Arnold Rohaan, Albert Jan Rozeman, Johannes Hubertus Sonderen, Theodorus Hendrikus Sonderen, Karel Roelof Verschuur, Jacobus Westland, Willem Westland, Teunis Klaas Wortman, Wiepke van der Zee, Albert van der Ziel
8 juni 1944 Keulen (Dld) 1 Florian Franciscus Aberle
10 juni 1944 Overveen 7 CPN Franciscus Duwaer, Jacobus Petrus Hubertus Frenken, Paul Gustave Sidonie Guermonprez, Johan Limpers, Karel August Pekelharing, Albertus Reulen, Gerrit Jan van der Veen
11 juni 1944 Zeist Dolderscheweg 1 midden in de nacht doodgeschoten door Duitse schildwacht Anna Catharina Lankhaar
12 juni 1944 Zeist Huis ter Heide 1 door Duitse soldaat gedood, die zijn woning wilde binnendringen voor een bezoek aan een vrouw Jan Roest
17 juni 1944 Sellingen 1 door een landwachter gedood tijdens een ontsnappingspoging Albert de Roos
19 juni 1944 Vught 5 LO Groningen Albert Arp, Ane Fokkens, Johannes Leendert de Gee, Jacobus Gerard Zondervan, Jan Zuidema
21 juni 1944 Utrecht 1 verzetsgroep Zwaantje Derk Boerema
21 juni 1944 Utrecht (?) 1 spionage Sieuwert Salomon de Koe
21 juni 1944 Bunnik Fort Rhijnauwen 1 Pierre Jean Auguste Clavareau
30 juni 1944 Rottum 1 Aktion Silbertanne na moord en beroving nationaal-socialistische politieman Sikke Wolters Albert Marten Rinkema
30 juni 1944 Amsterdam Rubensstraat 1 na verraad in vuurgevecht doodgeschoten PBC Gerhard Badrian
GEEN opname vermelding - is in een vuurgevecht omgekomen[12]

1944 - juliBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
6 juli 1944 Arnhem Bakenbergseweg 1 Aktion Silbertanne na moord op NSB-echtpaar Josua Bromet
7 juli 1944 Wijk bij Duurstede 1 7 juli 1944 opgehaald door twee mannen die zich uitgaven voor SD'ers Reinoud Marchal
10 juli 1944 Bloemendaal 1 Jacques Frencken
12 juli 1944 Groningen 1 Aktion Silbertanne naar aanleiding van de dood van hoofdwachtmeester Marechaussee Lourens de Groot Hendrikus Hazelhorst
13 juli 1944 Grootegast 1 Aktion Silbertanne naar aanleiding van de dood van hoofdwachtmeester Marechaussee Lourens de Groot, vader van beoogd slachtoffer Piet Top Hendrik Top
13 juli 1944 Musselkanaal 1 vluchtte nadat hij landwachter Hendrik Hekman doodschoot KP Dirk de Ruiter
13 juli 1944 Groningen 1 Aktion Silbertanne naar aanleiding van de dood van hoofdwachtmeester Marechaussee Lourens de Groot Kornelis van der Meulen
13 juli 1944 Vught 1 Johannes Josephus Buitenen
14 juli 1944 Sneek 4 represaille voor ontvoering van Gaele van der Kooij Jan Hendrik Bakker, Feike van der Heide, Klaas Koelstra, Jan Tekelenburg
14 juli 1944 Wamel 1 op de vlucht neergeschoten Hendrikus (Henny) Theodorus Wilhelmus Rutten
14 juli 1944 Breda 1 Aktion Silbertanne Fritz Hubert Ernst Bicknese
14 juli 1944 Breda 1 Cornelius Antonius Bastianen
14 juli 1944 Groningen 1 bezweek aan verwondingen na neergeschoten te zijn op 12 juli als gevolg van Aktion Silbertanne naar aanleiding van de dood van hoofdwachtmeester Marechaussee Lourens de Groot Cornelis Hendrik Robertus
16 juli 1944 Overveen 1 overval op het Huis van Bewaring te Weteringenschans Trouw Johannes Post
16 juli 1944 Overveen 2 overval op het Huis van Bewaring te Weteringenschans CPN Frits Reinder Boverhuis, Ernst Adrianus Klijzing
16 juli 1944 Overveen 13 Jacob Balder, Hilbert van Dijk, Gerrit Hoogstraten, Cornelis ten Hoope, Nicolaas Johannes Jonk, Ferdinand Ploeger, Rens Prins, Klaas Ritzema, Koenraad Rozendaal, Willem Frederik Smit, Jacobus Gerardus Stil, Arnoldus Stramrood, Jan Niklaas Veldman
17 juli 1944 Leusden Leusderheide 5 represaille Hendrik Johan Hensems, Hendrik Kip, Hendrikus Johannes Josephus Klute, Willem de Warle, Jan Wouters
18 juli 1944 Halle (Dld) 1 Willem Essing
19 juli 1944 Apeldoorn Genistalaan 1 Aktion Silbertanne Adriaan Rudolf Pieter Mees
21 juli 1944 Eenum 2 schotenwisseling met de SD na overval distributiekantoor in Slochteren KP Hendrik Ernst de Haan, Jan Lever
21 juli 1944 Leusden Leusderheide 8 represaille Johannes Antonie van Eldert, Ernest George van Geuns, Henricus Ignatius Linssen, Jozef Marius Rodriguez, Petrus Span, Christiaan Canisius Toussaint, Petrus Laurentius Treijtel, Arp Wagter
21 juli 1944 Vught 3 Johannes Hendrikus Evers, Antonius Johannes Kuerten, Jean Maurice Muller
22 juli 1944 Vosseberg 1 Harmannus Haan
25 juli 1944 Bunnik Fort Rhijnauwen 6 Gerrit Jan van den Boogerd, Gustaaf Karel Fikkert, Edzard Horrix, Martinus Antonius Lelivelt, Antonius Fredericus Slot, Franciscus Jacobus Ludwig Tempel
25 juli 1944 Vught 4 CPN Willem van der Burgh, Albert Huisman, Jan Postma, Josephus Swolfs
bron Swolfs en Huisman: pagina 2 De Waarheid, 7-5-1945
27 juli 1944 Odoorn 1 onderdak aan joodse onderduikers Albertus Zefat
27 juli 1944 Vugt 1 bezweek aan verwondingen tijdens een vluchtpoging waarbij hij in zijn schouder en later in zijn rug geschoten werd Klaas Roelof Woltjer
29 juli 1944 Vught 16 door SD gefingeerde wapendropping in Helvoirt Jacob Advokaat, Roelof Kars van den Bergh, Jan Borsboom, Gijsbert Graafland, Jan Hak, John Hakker, Lodewijk Knaud, Willem Johan Koene, Eustacius Adrianus Kortbeek, Simon Lindhout, Marius Nederveen, Johannes Marinus Pické, Nico Hans Roelink, Johannes Jacobus Schmidt, Petrus van der Smit, Wybe Jan Hendrik Steenhuis

TE VERWERKEN - op 8/8/2018 een mail gekregen van H.P. met meer informatie over genoemde mensen en executie

10 juni 1944 Haaren 2 sabotage SOE Jan Jacob van Rietschoten, Arie Cornelis van der Giessen

1944 - augustusBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
2 augustus 1944 Vught 1 Maarten Jurriaan van der Wolf
4 augustus 1944 Vught 11 Hermanus Henriens Josephus Alers, Jan Martin Bakker, Andreas Johannes Balvers, Teunis van de Bunt, Johannes Cornelis de Ket, André Marie Dorotheus de Kok, Pieter Hermanus Landweer, Boudewijn Dirk Leenheer, Jan Nannings, Rijklof Johannes van der Ploeg, Antonie Sjakes
4 augustus 1944 Purmerend 1 Aktion Silbertanne J. Kolijn
4 augustus 1944 Beemster 1 Aktion Silbertanne Dirk Ubbels
5 augustus 1944 Ruinen 34 treinpassagiers omgekomen door beschietingen Amerikaanse jachtvliegtuigen hulp aan onderduikers Adolf Brader, Trijntje Smand
5 augustus 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 sabotage, spionage en pilotenhulp Wilhelm Herman Gerard Giesen
8 augustus 1944 Gauw 1 verbergen Joodse onderduikster LO Willem Boeijenga
8 en 9augustus 1944 Vught 29 23 leden van Trouw Rudolf Marie van Baarle, Lodewijk van Duuren, Louis Cornelis Dijkman, Dionysius Jacob den Engelsen, Pieter Fleurke, Henricus Johannes Maria van Gestel, Petrus Johannes van Gils, Cornelis de Graaff, Johannes Hagedoorn, Johannes Jacobus Hendrikus Heurkens, Aart Anthonie van Heijst, Hendrik van Hoeven, Reinder Lodewijk Keizer, Hendrikus Klein, Arie de Koning, Huibrecht de Koning, Abraham Johan van Kuil, Jan Gerhard van der Laan, Johannes Reinier de Mildt, Theodoor Mooij, Jan Nauta, Everhardus Overeem, Jan William Hendrik Penning, Willem Santema, Franciscus Jacobus Schoenmakers, Theodorus van Schijndel, Jacob Stigter, Friedrich Machiel Vogel, Douwe Werkman
9 augustus 1944 Den Bosch Duhamelplein 1 vluchtte bij arrestatie Hendricus Gerardus Marie Koopmans
9 augustus 1944 Luttelgeest 1 op de vlucht bij een razzia neergeschoten Hindrik Bolt
10 augustus 1944 Vught 5 Steven Bastiaans, Hermanus Willem Mooij, Joseph Marie van de Mortel, Johannes Herman Spits, Hendrik Uittien
11 augustus 1944 Vught 35 Deppner-executies, ontsnappingspoging Gerardus Aloysius Averdieck, Joseph Andreas Joannes Maria van Bebber, Sytze Roelof Beinema, Abraham van den Bos, Johan Joseph Dor, Henricus Joannes van Dijk, Marinus van Dijk, Johannes Gerardus van Es, Theodorus van Es, Josephus Franciscus Dionisius van Gool, André Lanbert Henri Marie Gubbels, Johan Philip Heederik, Cornelis Joannes Henricus van Hoeckel, Adriaan Hoeks, Petrus Johannes Hoeks, Jacobus Everhardus Janssen, Hermanus Jeurissen, Marius de Langen, Johannes Antonius Linders, Elise Adrianus van Loon, Cornelis Klaas Noordermeer, Nicolaas Cornelis van Oosterhout, Dirk Willem van Ouwerkerk, Pieter Cornelis Quant, Hendrikus Rodenburg, Adrianus Petrus Scheltus, Bernardus Rudolf Augustinus Schippers, Jacob Anne Schotel, Lucas Spoor, Marcel Elbert Jozef Marie Stoffels, Johannes Valentijn Tas, Antonius Everhardus van Uem, Hendricus Wegeling, Gerardus Martinus Renier Werson, Johan Gerard Westerweel
12 augustus 1944 Appelscha bos bij camping Us Blau Hiem 1 wilde geen onderduikers of verzetsstrijders aanwijzen Marinus van Emst
15 augustus 1944 Overveen 5 Leon Aronson, Leon Beek, Abraham Bronkhorst, Gustaaf Johan Sanders, Nathan Zegerius
15 augustus 1944 Utrecht 1 verbergen van Engelse agent Jacobus Jeremias Boogert
15 augustus 1944 Someren Kanaaldijk 2 Aktion Silbertanne Petrus Johannes Cornelis Smulders, Wilhelmus Josephus Marie Wijnen
16 augustus 1944 Koudum 2 bonkaartenroof Tjalke van der Wal, Gerben Ypma
18 augustus 1944 Vught 14 waarschijnlijk een vergelding geweest na een mislukte aanslag op 14 augustus 1944 door het Friese verzet op Zacharias Sleijfer en na het doodschieten op 15 augustus 1944 van de SD'er Johannes Bernardus Faure en de SS'er Nicolay Ludwig Johannsen in Birdaard Adriaan Berghuijs, Dirk Boonstra, Uilke Boonstra, Constant Willem Coolsma, Thijs Gerardus Drupsteen, Jan Evenhuis, Klaas Erik Fokma, Hendrik Sijbe van der Galiën, Bernardus ten Hulscher, Hendrik Jakob Lever jr., Bernard Guillaume Hubert Melot, Pieter Reitsma, Lucas Sytsma, Bernardus de Vries
19 augustus 1944 Vught 13 Deppner-executies Henricus Marinus Johannes Aarts, Willem Frederik Andriessen, Marinus Gerard van Bruggen, Jan Willem Brunnekreef, Adrianus Johannes Dahmen, Petrus Jacobus Haagen, Jacobus Arnoldus Kruijssen, Johannes Franciscus Chrisostinus Linthorst, Arthur Viktor Martens, Christianus Petrus Hendrikus Smits, Gerard Antoon Smulders, Adriaan Stierman, Petrus Theodorus Swinkels
22 augustus 1944 Enschede 21 Friederich Fritz Willemsen
22 augustus 1944 Groningen Papengang 1 doodgeschoten tijdens vluchtpoging Wobbe Veenstra
22 augustus 1944 Vught 23 Deppner-executies Johannes Adrianus van Benthem, Reint Albartus Dijkema, Auke Hendrik Dijkstra, Fredrikus Berend Eijsink, Johannes Hendrikus Antonius Gerhardus Gort, Berend Hendriks, Harm Heijes, Andries Joustra, Kornelis Kraal, Hielke Lijn, Klaas Nieboer, Albert Oosting, Johannes Marinus van der Poel, Petrus Gerardus Henricus Schlaman, Hein Schukken, Schelto Slotema, Cornelis Enno Smith, Albert Steen, Eemke van der Veen, Hubertus Jacobus Emmanuel Verheul, Sipke Visser, Gerke de Vries, Hessel van der Zee
23 augustus 1944 Vught 1 Wilhelm Christiaan Böhler
25 augustus 1944 Bunnik Fort Rhijnauwen 3 Hendrik Peter de Bie, Theodorus Froom, Alfred Karl Sauer
25 augustus 1944 Amersfoort 1 hulp aan onderduikers KP, LO Krijn van den Helm
26 augustus 1944 Utrecht 1 spionage Hendrikus Limbeek
30 augustus 1944 Vught 23 Deppner-executies Cornelis van Bergeijk, Johannes Berlijn, Johannes Maarten van Dam, Jacobus Groeneveld, Albertus Johannes Antonius Haverkort, Ferdinand Albert Hendriks, Johannes Louis Hesselberg, Jan Willem Hoornenborg, Rinse Koopmans, Edward Sydney Levinson, Maarten de Man, Hendrikus Cornelis Bernard Miltenburg, Willem de Nie, Abraham Nobels, Mattheus Roelof van Ouwerkerk, Willem Pin, Ferdinand Poswick, Klaas Sixma, Huibrecht Valster, Adriaan Vogel, Gerrit Cornelis de Waard, Karel van Zalen, Arie Jan Jacob Zegers
30 augustus 1944 Belfeld 3 Pereira werd gearresteerd met valse papieren en een groot aantal voedselbonnen, bij een poging door Ummels en Verstappen hem te bevrijden werd Verstappen doodgeschoten, daarna werden Pereira en Ummels terechtgesteld Marinus Johannes Pereira, Antonius Hubertus Ummels, Bernardus Petrus Lambertus Verstappen
31 augustus 1944 Rotterdam Heemraadssingel 2 Aktion Silbertanne Fulps Vincentinus Valstar, Dirk Voskamp
31 augustus 1944 Hengelo *Gld toegevoegd door ‎82.74.146.49 - niet geverifieerd * 1 na spertijd buiten woning Johannes Hendrikus Vennegoor

1944 - septemberBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
3 september 1944 Vught 2 overval op Duitse soldaat KP Elst Frans Christiaan Fehres, Jan Herberts
3 september 1944 Voorschoten 1 Aktion Silbertanne na moord Voorschotense Landwachtcommandant Johannes Gerardus Bouw Teunis de Groot
3 september 1944 Wassenaar 1 Aktion Silbertanne na moord Voorschotense Landwachtcommandant Johannes Gerardus Bouw Frans Willem Kusters
3 september 1944 ? 1 spionage Johannes Hendrik Cieraad
3 september 1944 Voorschoten 1 Aktion Silbertanne Teunis de Groot
4 september 1944 Vught 62 merendeels Deppner-executies, Christiaan Jacob Cornelis Boer was ter dood veroordeeld wegens doodslag 01 Gerrit Cornelis Sibertus Achterberg
02 Dirk Johan Beumer
03 Pieter Gilles Blaauw
04 Maurits Blankenzee
05 Christiaan Jacob Cornelis Boer
06 George Maria Bomert
07 Hendrik Brouwer
08 Leonardus Josephus Maria Coppes
09 Anthonius Gerardus Johannes Elskamp
10 Christiaan Course Flemming
11 Frederik Willem Franx
12 Joan Gelderman
13 Wiebe Geskus
14 Bernardus Goedendorp
15 Jacob Goedendorp
16 Koert Bruno Maria van Haaren
17 Laurens Harmsen
18 Jacob Leendert van Helden
19 Johannes Hessels
20 Albert Theodoor Jan Maria van der Heijden
21 Jan Michiel Hillenius
22 Johannes Holsbergen
23 Izak van der Horst
24 Frank van Hulsentop
25 Fekko Hendriks Koerts van Ingen
26 Gerardus Wilhelmus Johannes Jordense
27 Wilhelmus Johannes Koenen
28 Adriaan Jan Willem Koopman
29 Pieter Jan Hendrik Krol
30 Johannes Krul
31 Jacques Antoine Marie Lemmen
32 Johannes Josephus Limburg
33 Henderik Martens
34 Bernardus Min
35 Fransciscus Cornelis Paulus Mol
36 Johannes Hermanus Antonius Mulders
37 Gerrit Jan Muller
38 Henri Nahuijsen
39 Bertus van Oort
40 Wilhelmus Johannes Jacobus Oort
41 Hendrik Jan Wilhelm Oudewaal
42 Joris Daniël Pronk
43 H. Rieling
44 Hidde Jan Rijkeboer
45 Marinus Jacobus Schoonbeek
46 Willem Jacobus Sparenburg
47 Marinus Spillenaar Bilgen
48 Theodorus Petrus Joseph Steijaart
49 Poppe Stienstra
50 Arend Talens
51 Louis Gérard de Val
52 Leendert Marinus Valstar
53 Johannes de Vente
54 Leo Eliza Voogd
55 Cornelis van Vugt
56 Jacobus Johannes de Weert
57 Henricus Petrus Wennubst
58 Marinus Westerbeek
59 Johan Albert Weijgers
60 Hendrik August van Wilgenburg
61 Gerrit Wissink
62 Wytze Woudsma
5 september 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Robert Bloemendal
5 september 1944 Vught 59 Deppner-executies 01 Barend Jan Aalders
02 Josephus Adriaansen
03 Hendrik Baarschers
04 Karel Clemens van Berckel
05 Richard Bing
06 Arnold Blik
07 Henricus Joannes Hubertus Boers
08 Josephus Johannes Stephanus Boers
09 Carel Gerrit Bos
10 Nicolaas Johan Celosse
11 Constant Jozef Ernest Cornips
12 Jan Berend van Delden
13 Gerardus Adrianus Marie Dercks
14 Jan Hendrik Diesfeldt
15 Barend Jan Donker
16 Johannes Lambertus van Donselaar
17 Hermanus Nicolaas van Dijk
18 Dirk Eendebak
19 Marten Frans Elkerbout
20 Hermanus Carolus Marie Engering
21 Albertus Fieten
22 Casper John Alfred ter Galestin
23 Wilhelmus Grooten
24 Cornelis Arie Hartog
25 Hijlke van der Heide
26 Hendrikus Hendriks
27 Wilhelmus Joannes Maria van Hest
28 Hans Hoetink
29 Joseph van Hulst
30 Hendrik Engbert Jannink
31 Albert Cornelis Kerkhoff
32 Abraham Luteijn
33 Cornelis Maijs
34 Hans Maurits van Messel
35 Constant Theodorus Meijer
36 Hendrikus Jozef Meijer
37 Hendrik Meijers
38 Frans Josef Peter Nies
39 Theodorus Hendricus Adrianus Nieuwendijk
40 Cornelis Catharinus Oosterling
41 Johan Willem van der Plas
42 Nicolaas Jozef Reijn
42 Wilhelmus Antonius Rooijackers
43 Hero Schaap
44 Karel Herman Hendrik Simmelink
45 Johannes Franciscus Snijders
46 Frederik Hendrik Somsen
47 Harm Steen
48 Willerm Stolp
49 Peter Treebus
50 Rudolf Frederik Wilhelm Treebus
51 Alfred Joseph Marie Verhaegen
52 Teunis Abraham van Vliet
53 Johannes Melchior Voskuil
54 Rutger John Felix Webb
55 Jacobus Johannes de Weert
56 Oscar Willem Laurentius Wolters
57 Bernardus Johannes de Wijs
58 Antonius Jan van Zuijlen
59 ???? <te veel of ontbrekend naam>
5 september 1944 Terneuzen Nieuwe Sluis 5 poging explosieven uit sluis te verwijderen Isaak Jacobus de Bert, Michiel Groenewegen, Pieter Tieman Hoolsema, Marinus Nieuwenhuize, Servaas Cornelis Petrus Verbrugge
5 september 1944 Arnhem 2 resp. poging tot moord en poging gevangene te bevrijden resp. LKP en RVV Theodorus Dobbe, Louis Albert Lansdorp
5 september 1944 Utrecht 1 spionage Tijmen Hoekstra
5 september 1944 Zeist 1 verzet Frits Otto van Hattem
5 september 1944 Budel Dorplein 6 verzet/sabotage spoorrails, betrapt door Duitsers en ter plekke gemarteld en vermoord Theo Stevens, Leo Looymans, Martien Looymans, Kees Kappers, Jan Zandvliet, Antoon van Putten
5 september 1944 America 2 sabotage aan spoorrails in America, betrapt door Duitsers en terplekke doodgeslagen met geweerkolf Frederic Arnoldus Franciscus de Bruijn, Martinus Antonius van den Eijnden
6 september 1944 Breda 2 Laurentius de Bruin, Willem Jan Scheffelaar
6 september 1944 Mauthausen (Oostenrijk) 23 gedropte en afgezette agenten BBO Leonardus Theodorus Cornelis Andringa, Pieter Arnoldus Arendse, Klaas van der Bor, Cornelis Carel Braggaar, Johannes Jan Cornelis Buizer, Joseph Bukkens, Johannes Jan Cornelis, Cornelis Droogleever Fortuijn, Gerard John van Hemert, Jan Charles Hofstede, George Louis Jambroes, Roelof Christiaan Jongelie, Barend Klooss, Meindert Koolstra, Willem Johan Niermeijer, Gerrit van Os, Evert Radema, George Lodewijk Ruseler, Hendrik Johannes Sebes, Horst Reinder Steeksma, Thijs Taconis, Pieter van der Wilden, Willem van der Wilden
6 september 1944 Nijmegen 1 op de vlucht doodgeschoten Eduard Otto Mettivier Meijer
6 september 1944 Valkenburg Cauberg 2 Sjeng Coenen droeg bij aanhouding pistool, daarna werden beiden doodgeschoten als 'terroristen' KP Zuid-Limburg Sjeng Coenen, Joep Francotte
6 september 1944 Vught 12 Theodoor Alberts, Johan Blokker, Fritz Gerhard Marie Conijn, Hendrik Doornekamp, Hendrik Gijsbert Driessen, Hendrik Dirk Christoffel de Heus, Jan ten Hove, Isidoor Huijkman, Pieter Johannes Loijens, Henny Scharrer, Jakob Henderikus van der Veen, Willem Jacobus Johannes Vos
6 september 1944 Waalwijk 2 gefusilleerd nadat twee door het verzet ontvoerde Landwachters niet vrijkwamen Joachim Maria Hoffmans, Eduardus Constantinus Josephus Moonen. Vincent Hoffmans overleefde executie
6 september 1944 Westerbork 4 ontsnappingspoging John Ancona, Johan Frederik T. Engers, Samuel Goldstein, Ernst Katan
7 september 1944 Amsterdam 1 op de vlucht neergeschoten en zwaar verwond KP Dirk Willem Folmer
7 september 1944 Amsterdam Kalfjeslaan 1 schietpartij bij opslagplaats illegaliteit Maurits Baggers
7 september 1944 Breda 1 Frederikus Bertus Bastiaanse
7 september 1944 Enschede Vliegveld Twente 5 joodse onderduikers Herman van Coevorden, Eduard Denneboom, Jeannette Meijers-Spier, Hedwig Wolff-Maschke, Rika Zuiden-ten Brink
7 september 1944 Garmerwolde 2 verzet Geert Knol, Jan Schulenklopper
7 september 1944 Mauthausen (Oostenrijk) 22 gedropte en afgezette agenten BBO Aart Hendrik Alblas, Arnoldus Albert Baatsen, Karel Willem Adriaan Beukema toe Water, Pieter Cornelis Boogaart, Oscar Willem de Brey, Johanes Cornelis Dane, Jan Emmer, Johannes Henricus Marie de Haas, Jerry van Hemert, Cornelis Eliza van Hulsteijn, Pieter Kamphorst, Meindert Koolstra, Arie Johannnes de Kruyff, Johannes Hermanus Arnoldus Maria ter Laak, Antoon Berend Mink, Willem Johan Niermeyer, Michiel Pals, Laurentius Maria Punt, Gozewin Hendrik Gerard Ras, Hendrik Reinder Steeksma, Ivo van Uijtvanck, Antonius Johannes Wegner
7 september 1944 Noorddijk Paddepoel 2 Esmée Adrienne van Eeghen, Luitje Kremer
7 september 1944 Rawicz (Polen) 1 gedropte en afgezette agenten BI Hermanus Johannes Overes
7 september 1944 Rotterdam Bloemkwekersstraat 5 leden verzetsgroep Christiaan van Elderen, Leendert de Groen, Dirk Huisman, Pieter Notenboom, Johannes Verkoelen
8 september 1944 Abbenes boerderij familie Van Reeuwijk 3 verboden wapenbezit verzet Albertus Antonius Maria Hoekstra, Johan van der Hulst, Bernardus Jacob Lenderink
8 september 1944 Doldersum Huenderweg 6 onttrekking aan Arbeitseinsatz Gerardus Marinus van Corstanje, Jan van Dijk, Pieter Groenhuis, Wilhelmus Kloonen, David Oomens, Christiaan van Tongeren
8 september 1944 Leusden Leusderheide 3 represaille Wilhelmus Franciscus ter Beek, A. Benger, Albertus Lambrechts
8 september 1944 Liessel 1 aangezien voor Amerikaanse piloot, aangeschoten bij vluchtpoging, vervolgens doodgeschoten Sabotageploeg Liessel Henri Antonius Moll
8 september 1944 Nootdorp 1 in het politiebureau van Nootdorp door Duitsers doodgeschoten vermoedelijk t.g.v. verraad KP Lubbert Brouwer
8 september 1944 Vught 1 gedropte agent Jan Hendrik Diesfeldt
8 september 1944 Zeijen Peesterweg 2 lid van koeriersterscentrale Cornelia Johanna van den Berg-Van der Vlis, Lourens Touwen
9 september 1944 Apeldoorn Beekbergen 1 hulp aan vijandelijke piloten, hulp aan ontduikers Arbeitseinsatz, maakte KP-armbanden Carel Wilhelm Gersdorf
9 september 1944 Bierum 1 verbergen onderduikers Arbeidseinsatz Aldert Derk Omta
9 september 1944 Haarlem 1 neergeschoten bij arrestatie, overleed 2 dagen later Hermannus van Tongeren
9 september 1944 Leusden Leusderheide 4 represaille K.F. Klein, C. Kosterman, H.A. Marchal, J.P. Schneider
9 september 1944 Utrecht 2 Aloysius Johannes Josephus Klijn, Wilhelmus Petrus Cornelis Vosmeer
9 september 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Simon Koning
9 september 1944 Zeist Utrechtseweg 1 plundering Christiaan de Jong
10 september 1944 Breda 3 Gradus Antonius Gerritsen, Adrianus Theodorus Johannes van Gestel, Maria Josepha Cornelissen-Verhoeven
10 september 1944 Holwierde Krewerderweg 1 Ruurd de Bruin
10 september 1944 Scherpenzeel 1 verzetskoerier Hans Blankenberg
11 september 1944 Amsterdam 1 Aktion Silbertanne Theodorus Johannes Eskens
11 september 1944 Biggekerke Duinpan 5 diverse oorlogshandelingen Andries Pieter Dieleman, Wilhelmus Niesthoven, Albert de Colvenaer, Yvan de Colvenaer, André Pierets
11 september 1944 Dachau (Dld) 1 spionage SOE Yolande Elsa Maria Beekman-Unternährer
12 september 1944 Rotterdam Schietbaanlaan 1 bij executie van achteren doodgeschoten CPN Willem Marquenie
13 september 1944 Zaanse Schans Leeghwaterweg 4 Johannes Petrus de Barbanson, Hermanus Adrianus Groenendijk, Pieter Hartog, Gerrit Verdonk
14 september 1944 Doezum 2 Duitse represaille als gevolg van een afgeleverde brief Albert Krijthe, Lubbe Renkema
14 september 1944 Elst 3 spoorlijn Nijmegen-Arnhem Willem Louis van Dijk, Gijsbertus de Koning, Adriaan Michael Marie Puthaar
14 september 1944 Enschede 2 Sabotage Hermanus Johannes Gerhardus Lansink, Theodorus Gerardus Majella Ticheler
14 september 1944 Gouda 1 Wouter den Hertog
14 september 1944 Rotterdam SD gebouw Heemraadssingel 3 verzetswerk Willem Bulk, Willem Faasen, Albert Struik
15 september 1944 Enschede Rietmolenstraat 2 op de vlucht doodgeschoten joodse onderduikers Simon van Zuiden, Israël van Zuiden
15 september 1944 Groningen 1 doodgeschoten door Pieter Johan Faber Eltje Wubbena
15 september 1944 Utrecht 1 Willem Geuze, Gerardus Johannes Willemse, Pieter Zuijdendorp
16 september 1944 Enschede 1 Henderikus Hartgers
16 september 1944 Vught 4 Martienus Boeren, Gerardus Josephus du Bois, Gerardus Johannes Petrus Bouwman, Marinus de Jong
17 september 1944 Ede 2 Adriaan Abraham Marinus Cornelis Meijler, Maarten Herman Verkerk
17 september 1944 Groningen 1 bezweek aan opgelopen verwondingen tijdens represaille op 14 september in Doezum Jan Pera
17 september 1944 Haren 1 doodgeschoten door Duitse SD-ers Lehnhoff en Kindel Karel Godert Walter
18 september 1944 Arnhem 2 Bernardus Vork, Hendrik Simon Johannes Kamevaar
18 september 1944 Brandenburg-Have (Dld) 1 Marinus Willem Georg Kop
18 september 1944 Coevorden 1 Aktion Silbertanne Gerrit den Hertog
18 september 1944 Rotterdam Beukendaal 3 leden verzetsgroep, doodgeschoten bij aanhouding Arie van Duin, Cornelis den Hollander, Gerrit Kwadijk
18 september 1944 Zeijen Ten Oeverstraat 2 Landelijke Organisatie Albert Bijlsma, Roel Oosting
18 september 1944 Zweeloo 1 Cornelis de Kock
19 september 1944 Arnhem Bakkerstraat 5 hulp aan Britse gewonden Jan Mielekamp, Henri Smit, Johannes Smit, Cornelis Johannes Veldhuizen, Jan Zwolle
19 september 1944 Biggekerke Duinpan 1 Johan van der Weij
19 september 1944 Exloo Burgemeester J. v. Rooijenpad 5 Johannis Christiaan Borgdorff, Derk Nicolaas Breukelaar, Roelof Gjalt Radersma, Johannes Wagenaar, Andries Wedzinga
19 september 1944 Heelsum 1 heeft nabij Arnhem Britse parachutisten geholpen met vervoer Arij van den Berg
19 september 1944 Nijmegen Nieuwe Markt 1 probeerde Humber scoutcar door de Nijmeegse binnenstad te loodsen Geheime Dienst Nederland Jan Jozef Lambert van Hoof
19 september 1944 Sint-Nicolaasga 3 represaille voor spoorwegstaking Jacobus Gaastra, Berend Julius, Johannes Prins
20 september 1944 Arnhem 5 Klaas Deerman, Berend Lambertus van Essen , Lambert van Essen, Lambertus B. van Essen, Jantje Materman
20 september 1944 Arnhem Park Sonsbeek 2 spionage Frans Duijkers, Hendrik van Mill
20 september 1944 Tiel 14 Antonius Johannes den Bieman, Petrus Dingenouts, Hubertus Anthonius Martinus van Echteld, Karel Marie van Echteld, Nicolaas van Echteld, Petrus Johannes Adrianus van Elsen, Dirk Cornelis Jansen, Petrus Johan Jansen, Siegbertus Johannes Cornelis Jansen, Johannes Gosewinus van Rooy, Hendrik Schonenberg, Johannes Marinus Schonenberg, Wilhelmus Schonenberg, Jan Canisius Victor van der Wielen
20 september 1944 Netersel 1 in huis nemen van bemanningslid van neergeschoten vliegtuig Fons van der Heijden
21 september 1944 Asten 1 door terugtrekkende Duitsers doodgeschoten Josephus Johannes Kerkers
21 september 1944 Eexta 1 doodgeschoten na protest tegen platbranden boerderij van zijn buurman Roelf Hendericus Meiborg
21 september 1944 Rotterdam Kralingseweg, schietbaan 3 Johannes van der Loo (overleefde, doch werd op 22/9 opnieuw terechtgesteld), Karel Matema, Marinus de Regt
22 september 1944 Appingedam Rijksweg 1 "beim Fluchtversuch erschossen" verzetsgroep 't Zandt Aldert Klaas Dijkema
23 september 1944 Groningen 1 spoorwegstaking NS Hendrik Boxma
23 september 1944 Utrecht Fort De Bilt? 1 verspreider van De Waarheid CPN Hermanus Besamusca
23 september 1944 Zenderen 2 (op 3 gezet door ‎82.74.146.49, nog niet geverifieerd) Verraad Hoofdkwartier Twentse Knokploeg Huize Lidwina Verzet Coenraad Johan Hilbrink, Sietse Arnold Hilbrink,
* naam Dirk de Ruiter toegevoegd door ‎82.74.146.49, zonder bronvermelding, eerst verifieren, Dirk de Ruiter komt hiermee al drie keer voor op deze lijst! *
23 september 1944 Helmond 1 Bernardus van Dorst
24 september 1944 Leusden Leusderheide 8 represaille Albertus Jacobus van der Baan, F.I. van Beynum, Gerardus Elzinga, Cornelis Has, Arie Jacobus Hendriks, Petrus Schol, Willem Schol, Willem Joseph Hubert Timmers
24 september 1944 Gorssel Joppelaan 6 Frans Bennekers, Andries Gerrit Brinkman, Gerrit Willem Hendrik Jan Loman, Lodewijk Hendrik Jan Jacob Mazel, Aron Polak, Lourens Wilhelm Frederik van Velden
24 september 1944 Vorden 1 verzet Jacob Meijer
24 september 1944 Rossum (Gelderland) 3 hulp aan neergeschoten Britten Johannes Klingen, Mathilda Theodora Klingen, Louis Boelen
24 september 1944 Tilburg Willem II-kazerne 3 opslag van munitie en wapens Willem van de Voort, Adrianus Antonius Johannes Franciscus Appels, Johannes Petrus Cornelis Henricus Appels
24 september 1944 Usselo 2 Johannes ter Horst, Roelof Blokzijl
24 september 1944 Enschede 1 Roelof van den Burg
25 september 1944 Helenaveen 1 spionage Johannes Antonius Kirchyünger
25 september 1944 Groningen Pelsterstraat 1 verzet Jacob Ferdinand Sypke Domela Nieuwenhuis Nijegaard
25 september 1944 Groningen 1 Aktion Silbertanne Johannes Gijsbertus Böcker
25 september 1944 Groningen 1 zogenaamd op de vlucht neergeschoten OD-Groningen Arend Albert van Essen
25 september 1944 Westerbork 12 ontsnappingspoging Cohen[13] Pieter Teeuwes Barkema, Willem Chr. Lodewijk Barkema, Klaas Bouma, Hendrik Date Bus, Juljus Cohen, Jan Rengenier Dijksterhuis, Hendrik Otto George van der Kooi, Karsien Kriegsman, Willem Antoon Kriegsman, Claas Joseph Cornelis Rooda, Jan Smallenbroek, Pieter Berend Venema
26 september 1944 Amsterdam 1 represaille voor bevrijdingsactie te Weteringschans John Otto Arkes
26 september 1944 Maasniel 2 Paulus Johannes Peeters, Jozef Hubertus Smeets
27 september 1944 Rotterdam Kralingseweg, schietbaan 3 "Overvallen ten eigen bate"[14]
27 september 1944 Groningen Timorstraat 1 joods, in eigen woning doodgeschoten Simon Hartog van Hasselt
27 september 1944 Utrecht 5 Hendricus Cornelis van Benthem, Hendrikus Egbert Doosjen, Hendrik Augustinus Knipschild, Teunis Otto Oudhof, Peter Stephanus Maria Stellaard
28 september 1944 Breda 1 Gijsbertus Kragting
28 september 1944 Den Ham 1 slachtoffer bij zoektocht naar verzetslieden Harm Harmannus Nieboer
28 september 1944 Huizen Randweg 3 Jacob Brands, Klaas Snel, Arie de Waal
28 september 1944 Kampen Prinsenstraat 3 weigeraars van werk voor Wehrmacht Egbert Altena, Pieter Cornelis Blokker, Johan Asuerus Vredeveld
30 september 1944 Rotterdam Kralingseweg, schietbaan 3 verspreiding Trouw Cornelis Smit, Pieter Smit, Willem Treurniet
30 september 1944 Gouda Nieuwe Verbindingsweg 1 Anthonie Hendrikus Pille
30 september 1944 Almelo Markt 1 wapenbezit Henk Hoften
30 september 1944 Almelo Bokhovebos 1 bezit partij rantsoenbonnen, gebruiksaanwijzing machinepistool en vals persoonsbewijs Henk Timmerman

1944 - oktoberBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
1 oktober 1944 Enschede Fliegerhorst Twente 3 represaille Herman Coevorden, Jeanette Meijers-Spier
2 oktober 1944 Apeldoorn Het Rietveld 6 represaille Willem Johannes Aalders, Jan Jozua Barendsen, Reinier van Gerrevink, Willem Karreman, Jan Schut, Daniel Hans Wijma
2 oktober 1944 Haren (Gn) rangeerterrein 1 doodgeschoten na wegrennen in paniek Derk Mulder
3 oktober 1944 Hoogland Schothorsterlaan 2 represaille voor aanslag op NSB'er en Landwachter Joannes Frima Jacobus Petrus Bunnik, Gerardus Cornelis van Höften
3 oktober 1944 Zwolle Katerveerdijk 6 represaille voor verzetsdaad Cornelis Bakker, Albert Brouwer, Hans Marius Koopal, Jacob Koorn, Alfred Schnell, Eva Schnell-Jolowicz
3 oktober 1944 Hoogezand 1 hulp aan joden en onderduikers met bonkaarten en geld, verzetshouding; "op de vlucht neergeschoten" Cornelius Jan de Vrieze
4 oktober 1944 Rotterdam Kralingseweg, schietbaan 1 verboden wapenbezit Tjeerd Kapsenberg
4 oktober 1944 Rijsbergen 9 gevechtshandelingen tijdens SS-overval op post van verzet Marinus van den Boogaard, Maria Cornelia Neefs-Koijen, Maria Emile Neefs, Maria Francisca Neefs, Cornelis Jacobus Neefs, Johan Marinus Oberg, Hendrikus Gerardus Petrus Marie van der Sande, Hendrikus Adrianus Touw, Henricus Josephus Paulus Windhausen
4 oktober 1944 Enschede Fliegerhorst Twente 2 Johan Prins, Gerard Willem Bouke Wondaal
4 oktober 1944 Delfzijl 1 doodgeschoten door Siert Bruins Baltes Timmer
5 oktober 1944 Breda 8 gearresteerd na SS-overval op post van verzet Johannes Jacobus Bakker, Jacobus Juda Boogaard, Hendricus Petrus Josephus Brautigam, Adrianus Johannes van den Heuvel, Hendrikus Heiko Hofman, Johannes Marinus Nelissen, Franciscus Frederik de Visser, Johannes de Vries
5 oktober 1944 Hoogezand 1 KP-Slochteren Jan Huitzing
5 oktober 1944 Hoogezand 2 LO-Hoogezand/Sappemeer Jan Sangers, Meint Veninga
5 oktober 1944 Haren 1 ondergedoken politieagent, doodgeschoten door Pieter Johan Faber Johannes Treurniet
5 oktober 1944 Zeist Driebergseweg 1 op straat doodgeschoten om 20.30 uur (spertijd) Otto Birnie
6 oktober 1944 Oisterwijk 1 hielden 7 Duitsers gevangen Bernard Schut
6 oktober 1944 Venlo Fliegerhorst 2 opgepakt in de Peel bij zoekactie naar Jozef Winkels Henricus Johannes van de Burgt, Juliën Magel, Frans Baetens
7 oktober 1944 Amsterdam 1 Aaldrik Brijk
7 oktober 1944 Apeldoorn 1 Hulp aan Verscholen Dorp Dirk Vierhout
7 oktober 1944 Apeldoorn Apeldoornse Bos 6 Aart van Beek, Herman Koolma, Hendrikus Jacobus Kuikhoven, Jacob Luttik, Ludovicus de Paauw, Dirk Vierhout
7 oktober 1944 Delfzijl 1 herbergen onderduikers IP Kornelius Enno de Haan
7 oktober 1944 Oisterwijk 1 hielden 7 Duitsers gevangen Hein Schut
7 oktober 1944 Ootmarsum Almelosestraat 4 waren joodse onderduikers, doodgeschoten Maurits Menco, Simon Menco, Salomon Menco, Nico Menco
7 oktober 1944 Ootmarsum 2 waren joodse onderduikers, verdwenen Sophia Menco, Estella Menco
7 oktober 1944 Rijswijk 10 Pieter Bogaard, Frans Britzel, Willem Roland Hector van Golberdinge, Christiaan Dirk van 't Hoff, Roelof Frederik Koopmans, Hermanus Gerardus Schram, Hendrik Stavast, Pieter Stavast, Klaas de Vries, Jacobus Antonius Aloijsius Maria de Waal
7 oktober 1944 Utrecht 4 Hendrik Boelhouwer, Pieter Adolph Colbeth, Wijtze Dijkstra, Wessel te Gussinklo
8 oktober 1944 Kampen Prinsenstraat 2 weigeraars van werk voor Wehrmacht Jan Kool, Johannes Mattheus Schreuder
8 oktober 1944 Zwartsluis 1 Gerardus Bouwmans
8 oktober 1944 Beesel 2 Hendrikus Wilhelmus Hubertus Gommans, Cornelis Janssen
10 oktober 1944 Utrecht Fort De Bilt 1 hulp aan Britse soldaten Simon van den Bent
10 oktober 1944 Delft Kampveld 3 spoorwegsabotage Coenraad Johannes Petrus van Dijk, Hendrik Schipper, Daniël Steijger
10 oktober 1944 Vierhouten 2 spoorwegsabotage KP-Apeldoorn Willem Roebeling, Auke Zeilstra, Klaas Zeilstra
11 oktober 1944 Wormerveer Zaanweg 5 represaille voor doodschieten politieman Bouwens Cornelis Yno George Dijksterhuis, Beene Dijkstra, Jan Goldschmeding, Dirk Hofland, Jan van der Weerd
11 oktober 1944 Oostvoorne 1 Leendert van der Meer
11 oktober 1944 Rhoon 7 Cornelis Barendregt, Johannes Kouwenhoven, Leendert Kouwenhoven, Jacob de Raadt, Leendert H. Spoormaker, Leendert H. Spoormaker jr, Johannes H. van der Wagt
12 oktober 1944 Auschwitz (Polen) 1 reisde zonder jodenster in tram Philip Mechanicus
TWIJFEL - neig naar geen opname ivm als jood vermoord in een vernietigingskamp => Holocaust
12 oktober 1944 Enschede Vliegveld Twente 2 KP Enschede Geert Schoonman, Bernardus Evers
12 oktober 1944 Groningen Academisch Ziekenhuis Groningen 1 bezweek aan gevolgen van een longschot van Landwachter Jacob Luitjens Hendrik Jan Janssen
12 oktober 1944 Nijeholtwolde 3 Nicolaas Veltman, Roelof Algra, Marcel Leiser
12 oktober 1944 Utrecht Fort De Bilt 2 Thomas Nicolaas Bakker, Kornelis Hendrikus Spanjersberg
12 oktober 1944 Westerbork 17 Oosting lid Albert Hahn Jakob Bruggema, Pieter Heertje Dijksterhuis, Jacobus Johannes Eskes, Sijtze Gjaltema, Jan Arend Grobbe, Cornelis Hoving, Allard Kwast, Christinus Wieger Lubbers, Johannes Moerman, Harm Molenkamp, Tonnis Pieter Oosterhoff, Gerard Catharinus Oosting, Pieter Sneeuw, Eduard Eugen Stolper, Anton Gerrit Swart, Pieter Tuinstra, Roelof van Weerden
13 oktober 1944 Kallenkote 6 onder andere wapen bezit en vervalste documenten. Friederich Hubertus ten Berge, Hendrik Gregorius Bos, Uilke de Jong, Pier Schipper, Emanuel Verveer(joods) gepakt in Zwartsluis, Johannes Anthonius de Vries
13 oktober 1944 Berkum Haersterveerweg 7 represaille voor het opblazen door de illegaliteit van een spoorlijn in de buurt van Zwolle. Anne Haan, Leendert Karssen, Albert Krale, Egbert Lindeboom, Johannes Jozephus Maria Overbeek, Jakob Tensen, Willem Jan Tensen
14 oktober 1944 Rotterdam Kralingseweg 4 Roembertus Karlas, Lambertus F. van de Lang, Cornelis Johannes Clasinus Tegelaar, Gerardus T. Trotsenburg
14 oktober 1944 Zeist Huis ter Heide 1 diefstal van een vuurwapen van een Duitse militair Jacobus Godijn
14 oktober 1944 Espelo Haarlerweg 1 onderduiker Marinus Stevens
14 oktober 1944 Raalte 1 vluchtende onderduiker Mozes Bachrach
15 oktober 1944 Ooijen 4 Peter Johannes van Bracht, Gerardus Maria Brouwer, Edmond Karel Leo Haffmans, Peter Antonius Vergeldt
15 oktober 1944 Vorden 1 Jehova's getuige Bernard Luimes
15 oktober 1944 Groningen 1 joods onderduiker Adolf Bernard Rood
16 oktober 1944 Arnhem 1 Otto Treffers
16 oktober 1944 Enschede Vliegveld Twente 1 hulp aan neergeschoten piloten Jules Haeck
18 oktober 1944 Rotterdam Kralingseweg, schietbaan 1 verboden wapenbezit Jacob Nieuwstraten
18 oktober 1944 Auschwitz (Polen) 1 weigering mensen voor Auschwitz te selecteren Ernst Kantorowicz
19 oktober 1944 Enschede Fliegerhorst Twente 2 Gerrit Cornelis Hendrikus Hulsbeek, Jannes Hulsbeek
19 oktober 1944 Hellendoorn Bathemerweg 1 Gerrit Jan Piksen
19 oktober 1944 Groningen Nieuwstad 1 doodgeschoten door Nederlandse SD-handlanger Jan Ale Visser Herman Heine
19 oktober 1944 Westerbork 3 Lambertus Bruulsema, Hendrik Wiegers, Lammert Zwanenburg
20 oktober 1944 Noordbergum 1 Bij een gevecht met politie uitgeschakeld met een handgranaat Albertus Hut
20 oktober 1944 Rotterdam Kralingseweg, schietbaan 2 poging tot crossing Ebbo Sjeerp de Jong, Jan ter Spil
20 oktober 1944 Westerbork 5 Jan Kiers, Jan Kooiker, Roelof Kooiker, Christiaan Kuiper, Jan Veerman
20 oktober 1944 Wierumerschouw 1 doodgeschoten door Ordnungspolizei Nanne Luikinga
24 oktober 1944 Amsterdam Apollolaan 29 represaille na doodschieten SD-Kriminalsekretär Herbert Oehlschlägel Franciscus Xaverius Antonius Maria Anink, Cornelis Baas, Jan Bakker, Abraham Theodoor Bijland, Jan Boekestein, Kornelis Bonte, Jozef Antonius Buis, Maurits Cohen, Jacques Albert August Charles Henri Dekker, Herman Drukker, Job van Eyk, Tjerk Gaastra, Gerrit Gijzel, Jan Cornelis Kleingeld, Roelf Hijbo Cornelis Looy, Gerrit Noorlander, Pieter Nooteboom, Petrus Oosterheert, Hendricus Antonius Oosterman, Zwier Regelink, Johannes Antonius Franciscus van Rooij, Hendrik van der Spoel, Oene Steenbeek, Johannes Marinus Swagerman, Jan van Woerkom, Rienk Zevering, Pieter Zijlstra, Jacques Petrus Johannes Zillesen, Johannes van Andel
24 oktober 1944 Rotterdam Middellandplein 3 represaille na mislukte SD overval op illegale bijheenkomst LKP André van Welsum, Frrederic Christiaan Wicart, Leendert Wijnolst
24 oktober 1944 Rotterdam Doelwater 4 represaille voor bevrijdingsctie van gevangenen Johannes Pieter Jacobus Ameling, Cornelis Diteweg, Charles Rudolph van Efferen, Pieter Johannes van der Meer
24 oktober 1944 Zevenhuizen De Haspel 3 hadden onderduikers, één daarvan schoot Landwachter Goitse van der Werff dood; zijn begraven in Zevenhuizen, zie 'Gedenkteken voor alle gevallen slachtoffers in bezettingstijd' Leonardus Gerardus Jerminias van Dongen, Dirk de Jong, Ritze Vos.
24 oktober 1944 Amsterdam 2 represaille voor aanslag op lid Sicherheitsdienst Hendrik van der Spoel, Oene Johannes Engelbertus Steenbeek
24 oktober 1944 Moordrecht 1 Andries Samuel van Wijnbergen
24 oktober 1944 Rotterdam Kralingseweg, schietbaan 1 Willem Johannes Martinus van der Tas
25 oktober 1944 Enschede Fliegerhorst Twente 2 Hessel Zwarts
25 oktober 1944 Velp Pinkenbergseweg 3 Jan Klaver, Henri Jacob Kuijper, Charles Mozes
26 oktober 1944 Haarlem Westergracht 10 represaille voor doodschieten van politieman Fake Krist Wilhelmus Gerardus de Boer, Wilhelm Carl Böhler, Cornelis Erends, Gerard Fambach, Rob Loggers, Ferdinand Albertus Christiaan Maaswinkel, Karel Frederik Nicolaas Tempelman, Cornelis Vlot, J. de Vries, Johannes Reinier Ernest Wüthrich
26 oktober 1944 Groningen Zaagmuldersweg 1 onttrekking werkzaamheden Hessel Nijholt
27 oktober 1944 Nieuwe Pekela Onstwedderweg 1 hulp aan onderduikers LO Harm van der Laan
27 oktober 1944 Nieuwe Pekela Zuidwendigerweg 1 verzet LO-Nieuwe Pekela Jan Koolhof
27 oktober 1944 Westerbork 4 Jans Medema, Johannes Pieter Moesker, Hendrik Nieuwkoop, Charles Henri Emile de Nocker
28 oktober 1944 Rotterdam Kralingseweg, schietbaan 5 deelname verzet LKP Christiaan Anton Cattel, Hans Christaan Hovius, Hantje de Jong, Willem Leendert van der Schee, Albert Johan de Soet
28 oktober 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 6 Hendrik de Bont, Hendrik Coenraad Buning, Stefanus Jacobus Driesprong, Albertus Dirk Kleisen, Vilmos Obermeijer, Franz Gerhardus Frederik Pril
28 oktober 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 OD Pieter Cristiaan Colthoff, Antoon Frederik Wiegel
28 oktober 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Voor God en Koning Nicolaas Corstanje
28 oktober 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 RVV Pieter Cornelis Jacobus Marie Smits
28 oktober 1944 Westerbork 7 Iman Jacob van den Bosch, Jochem Hendrik Gorter, Hendrik Ridder, Henri Rots, Adriaan Veen, Derk ter Veld, Miente Viersen
30 oktober 1944 Enschede Aamsveen 1 Wilhelm Johan Kempers
31 oktober 1944 Tjerkwerd 1 weigerde onderduikadres te verraden joodse onderduiker Justin Gerstner
31 oktober 1944 Gronau (Dld) 1 OD Regnerus Aloysius de Hosson
31 oktober 1944 Vierhouten 8 Joodse onderduikers van Verscholen Dorp, Kaatje stierf aan ontberingen, overigen geëxecuteerd Arnold de Leeuw, Louisa Mathilda de Leeuw-Weijl, Johan de Leeuw, Arend Samuel Meijers, John Roelof Meijers, Hartog Spijer, Max Gompes, Kaatje Gompes-Schoonhoed
oktober 1944 Effeld (Dld) 1 Pierre Emile Joseph Gruijters

1944 - novemberBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen Opname Reden/Bronnen
1 november 1944 Halsteren
Nieuw-Vossemeer
Ribesdijk
Vlakbij kruising Rubeerdijk\Glymnesweg
1 BS * Marinus Antonius Franciscus (Rini) Elling
GEEN opname naam -NE
Ja bronnen: korte vermelding op tracesofwar.nl en biografie op brabantsegesneuvelden.nl
1 november 1944 Hout-Blerick Baarlosestraat 2 joodse onderduikers, opgepakt na verraad Otto Grünthal, Walter Rosenthal
1 november 1944 Venlo 2 op 1-11-1944 op onderduikadres gearresteerd Otto Grünthal, Walter Rosenthal
2 november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 illegaal werker KP Amsterdam Franciscus Aloysius Henricus Keve
3 november 1944 Arnhem 1 Anthonie Zwiers
3 november 1944 Rotterdam Kralingseweg, schietbaan 1 leider van de Landelijke Knokploegen Frits Rudolph Ruijs
4 november 1944 Groningen Parklaan 1 neergeschoten door Evert Drost tijdens inval in een woning waar Tonkens bezig was met het opkopen van twee pistolen van een Duitse matroos Geert Tonkens
4 november 1944 Musselkanaal 2 Jan Borchers, Wolter Krans
4 november 1944 Rotterdam Kralingseweg, schietbaan 4 Hendrikus Karel Jägers, Kristiaan Hendrik Ketel, Johannes Franciscus van Merriënboer, Johannes Cornelis Timmers
5 november 1944 Effeld (Dld) 2 Eugène Alphonse Georges van den Boorn, Albertus Eugenius Leonardus Schols
5 november 1944 Heusden 1 hulp aan piloten Johanna Maria Pauw-Verhoeven
6 november 1944 Hoogezand Kielsterachterweg 1 uit angst voor een wraakactie vermoord door SD'er Johan Alssema Jacob Borchers
6 november 1944 Norg 1 verzet LO, KP en districthoofd NSF Frederik Legger
6 november 1944 Sneek 1 Jacobus Johannes Boomsma
6 november 1944 Utrecht 2 Jan Rutger Immink, Jan Slim
6 november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 8 LKP Bernard Cramer, Arnold Drughorn, Segundo Jorge Adelberto Ecury, Hendrikus Martinus Jan Gottlieb, Willem Hanegraaf, Frank Rijk van Ommeren
6 november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 LO Jan van der Sloot
6 november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Pieter Arnoud Fentener van Vlisingen
7 november 1944 Twijzel 1 Doodgeschoten tijdens een razzia Jan van der Velde
8 november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Bastiaan van der Waal
9 november 1944 Groningen 1 bezweek vermoedelijk aan hartaanval tijdens mishandeling tijdens verhoren op het Scholtenshuis Pieter Roelf Roelfsema
9 november 1944 Utrecht 1 Machiel Balk
9 november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 Trouw Bastiaan Dingeman van Duin, Jan Adrianus 't Hart
9 november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 4 Ids Haagma, Frans Nicolaas Ludwig, Frans Bernard de Ruijter, Jacob Arij Verolme
10 november 1944 Groningen 1 neergeschoten bij arrestatie KP-Groningen, NSF Roelof Hittje Nienhuis
11 november 1944 Groningen 1 als gevolg van neerschieten door bloedverlies overleden Hendrik Eppo Brouwer
11 november 1944 Groningen 1 Na ontdekking illegale zender ter plekke doodgeschoten Groep Packard Nicolaas Arie Cornelis van Baalen
11 november 1944 Groningen 1 verzetsactiviteiten Groep De Groot Johannes Frederik Hesse
11 november 1944 Utrecht 1 Hendrikus Johannes Bijleveld
11 november 1944 Neuengamme (Dld.) 1 ontsnappingspoging Sjoerd Kok
12 november 1944 Rotterdam Kleiweg voetbalterrein 2 na wapenvondst op het terrein Adrianus van Os, Rolandus Christianus Leonardus Vermeulen
13 november 1944 Kampen 1 joods Abraham van der Ploeg
13 november 1944 Leusden 1 Kornelis Marinus Rosbergen
13 november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 RVV Gijsbert Jansen
13 november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 Anne Willem Arie Koopman, Paulus Visser, Hendrik Theodoor Zwaan
14 november 1944 Renswoude Groeperkade 5 represaille voor aanslag op een Duitse soldaat gepleegd Fekko Jans Ebbens, Christiaan Ferdinand Frans Frohn, Pieter Martinus Oltmans, Matthijs van Ommeren, Andreas Johannes Antonius van Oijen
14 november 1944 Stobbega 2
16 november 1944 Norg 1 Frederik E. de Jong
16 november 1944 Vries Landwachtkazerne 1 onderweg naar onderduikadres na werkweigering opgepakt door Landwacht en door SD doodgeschoten LO-Haren Frederik E. de Jong
17 november 1944 Alkmaar 5 Pieter Booij, Arie Kapitein, Marinus Post, Pieter van Velzen, Frans Anthonius Alexander van der Zeijden
17 november 1944 Venlo Toeperweg 4 Willem Jan Jonker, Gerhardus Wilhelmus Johannes Hekman, Johannes Roosjen, Maarten Reuchlin
17 november 1944 Hoonhorst Slennebroekerweg 1 transport van gedropte goederen Jan Houtman
17 november 1944 Voorthuizen 1 Paulus Kamphuis
18 november 1944 Groningen 1 sabotageactiviteiten Gerrit Spaans
18 november 1944 Leusden 4 represaille Henricus van Breukelen, Henk van Dijk, Franciscus Gijsbertus Alexander Rijper, Klaas Paulus Rijper
18 november 1944 Herbaijum 3 represaillemaatregel Bote Lieuwe Dijk, Julius Gast, Rijkje van Meekeren
19 november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 4 Jan la Graauw, Johannes la Graauw, Jacobus Adrianus van Spronsen, Johannes van Spronsen
19 november 1944 Menaldum Rijksstraatweg 3 represaille voor strooien van kopspijkers op weg Hans Goudsmit, Dirk de Vries, Jan Zorn
19 november 1944 Borne 1 represaille voor onvindbaar zijn van Britse piloot,
* Gefusilleerd naast Gemeentehuis. - toevoeging door ‎82.74.146.49 zonder bronvermelding, eerst verifieren *
Jan Frans Christiaan
*Vonk - toevoeging door ‎82.74.146.49, zonder bronvermelding, eerst verifieren *
20 november 1944 Rhenen Schupse Bos 6 represaille voor aanslag op een Duitse militair Bastiaan Jan Ader, Pieter Julius ter Beek, Victor Alexandre Guillaume van den Bergh, Thomas Jan Lambrechtsen van Ritthem, Philip de Leeuw, Jan Johannes van der Munnik
20 november 1944 Heerenveen 2 represaille sabotage spoor tussen Leeuwarden en Heerenveen spoorwegstakers Sjoerd Stoker, René Jacob Adriaan Bol
21 november 1944 Opeinde 3 waarschuwden voor komst Duitsers, op de vlucht doodgeschoten Gerhardus Wagenaar was ondergedoken staker bij familie de Vries Jan de Vries, Marten de Vries, Gerhardus Wagenaar
22 november 1944 Almelo 3 Evert Bos, Hendrikus Johannus ten Heggeler, Harry Antonius Wilhelm Woertman
22 november 1944 Den Haag Spui 192 1 "plundering" Kees Groot
opname vermelding
GEEN opname naam - NE, plundering tussen haakjes, volgens bron is dit de opgegeven reden, maar uiteraard wrede en onnodige straf
24 november 1944 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Hendrik Kolkman
25 november 1944 Borne Mekkelhorstweg 3 represaille wegens verdwijnen van Britse piloot Johannes Gerhardus Boomkamp, Hendrikus Franciscus Roetgerink, Petrus Antonius van Dijk
25 november 1944 Rotterdam Kralingseweg, schietbaan 1 deelname verzet Theodorus Adrianus Maria Couwenberg
26 november 1944 Groningen 1 bezweek aan verwondingen na neergeschoten te zijn door Arbeideinsatz Politie Jan Haijo Takens
28 november 1944 Leusden Schietbaan 11 represaille voor een aanslag door het verzet op twee NSB'ers. Philip Bergwerf, Jan Cornelis Jacob Bronswijk, Ubel Nonkes Bulthuis, Cornelis Haije, Philip Engelbertus Haije, Arie van Haeringen, Johann Prins, Eduard Johan Reinke, Sjouke Rijper, Harm Teisman, Andries de Vries
28 november 1944 Rotterdam 's Gravenweg 5 represaille voor bomaanslag op spoorlijn Johannes Brouwer de Koning, T. Brouwer de Koning, Cornelis Antonius van Dalsum, J. Dekker, Eduard Cornelis Gerardus Groot
28 november 1944 Rotterdam Nieuwe Terbregseweg 5 represaille voor bomaanslag op spoorlijn Jan van der Heide, Leonardus van Heijningen, Johan Gerrit van Rossum, Hein Ruybroek, Jacobus Johannes Martinus Vlasman
28 november 1944 Apeldoorn 1 vuurgevecht bij aanhouding LKP Samuel Esmeijer
29 november 1944 Wormer Dorpsstraat 1 bij toeval doodgeschoten door Duitse patrouille RVV, BS Jan Kuijper
30 november 1944 Neuengamme (Dld.) 1 LO Leonardus Hendrik Penninkx
november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 Christiaan Johan Eenstroom
november 1944 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 spionage Hanso Schotanus à Steringa Idzerda

1944 - decemberBewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
1 december 1944 Grootegast Langeweg 1 Albert van Ham
2 december 1944 Apeldoorn koning Willem III-kazerne 15 de Duitsers kwamen erachter dat er plannen bestonden om de verzetsstrijders uit de kazerne te bevrijden Antonius Lucas Ansems, Johannes Balk, Johannes Arnoldus van Bijnen, Philippus Corts, Hendrikus Gijsbertus Drost, Jacob Engelaan, Lambertus Jan Kleiboer, Taeke Johan Kroeze, Seerp Postma, Johannes Diederik Suijling, Huib Verschoor, Jakob Vos, Gerrit Westdijk, Johannes van Zanten
nog nader te onderzoeken met uitgebreid beschreven bron Het Keienmonument
5 december 1944 Ede Hessenweg 1 wapenbezit, verzet bij aanhouding onderduiker Geert Nijmeijer
6 december 1944 Heemstede 1 doodgeschoten bij ontsnappingspoging tijdens razzia Piet Harmannus Lokman
6 december 1944 Rockanje Tweede Slag 6 bij Langendoen betrapte ondergedoken SS'er verraadde illegale activiteiten der overigen Johannes Groeneveld, Cornelis Langendoen, Willem de Waal, Hendrik van der Zee, Jan van der Zee, Willem van der Zee
8 december 1944 Marum Verlengde Wilpsterweg 5 represaille voor aanslag op een stoomtrein Albert van der Grijspaarde, Jelle Hempenius, Bernardus ter Horst, Jan Gerardus Jentzema, Ruurt Geert Torenbeek
8 december 1944 Nes 1 ontvluchtingspoging op duikadres Klaas van Dijk
8 december 1944 Heemstede 1 Aktion Silbertanne na moord op NSB'er Hendricus Carolus Maria van den Bergh Leendert Bastiaan Verdoorn
9 december 1944 Enter Eversdijk 1 hulpverlening aan verzet Hendrikus de Vries
10 december 1944 Renesse 10 opgehangen in het openbaar omdat zij getracht hadden met de vijand in contact te komen en militaire gegevens in handen van de vijand wilden geven Menke Koos van der Beek, Willem Maarten Boot, Iman Marinus van der Bijl, Joost Pieter Jonker, Leendert Marie Jonker, Marcus Pieter Machiel van der Klooster, Cornelis Lazonder, Adriaan Martijn Padmos, Johannis Oudkerk, Jan Andreas Verhoeff
11 december 1944 Groningen Star Numanstraat 1 zogenaamd bij een vluchtpoging neergeschoten OD Adolf Ruuls
13 december 1944 Rozendaal Emmapiramide 10 David Bakker, Rudolf van Balen, Gerard Brand, Toon Brand, Reijer van de Haar, Willem Andries Jongsma, Hans Kaper, Benny Radstake, Douwe Ruitinga, Leo Toepoel
14 december 1944 Assen 1 gedrag na Dolle Dinsdag NSB Friedrich Wilhelm van Bilderbeek
15 december 1944 Uitgeest Provincialeweg 4 Gerrit de Beer, Pieter Ouwerkerk, B. Rooden, Pieter Arnold Roodenburgh
15 december 1944 Amsterdam Haarlemmerweg 3 represaille voor aanslag op spoorlijn Haarlemmerweg verzet Pieter Jacobus Elias, Hendrik Jacob Verkuijl, Matthijs Verkuijl
15 december 1944 Purmerend Jaagweg 4 represaille voor diefstal van suiker t.b.v. behoeftigen Jacob Pieter Schipper, Antonie J.J. Breetveld, Klaas de Graaf, Jacob Pieter Schipper
15 december 1944 Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië 12 represaille voor dood van Duitse militair Johannes Kop, Wilhelmus Gerhardus Adrianus Nieuwenhuizen, Josephus Dirk Noordermeer, Abraham Johannes Platteel, David Nicolaas Verburg, Johan Antonie Vijver, Wilhelmus Arnoldus Quirinus Wanrooij, Wilhelmus Johannes Cornelis Maria van der Wee, Hendrik Johannes van der Wolf
15 december 1944 Amsterdam Tugelaweg 3 represaille voor aanslag op spoorlijn Dirk Anthonie de Bruin, Jan Hendrik Faber, August van Ginkel
15 december 1944 Geesteren Delmaweg 1 vluchtte bij aanhouding onderduiker Jan Oude Voshaar
17 december 1944 Diemen 5 ter dood veroordeeld wegens verschillende verzetsactiviteiten Albert Faber, Cornelis de Graaf, Eduard Franciscus la House, Albert Christiaan Regenboog, Pieter Wagensveld
17 december 1944 Wormerveer Zaandijkerweg 5 represaille wegens sabotage, volgens andere bron wegens doodschieten van Jan Hendrik Meijer Jan Bottema, Hendrik van Brenk, Adrianus Johannes van Doorn, Dirk Hendricus Lodewijk Jupijn, Bernardus Paulus Maria Speet
17 december 1944 Zeist 1 gedood bij vluchtpoging tijdens razzia Martinus Gerardus van Rooijen
18 december 1944 De Wilp 1 tijdens een razzia door SD en Landwacht doodgeschoten KP-Groningen II Geert Veninga
20 december 1944 Lekkerkerk 1 Gerrit Rokus Vonk
21 december 1944 Dodewaard 1 Johannes Gerardus Albert Knol
21 december 1944 Rockanje Blindeweg 2 in huis nemen van bemanningslid van neergeschoten vliegtuig Jan Hoogvliet, Hugo Hoogvliet
21 december 1944 Ten Post Zwarteweg 1 onderduikgever die door SD-medewerker Boele Hendrik Staal is doodgeschoten Siemen Sterenberg
24 december 1944 Rotterdam Kralingseweg 8 overvallen ten eigen bate
24 december 1944 Tiel 4 Johannes Jacobus Daalderop , Izak Dasberg
24 december 1944 Meppel 1 gedood bij bevrijdingsoverval op politiebureau Knokploeg Meppel Gerrit de Boer
26 en 27december 1944 Niederkrüchten (Dld) 14 Lodewijk Gerardus Hubertus Claessens, Franciscus Denis, Peter Josef Fuchs, Johannes Hubertus Hanno, Lambertus Joseph Janssens, Willem Jongen, Thijs Oljans, Wicher Oljans, F. Pools, Hubertus Selder, Mathieu Sevenich, Jan Catharina Tobben, Louis Uphus, Willem Winters
28 december 1944 Weesperkarspel 1 Albert Bakker
30 december 1944 Assen 1 doodgeschoten tijdens verzetsactie Freerk Datema
31 december 1944 Mauthausen (Oostenrijk) 1 gedropte agent BBO Antonius van Steen
31 december 1944 Nederlangbroek 1 bij inval door SD doodgeschoten Zendgroep BI-Radiodienst Jan de Bloois

Originele Lijst van geëxecuteerden 1945Bewerken

januari 1945Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
1 januari 1945 Heiloo 1 ??Onderdak gegeven aan groepscommandant van de BS-SG Jacob Wagenaar Arie Frans
TWIJFEL - vooralsnog geen melding - volgens verhaal door hoofd geschoten in hoofdkwartier Landwacht en later in Marine-Lazarette overleden, geen klassieke executie... uiteraard wel oorlogsslachtoffer. Indien wel executie, dan geen opname naam ivm NE Eerebegraafplaats Bloemendaal - Arie Frans
4 januari 1945 Hoorn Grote Kerk 5 represaille voor doodschieten van Nederlandse SS'er George Frans Herlé Hendrikus Marinus Immig, Jacob Willem Jansen, Johan Theodoor Joseph Janssen, Gerardus Cornelis Jonker, Johan Versfelt
4 januari 1945 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" A.L. van der Elsen
6 januari 1945 Amsterdam Marnixstraat 7 represaille voor doodschieten van vijf NSB'ers en bomaanslag arbeidsbureau Hugo Baars, Luitje Bakker, Cornelis van den Brink, Willem Jan van Dorsten, Edgar Henri Kan, Hendrik Cornelis Swart, Willem Wessel Wessel
6 januari 1945 Amsterdam 1 spionage groep André Jan Hendrik de Rooij
opname vermelding en naam ivm aanwezigheid lemma, verzetsgroep toegevoegd, plek niet kunnen achterhalen - bron: beschrijving op heemkundesprangcapelle.nl.
6 januari 1945 Norg Oosterduinen 1 verzet LO, Blauwe Rinus Roelf Pentinga
6 januari 1945 Rotterdam 1 David de Roode
7 januari 1945 Limmen 10 represaille na moorden op Duitse soldaten Heinrich Higghs en Franz Schilar Melle Jakob Bultena, Dirk de Geus, Arend Cornelis Hijner, Johan Coenraad Heriold Folmer van Hanxleden Houwert, Jacobus Lambertus Hordijk, Dirk Mara Rijk Hendrik Kroon, Ary Prins, Herbert Prins, Otto Paul Vrolijk, Ernst Erik Woutman
7 januari 1945 Bergschenhoek 10 represaille na moord op Duitse soldaat Max Leendert Lijklema, Cornelis Mink, Bertus Pragt, Dingenis Sanderse, Pieter Jacob Slis, Adrianus Snoek, Johannes Hendrik Storm, Adrianus Cornelis Swenne, Herman Rink Veenema, Willem Vis van Heemst
11 januari 1945 Buurmalsen Groeneweg 1 Dirk Jan Fun
GEEN opname vermelding - fataal ongeluk van een verveelde Duitse soldaat, zie artikel Een Duitse soldaat verveelt zich met fatale gevolgen.
13 januari 1945 Rotterdam CoolsingelCrooswijksekade 1 probeerde schietend te ontkomen Ploeg Jos Johannes Pieter Hendrikse
GEEN opname vermelding - is niet geëxecuteerd in die zin, maar stierf tijdens vuurgevecht\ontsnappingspoging. Zie verder lemma. Hier wordt trouwens genoemd niet aan Coolsingel, maar aan Crooswijksekade
14 januari 1945 Velp 7 Alexander Herman Reens
18 januari 1945 Amsterdam Rozenoord 11 represaille voor aanslag op GAB-medewerkers ivm Liese-Aktion Hendrik Abbink, Evert Blanken, Hendrik Jacob Eeltjes, Antonius Henricus Frankenmolen, Gerrit Hoffman, Anton Lotz, Willem Teunis Meedendorp, Marinus Jacobus Pieroen, Adam Petrus Rooth, Pieter Jelle Trap, Willem Venema
19 januari 1945 Groningen Diephuisstraat 3a 1 doodgeschoten door Oomke Bouman wegens uitgesproken afkeer over de NSB Johannes Ramaker
GEEN opname vermelding - is niet geëxecuteerd in die zin, maar stierf als gevolg van persoonlijke wraakneming van Oomke Bouman, dus eerder oorlogsmisdaad. Ramaker was de chef van de vader van Oomke. Sectie Ramaker met diverse afbeeldingen van krantenberichten.
Verder wordt genoemd op systeemkaart OVCG dat Ramaker individueel verzetstrijder was (?) en op een gijzelaarslijst stond. In politierapport van J. Kooij wordt verzetswerk bestreden (zie laatste passage). Ik ga uit van het laatste. Van gijzelaarslijst heb ik niets kunnen vinden. Uit hetzelfde rapport is hij in eigen huis doodgeschoten aan Diephuisstraat 3a
20 januari 1945 Heer 1 René Alphonse Charles van den Boorn
20 januari 1945 Kiel-Windeweer 4 Pieter Venema huisvestte de drie onderduikers. Allen werden tijdens een overval door de SD doodgeschoten Pieter Venema: LO-Hoogezand-Sappemeer, BS, OD Feike van Alteren, Wijbe van Alteren, Pieter Venema, Hendrik Wichers
21 januari 1945 Groningen Heereweg 1 joodse onderduiker ter plekke neergeschoten Emanuel Marcus
21 januari 1945 Groningen Heereweg 1 onderduikgever ter plekke neergeschoten door SD-medewerker Pieter Faber groep De Groot Albert Steenstra
22 januari 1945 Dokkum Woudweg 20 represaille voor bevrijdingsactie waarbij de Duitser SD'er Jakob Maus omkwam en de Belgische SD-chauffeur Raoel de Keuckelaere dodelijk gewond raakte David Adler, Harm Engbert Blaauw, Hendrik Boersema, Jan Willem Bukers, Jan van Dijken, Jan Duursma, Arnold Frensdorf, Herman Israël van Gelder, Aris Heijdenrijk, Lauwrens Hulshoff, Heinrich Friedrich Wilhelm Krohne, Hinne Krolis, Hindrik Lommert, Ernst Meinsma, Wilhelmus Moorman, Gaele Postma, Jarl Ruinen, Abraham Emanuel Sachs, Freerk Walters, Hindrik Woldring
22 januari 1945 Utrecht Niasstraat 2 Landelijke Organisatie Wolter Jacobus Heukels, Leendert Johannes Lans
23 januari 1945 Utrecht Fort De Bilt 4 Wilhelmus Antonius Rijnsoever, Hendrikus Martinus Henny Soest, Johannes Wilderbeek, Salomon de Wolf
24 januari 1945 Kückhoven 1 Jan Hoff
29 januari 1945 Utrecht 2 KP 3 Utrecht Johannes Henricus Wilhelmus Siljade, Gerrit van Stokkom
29 januari 1945 Westmaas 1 doodgeschoten tijdens SD inval Johannes Kolf
30 januari 1945 Amsterdam Rozenoord 5 represaille voor aanslagen op hoogspanningsgebouwen Pieter Hartog, Jan Kloos, Jantjen Jan van Nijendaal, Leendert Reidsma, Thomas Treffers
30 januari 1945 Utrecht 5 Johannes Lieuwe Alta, Roelof Beverwijk, Hendrikus Jacobus Ernst Dopheide, Jacob Nienhuis, Johannes van der Slikke
31 januari 1945 Amsterdam Rozenoord 6 hadden roofovervallen ten eigen bate uitgevoerd, verkleed in een Duits uniform Gerrit Jonkhart, Karel Jacobus Krop, Antonius Gustaaf Hendrikus Siem, Pieter Spel, Ernst Ludwig Wagner, Arnoldus Hermanus Johannes Werst
31 januari 1945 Utrecht 1 Johan Dijkstra
31 januari 1945 Holwerd 1 had zich verborgen Sipke Ekkers

februari 1945Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
2 februari 1945 Leeuwarden 1 doodgeschoten bij arrestatie LO Dokkum Ids de Beer
3 februari 1945 Groningen Martinikerkhof 1 doodgeschoten door SD'er Mijndert Vonk in zijn huis bij arrestatie KP-Groningen Jan Kramer
4 februari 1945 Groningen langs Van Starkenborghkanaal 1 door Duitse militairen doodgeschoten omdat hij niet snel genoeg ruimte maakte op het fietspad Roelf Hulzebos
4 februari 1945 Grouw 1 vluchtte toen hij overvalwagen zag, na klopjacht doodgeschoten Gerben Hallema
4 februari 1945 Naarden Thierensweg 5 represaille wegens doodschieten Duitse militair Gerardus Adrianus Degens, Jan Hendrikus van Gangelen, Jacob Wagenaar, A. van Groen en A.J. Walda
4 februari 1945 Neuengamme (Dld.) 1 deelname verzet LO Lammert Weenink
5 februari 1945 Amersfoort Barchman Wuytierslaan 22 represaille na tot ontploffing brengen van seinhuisje waarbij een onbekend aantal slachtoffers viel, gevolgd door doodschieten van drie leden Feldgendarmerie 18 uit concentratiekamp Amersfoort, 2 toevallige voorbijgangers Pieter van den Aakster, Jacob Bekooij, August Richard Best, A. Beukman, Lambertus Courbois, Joannes Gerardus Alphonsus Maria Dirks, Dirk Floris van den Dool, Simon Roelof van Duin, Johannes Franciscus van Gool, E. van Heulen, Johannes van Kempen, Lodewijk Knol, Antonius Waltherus Kok bron: pagina 2 de waarheid dd 7-5-1945, Herman Jan Meinardi, Jacob Melkman, Antonius Cornelis Valk, Arie Teunis Visser, Johannes Teunis Visser, Hendrik Jan van der Wiel, Johannes Wijfjes, Wouter van Wijk, Laurens Wijma
5 februari 1945 Neuengamme (Dld.) 1 Onno Dijkstra
6 februari 1945 Hoogkarspel 5 Antonius Wilhelmus Ammerlaan, Jan Jacob Bos, Johannes Paulus Bos, Joris Arien Ruijter, Cornelis Willem Herman Schreuder
6 februari 1945 Uithuizermeeden 1 op de vlucht neergeschoten Ordedienst Pieter van Dijk
7 februari 1945 Amsterdam Rozenoord 5 represaille voor aanslag op procureur-generaal Jan Feitsma 2 BS Jacques Bak, Willem Jan Hendrik Dons, Hermann Julius Hülsmann, Cesar Willem Ittmann, Jacob Smuling
7 februari 1945 Hoogkerk Kerkstraat 94 1 het verschuilen van Pieter Meindert Schreuder O.D. Cornelis Antoons
8 februari 1945 Zwolle 1 doodgeschoten bij inval De Groene Hendrikus Dirk Jan Beernink
9 februari 1945 Zaandam Prins Hendrikkade 10 represaille voor doodschieten van opperluitenant gemeentepolitie Franciscus Diedericus Willemse Jan Bakker, Stephanus Johannes Paul Bakker, Catrinus Douma, Jacob de Haan, Jan Dirk Janssen, Johan de Jonge, Jan Overeem, Johannes Ruijter, Gerrit Stapel, Gerardus Jacobus van Wetering
9 februari 1945 Almelo 1 CPN Maurits Dirk Fleer
TWIJFEL - vooralsnog GEEN opname vermelding - is niet geëxecuteerd, maar stierf aan gevolgen van poging tot zelfmoord de vorige dag Maurits Dirk Fleer. Overigens wordt in deze bron Zestig jaar 1941-2001 van NCPN zijn doodsoorzaak wel als executie genoemd.
10 februari 1945 Blaricum 1 Hendrik Arius Hoekstra
GEEN opname vermelding - is niet geëxecuteerd in die zin, maar stierf agv verzet bij inval\arrestatie. ==> Dit maakt hem meer tot oorlogsslachtoffer. Bron Eerebegraafplaats Bloemendaal
11 februari 1945 Hoge Hexel 1 doodgeschoten nadat hij bij zijn arrestatie 2 SD'ers neerschoot BS Salland Albert Ferdinand Lancker
12 februari 1945 Haarlem Jan Gijzenbrug 8 represaille voor aanslag op twee Duitse officieren Bastiaan van Beveren, Klaas de Boer, Bernardus Gerardus Johannes Genemans, Walraven van Hall, Hendrik Roelof de Jong, Frederik Nieuwenhuijsen, Johannes Wilhelmus Oudenaller, Egbert Snijder
12 februari 1945 Blaricum 1 bij overval op zwarthandelaar door Ordnungspolizei doodgeschoten KP Hildo Cohen
12 februari 1945 Herten 2 aanwezigheid in Sperrgebiet en verdacht van spionage Jacobus Hubertus Moors, Joannes Hubertus Moors
16 februari 1945 Amsterdam Kalverstraat 1 vluchtte na herkenning KP Jhr. Binnert Philip de Beaufort
17 februari 1945 Wassenaar Waalsdorpervlakte 3 poging tot oversteken naar bevrijd gebied Jan Dirk van Bilderbeek, Dirk Theodorus Geerlings, Hugo van Lennep
17 februari 1945 Halfweg 11 represaille voor aanslag op spoorlijn Pierre Hendrik de Booij, Hillebrandt Dirkzwager, Jan Dol, Gabriël Philipsen, Dirk Albertus van Rees, Willem Pieter Speelman, Anton Vermaat, Andries Pieter de Visser, Andries Pier de Vries, Abraham Bonifacius van Waarden, Louis Joseph Marie van der Weijden
17 februari 1945 Benschop Benedeneind Zuidzijde 8 represaille voor vuurgevecht bij Duitse inval op onderduikboerderij Johannes Gerardus van de Ende, Jan Aart van Ieperen, Jasper van Ieperen, Adrianus Anthonius Klever, Adrianus Cornelis Klever, Theodorus Adrianus Klever, Hendrik Sattler, Adrianus Petrus van Vliet
18 februari 1945 Heinenoord Provinciale weg 10 represaille voor doodschieten van NSB-burgemeester Marinus Adrianus Simonis Albert Jappe Alberts, Etienne de Bouter, Hendrik Duvaloois, Carel August Filipson, Emaniël Hamburger, Teunis Kooij, Cornelis Pieter Nonner, Machiel Wilhelm Prohn, Wouter Wilhelmus Cornelis Verkerk, Pieter van der Wallen
19 februari 1945 Zwanenburg weiland tussen de Lindenlaan en de Kerkhoflaan 1 op de vlucht neergeschoten IJsbrand Jan Ensing Feenstra
19 februari 1945 Zwanenburg Wilgenlaan 10 represaille voor schietpartij tussen twee KP'ers en twee leden Feldgendarmerie waarbij Willi Dietze omkwam Willem Adelaar, Pieter Bergman, Franciscus Gerardus te Boekhorst, Petrus Adrianus Hendrikus de Koning, Jacobus Lamboo, Marinus Adrianus Lijffijt, Johannes Cornelis Nagelmaker, Gerard Adrianus van Zanten.
20 februari 1945 Neuengamme (Dld.) 1 verzet LO, KP-Groningen II Jan Lambertus Munning
20 februari 1945 Rotterdam Coolsingel 10 represaille voor doodschieten SS-man Hermann Heinrich Pennings illegaal werk Boudewijn Leendert Boogaard, Marinus Casp. Grabijn, Nicolaas van der Heijden, Cornelis de Jong, Nicolaas Koers, Gustaaf A. Koot, Jan Kruiniger, Pieter Herman Margré, Thomas Stol, Eleazar Blei Weissmann
21 februari 1945 Drechterland 1 wapenbezit Nicolaas Adrianus Broers
21 februari 1945 Neuengamme (Dld.) 1 verzet KP, GDN Henleke Jans Mol
21 februari 1945 Neuengamme (Dld.) 1 verzet KP Zeuntje Jacob de Vries
21 februari 1945 Neuengamme (Dld.) 1 verzet KP Groningen-Stad Jelte Zuiderhoek
23 februari 1945 Mauthausen (Oostenrijk) 4 in kader van Aktion Kugel C.M. Popelier, A.W. Verhage, J.W. Wallinga, W.A. Young
24 februari 1945 Groningen 1 tijdens een poging om V-mann Veenstra te arresteren doodgeschoten Roelf Rensema
25 februari 1945 Amsterdam Onze Lieve Vrouwengasthuis 1 gesneuveld bij ontdekking van door hem bediende zender Zendpost Arend Pierre Antoine Coronel
27 februari 1945 Amsterdam Rozenoord 5 represaille voor aanslag op Zollsekretär Willy Fischer Zeger Besterveld, Leonardus Bosch, Dirk van der Heijden, Jacobus Friedrich van der Heijden, Jacobus Antonius Roman
27 februari 1945 Oudemirdum Elfbergen 2 Jacob Wilbers, Johannes Wissink
februari 1945 en daarna omgeving Ksiazenice (Polen) onderweg vanuit Auschwitz ? dodenmars Samuel Horwitz, Samuel Kops, Aron Schelvis, Salomon Zurel
februari 1945 Neuengamme (Dld.) 1 CPN, Groep Henk Goudkuil Jan Gerrit Elting
februari 1945 Neuengamme (Dld.) 1 deelname verzet LO-Bedum, OD, Inlichtingendienst Otto Cornelis Tichelaar

maart 1945Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
2 maart 1945 Varsseveld Rademakerbroek 46 represaille voor moord door ophanging op vier gevangen Duitse militairen op dezelfde plaats verzetsleden in afwachting van berechting Johannes Karel Sjouke Anema, Oswald Reinhold Wilhelm Assmann, Hilbrand Johannes Baar, Dionisius Dirk Bakker, Jan Blankestijn, Franciscus Leonardus Boks Scholten, A. Bels, Jacobus Franciscus Gerrit Bouwman, Chr.L. Brummer, Wouter van Dam, IJsbrand Willem den Drijver, Jan Cornelis Hendrik Fleer, jonkheer Hendrik Gerard van Geen, Willem Gerritsen, Mannes Grendelman, Evert van Grevengoed, Gerrit Griemink, Jan Jacob de Groot, Jan van der Haar, W.H.G.C. van den Heuvel, Leendert Sietse Hohoff, Petrus Johannes de Kok, Luther Anne Elisa Kortlang, Cornelis Joan Louwerens, Gerhardus Johannes Lovink, Gerrit Luichies, Gerrit Arend Meerhof, Wolter Oordt, Gerrit Jan Ormel, Derk Jan te Rietstap, Geert Salomons, Gijs Albertus Schaftenaar, Gerrit Jan Schutten, Hermannes Schuurman, Roelof Seinen, Willem van der Sluis, Albert Timmerman, G. Toerse, G.H. ten Voorde, J. de Vries, Hendrik van Wezel, Jan Wijngaarden, Abram Arie IJzerman, Pieter Bastiaan Jan IJzerman, Teunis van Zwetselaar
3 maart 1945 Grijpskerk 2 doodgeschoten op het dak tijdens inval bij pand van der Ploeg LO Beks-Radersma Reinder Klaas van der Ploeg, Cornelis Johannes Schijf
7 maart 1945 Haarlem Dreef 15 represaille voor moordaanslag 1 maart 1945 op opperwachtmeester politie en lid van Politie Inlichtingen Dienst Willem Steven Zirkzee verzet Jules Alkema, Cornelis Hartog, Johannes van der Haas, Pieter van der Haas, Willem de Jager, Wilhelmus Hubertus Jiskoot, Jacob Miedema, Martinus Molenkamp, Jacobus Marinus Oelschläger, Johannes Cornelis Oelschläger, Johannes Rozekrans, Hugo Ruijs, Albert Scheepstra, Peter van Sloten en Johannes Volkers
7 maart 1945 Overveen 1 Willem Hubertus Jiskoot
8 maart 1945 Utrecht Fort De Bilt 1 Lid knokploeg Hermanus Adolphus Maria Benschop
8 maart 1945 Utrecht Fort De Bilt 12 represaille voor aanslag op Rauter Arie Gerrit Boom, Frans Nicolaas van Dijk, Cornelis Mari Hazeleger, Johan François Kievits, Anton Kröner, Huibert van der Maaden, Marius Daniël Nieuwenhuijzen, Jacobus Vastmaar, Aart Cornelis Vermeulen, Adriaan Theodoor Visser, Eduard Jacobus Wilbrink, Adrianus van Zee
8 maart 1945 Wassenaar Waalsdorpervlakte 29 represaille voor aanslag op Rauter ruim tien Trouw Petrus Aarssen, Richard Barmé, Geurt Bosch, Jan Bronmeijer, Ellerius Pieter Busscher, Hendrikus Franciscus Grijpink, Willem Hermanus Arij Johannes Hartman, Marinus Johannes Henkes, Andries de Jonge, Dirk Koele, Johannes Nicolaas Koernap, Antonie Adriaan van Mansum, Wilhelmus Cornelis Meere, Hendrik Albertus Minderman, Johannes Adolf Obert, Adrianus Petrus van Oosten, Gerardus Oudshoorn, Gerardus Bernardus Reijns, Petrus Franciscus Samuels, Nicolaas Hendrik van der Schaft, Gerardus Johannes Franciscus Sletering, Willem Johannes Spang, Jacob Willem Adriaan Stuyver, Frederik Teunisse, Klaas Leendert Timmer, Jacob Tromp, Bernardus Hendrik Jan Veldhoven, Johannes Gerardus Vet, Hermanus Windsant
8 maart 1945 Wassenaar Waalsdorpervlakte 4 represaille voor aanslag op Rauter LKP Carl Wilhelm Alexander Bischoff, Cornelis Helder, Cornelis Jue, Frans Pieter Sluik
8 maart 1945 Wassenaar Waalsdorpervlakte 2 represaille voor aanslag op Rauter OD Hugo Anne Cornelis Denier van der Gon, Heinrich Ernst Oudwater
8 maart 1945 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 represaille voor aanslag op Rauter BBO Willem Frederik Hoogewerff
8 maart 1945 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 represaille voor aanslag op Rauter groep Albrecht Frederik Johannes Hoogewooning
8 maart 1945 Wassenaar Waalsdorpervlakte 1 represaille voor aanslag op Rauter Charles Godefroid Kranz
8 maart 1945 Leusden Schietbaan 7 represaille voor aanslag op Rauter CPN (Den Haag) Baroldus Dadema, Hendrik Frederik Samuel Koegler, Gerrit Kramer, Karel Frederik Leonardus Tiemens, Hendrikus Cornelis Verdonk, Dirk de Wit, Jacobus Zuur
8 maart 1945 Leusden Schietbaan 43 represaille voor aanslag op Rauter Albertus Antonius van Amerongen, Theodorus Johannes Cornelis Beijersbergen, Reinier Bisschop, Wolter Blauw, Heine Bolks, Antonie Pieter Bomas, Johannes Anthonius Bosschieter, J. v.d. Burg, Herman Jacob Coster, Johannes Pompejus de Court Onderwater, Gerrit van Dalen, Cornelis Drop, Frederik Hendrik Jan Elcus, Folkert Elsinga, Jan Willem van Gelder, Johannes Marinus Hazebroek, Jan Pieter Hondius van Herwerden, Johan Philip Hollebeek, Nicolaas Hollebeek, Jan Hendrik Hulstijn, Albert Gustav Jenny, Bastiaan Jiskoot, Jan Coenraad Johanknegt, Jacob Keij, Joh. Kersbergen, Theodorus Johannes Kwanten, Willem de Leijster, Christiaan Cornelis Möls, Willem Frederik Mulder, Arie Hessel Nooy van der Kolff, Gerk Oberman, Pieter Oranje, Frans Emile Penning, Charles Gerard Jaques Pietersen, Pieter Jacobus Pot, Jacques Prins, Pieter Simons, Nathan Stranders, Theophile Talboo, Johannes Venis, Adrianus Maria Cornelis Lucia Vlamings, Hendrik Willem Winkel, Jan Wuijster
8 maart 1945 Amsterdam Rozenoord 53 represaille voor aanslag op Rauter veel CPN Nicolaas Akkerman, Nicolaas Appel, Johan Bais, Hendrik Bettonville, Franciscus Beukman, Johan Willem Beunders, Antonius Maria Bosse, Willem van den Brink, Johannes Hendrikus Conijn, Paulus Conijn, Elias Doets, Augustinus Aloysius Eijffinger, Albertus Ignatius Frederiks, Johannes Thomas Fransiskus Friederich, Theodoor van Gogh, Gijsbert Johan Gorter, Pieter Gorter, Cornelis Goudriaan, Jacob Groot, Cornelis Hendrikus de Groot, Pieter Joseph Hubert Gulikers, Johannes Anthonius van der Hijden, Johannes Hermanus Hoek, Petrus Johannes Huijbrecht, Cornelis Jonge, Petrus Antonius Kramer, Gerrit Kroon, Johannes Langedijk, Gerard Leeghwater, Jacobus Albertus van Leeuwen, Johannes Lodder, Cornelis Loos, Fokko Meijer, Herman Meijer, Nicolaas Molenaar, Aloijsius Christiaan Naarstig, Frederik Salvador van Nierop, Dirk Jan van Rijswijk, Jan Ferdinand Ris, Johannes Antonius Schagen, Johan Godefridus Schippers, Hendricus Schrijver, Pieter Slooten, Johannes Gesinus Smitt, Jan Florentinus Stam, Petrus Antonius Stokhof, Johann Arnold Christoph Stokmans, Hendrik Elbert Temme, Hendrik Terwiel, Willem Bastiaan van der Velden, Cornelis Johannes de Vries, Jacobus Ludovicus van Weerdenburg, Johannes Christiaan Lodewijk Karel van Welij
8 maart 1945 Dalfsen Ruitenborghstraat 1 Marinus Jan Elisa van der Veen
8 maart 1945 Amersfoort 2 represaille voor aanslag op Rauter Theodorus Kwanten, Pieter Oranje
8 maart 1945 Dongjum 5 represaillemaatregel voor de aanslag op Grietje Sinnema, de tolk en secretaresse van de staf van de 'Abteilung für Ernährung und Landwirtschaft' te Franeker Pieter Ane Glastra van Loon, Jocob Hijlkema, Bauke van der Pal, Willy Heinrich Röth, George Christiaan Tinkelenberg
8 maart 1945 Woeste Hoeve 117 represaille voor aanslag op Rauter onder andere enige tientallen CPN (oosten van Nederland), verschillende leden van Trouw Gerard Albert van Assen, Johannes Beekes, Godfried Guiseppe Beer, Marinus van den Berg, Nicolaas Herman Bergsteijn, Gerrit Blaauw, Jacob de Boer, Wessel de Boer, Abraham du Bois, Willem Anton de Boone, Marinus Alydis van den Born, Jan Braams, Johann Diederich Brijan, Herman van den Brink, Jan van Bruggen, Jan Christiaan de Bruin, Cornelis van Dam, Jan Dekker, Willem Gerrit van Dijk, Jan Hendrik Dommerholt, Hendrik Drost, Pleunis Dubbeldam, Herman Christiaan Edauw, Roelof Jan Edelenbos, Lubbert Sijmen Eenkhoorn, Wilko Emmens, Richardus Adrianus Formanoij, Hendrik Franken, Jan Frederiks, Willem Frieling, Jacobus Barend de Goede, Gerrit Grootenboer, Johan Georg Guttling, Hendrik Hadders, Jan Frederik Haijtink, Johan Herman Harmsen, Matthijs Hendrik van der Harst, Albert Jan Hartemink, Bernard Hartemink, Tedo Hartlief, Johann Hermann Heijen, Allfredt Emil Hickel, Julius Hoek, Aitze Hoks, Stoffer Holtjer, Bernard Christiaan Mari van der Hoop, Nicolaas Huibers, Herman Gerrit Jan Huijskamp, Cornelis Huisman, Abraham Jacobus Janse, Jean G. Joosten, Jacob Kapteijn, Anton Hendrik Kattouw, Harmen Koopmans, Jan Reint Kerkdijk, Martinus Klomps, Harmen Koopmans, Johannes Evert Wilhelm Gijsbrecht Kortlang, Johannes Martinus Kortlang, Lambertus Kremer, Johannes Roelof Kröttje, Dirk Kuijper, Jacobus Hubertus Lamberts, Dirk Lammes, Hendrik de Lange, Hendrik Langen, Herman Langevoort, Herman Leus, Cornelis Johannes van der Linden, Gerrit Mannessen, Willem Mantel, Johan Willem Matthijsse, Frederik Hendrik Meijer, Hendrik Meijeringh, Hermannus Johannes Meijers, F.A. Molijn, Willem van Mulligen, Hendrik Jantinus Naber, Arend Jan Nales, Albertus Nauta, Hendrik Jan Nikkel, Gerhard Oortgiezen, Egbert Plette, Michiel Ploeger, Hendrik Jan Post, Jan Hendrik Prenger, Hermanus Marinus Rodink, Hendricus Albertus Johan Herman Schamhart, Harmanus Schipper, Johannes Schoenmaker, Koop Schra, Helmut Seijffards, Anthonie Slurink, Piet Smit, Albert Pieter Smitshuijsen, Luchien Steen, Jan Thijssen, Engbert Herman Stoffel, Abraham Streefland, Jannes Stroomberg, Johannes Stutvoet, Jan Thijssen, Pieter Riemert Tjittes, Klaas Vastenburg, Marius Jan Elise van der Veen, Pieter van der Vegt, Pieter Cornelis Marinus van de Velde, Jan Albertus Veldwachter, Kobus Veltmeijer, Aafko de Vries, Jan Vroom, Jan Karel Wendt, Jan Wierenga, Jan Zandvoort, Otto Zomer, Hermanus Henri Zweering
8 maart 1945 Utrecht Fort De Bilt 6 represaille voor aanslag op Rauter Cornelis van Ballegooijen, Arie de Bruijn, Willem Franciscus Colet, Cornelis Mari Hazaleger, Gerrit Tameris, Adriaan Theodoor Visser
8 maart 1945 Den Haag 1 na vluchtpoging doodgeschoten in een portiek Marius Johannes Antonius Godwaldt
9 maart 1945 Wageningen 4 poging tot moord op hun Gruppenführer en overgave Albert Bakker, Aaldert Hillebrardnienus Aaltienus Bremer, Hendrik van Santen, Barend Snoeck
10 maart 1945 Groningen 1 stierf aan verwondingen na neergeschoten te zijn door SD-medewerker Pieter Schaap Leendert Martinus van Noppen
10 maart 1945 Neuengamme (Dld.) 9 Klaas Alberts, Roelof Brunsting, Thomas Jan van de Dijk, Ares Gerrit Dijkstra, Roelof Heidema, Nicolaas Huiting, Engelke Rops, Roelof Ruiter, Reint Roelf Schuur
10 maart 1945 Zaandam Bernhardbrug 5 represaille voor doodschieten van chef waterpolitie Ehlhardt Gerardus Hubertus Cevat, Antonius Johannes van de Kamer, Rens Rempt, Johannes Petrus Jacobus van Roon, Willem Zwart
12 maart 1945 Rotterdam Goereesestraat/Pleinweg 20 represaille voor doodschieten Duitse medewerker Sicherheitspolizei Röhmer en SS-Unterscharführer Arnoldus Johannes Koster minstens 3 CPN Teunis Johannes Abbenbroek, Anton Beiten, Leendert van den Berg, Jan Antonie Bijloo, Cornelis van den Broek, George Frans Hooijer, Isaäc Jacob Chef d'Hotel, Aart de Graaf, Jan Kerkhof, Johan Hendrik Klinker, Frans Lam, Alexander Mattheus van Leeuwen, Franciscus Henricus Maria Lem, Henri Christiaan van der Logt, Frans August van Mourik, Pieter Ouwendijk, Pieter Prins, Feike Reitsma, Hans Antonie van 't Veen, Jacobus Antonius van der Weijden
12 maart 1945 Rotterdam Hofplein 20 represaille voor doodschieten van Dietrich Desselberger, Oberwachtmeister van de Ordnungspolizei minstens 3 CPN Alexander Adamski, Willem Martinus Christiaan Boelhouwer, Theodorus Booij, Kurt Levie Callo, Pieter Doelman, Johannes Willem Huvers, Jacobus Ment Jansen, Anthonie Kranenburg, Abraham Limburg, Anne Willem Lodder, Jan Meeuwse, Cornelis Middendorp, Dirk van Ommering, Hendrik Plooij, Johannes Leendert Post, Dedelef Gustaaf Pronk, Johannes de Rek, Adrianus Cornelis van Steijn, Frans Jelger Willem Verheijden, Johannes Cornelis Wagtendonk
12 maart 1945 Amsterdam Eerste Weteringplantsoen 36, volgens andere bronnen 30 of 28 represaille doodschieten SS-Hauptscharführer Ernst Wehner willekeurige gevangenen uit het nabijgelegen Huis van Bewaring Wieger Boonstra, Pieter Franciscus Brittijn, Frederik Cornelis Christiaan Michel Coelen, Jacobus Cornelis Rudolf van Eijk, Johan Gerard Eskens, Willem van de Fliert, Jacobus Goris, Johannes Theodorus de Haan, Roelof Tiede Oost, Frans ten Pas, Jan Dirk Semeins, Hans Sturm, Gerard Hendrik van Tiel, Willem Johannes van Velzen, Arie Henk Verwoerd, Leendert Verwoerd, Klaas Wever
13 maart 1945 Groningen J.C. Kapteynlaan 1 doodgeschoten tijdens huiszoeking naar verdachte personen Jan Jacob Sterk
13 maart 1945 Zwanenburg bouwland bij IJweg 1 op de vlucht neergeschoten KP Haarlemmermeer Karel Benjamin van Seventer
14 maart 1945 Norg Oosterduinen 2 illegale zender Gerrit Bakker, Bene Roelf Westerdijk
16 maart 1945 Tienhoven 1 doodgeschoten door Anton van der Waals die beweerde dat slachtoffer Duits spion was hielp ondergedoken joden Joseph Maria van der Meer
17 maart 1945 Doniaga bij boerderij van Schotanus 10 represaille na doodslaan resp. doodschieten leden Wasserpolizei Unterwachtmeister Foppe Kootstra en Revieroberwachtmeister Paul Platt Jelle Boersma, Hotze Brouwer, Wiepke Hof, Jeen Hornstra, Roelof Knol, Albert Koopman, Thomas Kuurstra, Dirk de Ruiter, Siebe de Ruiter, Yde Yntema
17 maart 1945 Utrecht 1 spionage OD, Hollandgruppe Freies Deutschland Karl Friedrich Ulrich Rehorst
18 maart 1945 Leusden Kamp Amersfoort 31 represaillezelfmoord BS Ede * Petrus Jacobus Rombout
GEEN opname vermelding - zelfmoord na ondervraging
- zie ook Site Oorlogsgravenstichting. In uitgebreid verslag van laatste dagen Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel 1012 Collectie P.J. en F. Rombout.pdf blijkt dat Petrus (Piet) zelfmoord heeft gepleegd na verdere wrede mishandelingen tijdens verhoren in een bunker op Kamp Amersfoort (toegevoegd). Was lid BS Ede (toegevoegd), zeker een held gezien het geweld tijdens zijn verhoren, maar het is geen executie (aangepast).

 • Folkert Gijsbertus Roosjen
  Site Oorlogsgravenstichting geeft aan overlijdensdatum: 20 maart 1945, tevens tweede naam Gijsbertus gevonden, wordt ook daar vermeld.
 • Peter Rosenboom - Site Oorlogsgravenstichting geeft aan overlijdensdatum: 20 maart 1945, naam is niet Rosenboom, maar Roseboom, wordt ook daar vermeld.
19 maart 1945 Vosbergen 2 geweldloos verzet, onder andere het verspreiden van bonkaarten Groep de Groot Gerrit Jacobus Boekhoven, Melisande Tatiana Marie Kerkhoven
20 maart 1945 Amersfoort Appelweg 10 represaille voor aanslag op twee politiemannen waarbij Diederik Lutke Schipholt omkwam allen betrapt bij wapendropping Gerrit Boonzaijer, Lambertus van Elst, Pieter Rutger de Geest, Derk van Gestel, Johannes Kelderman, Maarten Henricus Lugthart, Jan Mekking, Ferdinand Rombout, Barend Veenendaal, Elbert Veenendaal

WEL opname vermelding op basis van Monument Appelweg en Beschrijving oorlogsmonument - Boonzaijer moet zijn Boonzaaijer, zeven persoonslemma's aanwezig, waar (voorals?)nog afwezig doorgestreept.

20 maart 1945 Nieuw-Loosdrecht Nieuw-Loosdrechtsedijk 10 represaille voor doodgeschoten Duitse onderofficier Sijbrandus Petrus Gerardus Jozef van Angeren, Cornelis Garritsen, Gerhard ten Have, Cornelis Anthonius van Rijn, Folkert Gijsbertus Roosjen, Peter Rozeboom, Rijk Tigelaar, Cornelis Verduijn, Hielke van Vliet, Jan van der Wijk
21 maart 1945 Elim 1 gedood door bomscherf afgeworpen door Amerikaanse bommenwerper Berend Boertien
GEEN opname vermelding - is omgekomen agv oorlogsgeweld
21 maart 1945 Lahde 1 na zware mishandeling overleden LO Roelf Korvemaker
24 maart 1945 Harenermolen Oosterbroekweg 1 geweldloos verzet, onder andere het verspreiden van bonkaarten Groep de Groot Dina Alberta Brechine Aikema
24 maart 1945 Zenderen Zeilkerweg 1 hulp aan Britse piloot Bote van der Wal
opname vermelding; GEEN opname naam - NE, echter reden wordt niet geverifieerd. Piloot was ondergedoken tesamen met Bote in ouderlijk huis, daarom nog twijfel, bron
25 maart 1945 Hengelo (Geld.) 1 doodgeschoten door militair van O.T. Johan Bobbink
26 maart 1945 Amsterdam 1 CPN Izaäk Stouten
27 maart 1945 Hengelo (Geld.) 1 doodgeschoten door militair van O.T. Willem Hammink
27 maart 1945 Zutphen Gevangenis 2 deelname verzet Gerrit Sprokkereef, Jan Telkamp
29 maart 1945 Wierden Almelosestraat 10 represaille voor grote vernielingen op spoor en weg in Wierden en omgeving Matthias Adriaan Boers, Berend Dijkman, Wietse Douwsma, Hendrik Willem Jordens, Herman Kampman, Jan Frederik Roskam, Jan Seckel, Johannes Verdriet, Lulof de Wilde, Pieter Wolfert
29 maart 1945 Wierden Rijssensestraat 10 represaille voor grote vernielingen op spoor en weg in Wierden en omgeving Jakob Albers, Hendrik Gerrit Willem Bannink, Adriaan Hendriks, Albertus Christiaan Huiberts, William Jakma, Eduard Johan Herman Keilholtz, Johan Langkamp, Hendrik Maaskant, Jacobus Hendricus Roël, Sico Kerst Sietzema
31 maart 1945 Den Haag Parallelweg 12 represaille voor molestering van twee Duitse soldaten Cornelis Adianus Hessing, Hendrik Cornelis van Heulen, Pieter Adrianus Kleijnjan, Willem Kloot, Anthonius Jacobus Enoch Kresner, Willem van Maurik, Maarten Roos, Franciscus van Schaik, Philip Christiaan Visser, Pieter Vrolijk, Gerardus Pieter Warmenhoven, Wilhelmus Westdorp
31 maart 1945 Amsterdam Rozenoord 5 represaille voor schietpartij bij Stompetoren Jan Brand, Andries de Koning, Gerard de Koning, Sjoert Christianus Pieter Schwitters, Jan Antonius Swenger
31 maart 1945 Zwolle Meppelerstraatweg 5 represaille naar aanleiding van het opblazen van een spoorbrug op de spoorlijn tussen Zwolle en Meppel door een verzetsgroep. Diverse illegale organisaties: Rolls-Royce lijn, LKP, LO, De Groene Hermanus Bosch, Wilhelmus van Dijk, Johannes Muller, Willem Sebel, Berend IJzerman
31 maart 1945 Bunnik Rhijnauwenselaan 1 Hendrik van Bezooijen
31 maart 1945 Diepenheim 2
31 maart 1945 Utrecht Fort De Bilt 4 Jacobus van Beest, Evert Nool, Marinus Adrianus Visser, Arend Zeemering
31 maart 1945 Enschede Sumatrastraat 8 aanwezig bij door infiltrant Huschka georganiseerde en verraden bijeenkomst LO, Trouw Gerrit Engelbert ter Borg, Jonetta ter Borg-Elferink, Antonie van Essen, Johannes Jacobus Françoijs, Wieger Mink, Jan Hendrik Wennink, Pieter Zandbergen, Gerard Lubertus Rutgers
31 maart 1945 Zutphen IJsselkade 1 steun aan stakend spoorwegpersoneel NS Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra
opname vermelding - naam vooral opgenomen ivm aanwezigheid familie-artikel. Verder executieplek achterhaald en dat er nog acht anderen tegelijk met Heemstra zijn geëxecuteerd.

april 1945Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
1 april 1945 Almelo Bolkshoekweg 2 wapenbezit Albertus Kamphuis, Johannes Kamphuis
1 april 1945 Appingedam 1 door BS aangewezen als burgemeester van Appingedam na bevrijding Wieger van den Bos
1 april 1945 Baflo 1 commandant BS Usquert opgepakt tijdens Aktion Sommernacht BS Harco van Oosten
1 april 1945 Bedum 1 Aktion Sommernacht Nationaal Steunfonds, Ordedienst, Binnenlandse Strijdkrachten Freerk Siemon Wolters
1 april 1945 Enschede Broekheurnerweg 2 wapenbezit BS Pieter Breugelmans, Hendrik Arend Thiadens
1 april 1945 Enschede Laressingel 1 weigerde fiets af te geven Johannes Hendrikus Jansen
1 april 1945 Enschede Prinsenstraat 1 verraden LO, LKP Jan Harm Bosch
1 april 1945 Groningen Westerhaven 1 slachtoffer Aktion Sommernacht OD Bernard Lambertus Nienhuis
1 april 1945 Haaksbergen 1 Jan Lottering
1 april 1945 Hengelo 3 doodgeschoten bij Duitse tegenaanval op elektriciteitscentrale BS Theodorus Hendrikus van Loon, Adolf Hendrik Nijhoff, Frank Santman
1 april 1945 Leens 1 doodgeschoten in kader van Aktion Sommernacht OD, LO/KP Leens en BS Rentje Ritzema
1 april 1945 Veendam 1 OD, BS Jurjen Geert Pinkster
1 april 1945 't Zandt (Gn.) 1 respectievelijk plaatsvervangend commandant en commandant BS 't Zandt opgepakt tijdens Aktion Sommernacht BS Gerard van Dam, Hindrik Pieter Oosting
3 april 1945 Rotterdam Lage Oostzeedijk 20 represaille omdat 31 maart 1945 majoor van de Rotterdamse politie Jacobus Christiaan Tetenburg was geliquideerd Jozef Adrianus Arends, Nikolaus Bout, Johannes van Breugel, Nicolaas Doelman, Wilhelmus Petrus Antonius van Elewout, Anton Marie de Haas, Willem Houtbraken, Adrianus Jordaans, Abraham de Korte, Johan Wilhelmus Joseph Meijeren, Alex Meijler, Hermanus Adrianus van der Meulen, Wilhelmus Adriaan van der Palm, Aart Pieter Pols, Johannes Pronk, Bertus Frans Christiaan Rijndertse, Johannes Rijsdijk, Arie den Toom, Antonius Johannes Worsteling, Cornelis Zwiep
3 april 1945 Leeuwarden 1 LO, KP Petrus Woudsma
3 april 1945 Muschenried (Dld) onderweg Flossenbürg-Cham ? dodenmars Nico Maurits Pimentel
3 april 1945 Delden Twickelerlaan 1 gedood door Duitse kogel Kornelis de Boer
4 april 1945 Staphorst Zuidweg 5 Jan de Boer, Hendrik Albert Hartholt, Cornelis Johannes Meijer, Berend Hendrik Gerard Nijenhuis, Johan Stomp
4 april 1945 Terzool 1 Leendert Poot
4 april 1945 Delden kasteel Twickel 2 bij nadering Canadese tanks schoot Franz Heinisch zijn vrouw en hun tweejarig kleinkind dood M.A. Heinisch-Tell, H.D. Heinisch
GEEN opname vermelding, moord en zelfmoord, daarnaast vermoedelijk Duitse nationaliteit?
4 april 1945 Almelo 1 Derk Jan Harmelink
4 april 1945 Hattem Geldersedijk 6 John Patrick Standidge Austin, Gerrit Bertus Buunk, D. van Diepen, Dirk Eskes, Floris van der Laaken, Gerrit van Unen
4 april 1945 Scharnegoutum Leeuwarderstraatweg 1 houthakken Douwe Feenstra
5 april 1945 Den Dolder Soestdijkerweg 10 represaille voor een aanslag op leden van de Weermacht Antonius Cornelis Joseph Brinkhof, Johannes Hendrikus Brinkhof, Gerrit Dekker, Antonie van der Hoek, Johannes Jonk, Hendrikus Kemp, Henri Johan Koningsberger, Jan Kouw, Hendrik Willem Loddema, Rinke Vos
5 april 1945 Gorssel Oxerhof 5 bij nadering geallieerden op bevel van de Duitse Kriminalkommissar Haase doodgeschoten Arnoud Cornelis van Dam, Willem Ernst Langguth Steuerwald, Willem Voorbeijtel Cannenburg, Gerard Wouter van den Wall Bake, Jacob van Wijngaarden
5 april 1945 Haaksbergen 1 Lammert Korten
6 april 1945 Texel De Mok 10 hulp aan Georgische opstandelingen Gerrit Broekman, Johannes Marinus Duinker, Michiel Keijzer, Willem Keijzer, Josephus Adrianus Oremus, Andries Pen, Herman Pen, Petrus Adrianus Antonius Ruimers, Cornelis Witte, Jan Witte
6 april 1945 Nijemirdum Zandvoorderhoek 5 Durk Dijkstra, Hendrik Huizenga, Jurjen Hoomans, Gerrit Vlietstra, Herre Winia
6 april 1945 Limmen 10 represaille nadat Duitse soldaat door verzet levend was begraven verschillende illegale activiteiten Johannes Pieter Coté, Nicolaas Godijn, Frederik Johannes Haverkamp, Hendrik Heerschop, Petrus Gerardus Koning, Machiel van Marle, Stephanus Martinus Middelhoff, Wilhelmus Hendricus Pommerel, Adrianus Johannes de Rooij, Johannes Michael Smoorenburg
6 april 1945 Gorssel Oxerhof 4 bij nadering geallieerden op bevel van de Duitse Kriminalkommissar Haase doodgeschoten Jacob Ehrenreich, Johannes Haanstra, Hein Joseph Lindeman, Valk van Spiegel
6 april 1945 Balkbrug 9 represaille nadat Dedemsvaartse inwoners de eerste Canadese bevrijders enthousiast hadden ingehaald J.Boerman, L.Bouwknegt, H.G.J.Jansen, L.ten Kate, H.Logtenberg, G.H.Reinink, A.B.A.Rijkers, J.Sluijter, J.H.Veldhuis [15]
7 april 1945 Makkum 6 wapenvondst Sjoerd Adema, Hobbes Dijkstra, Fetze Elgersma, Hermanus Falkena, Hendrik Lemson, Jacobus Keller.

Deze nog niet geverifieerde informatie is toegevoegd door anoniem (62.41.23.3)
Jan Emmens behoorde ook tot deze groep, maar is niet direct gefusilleerd. Is eerst door bezetter meegenomen op de vlucht. Is uiteindelijk alsnog gefusilleerd op 15-4-2018.
8 april 1945 Anloo Evertsbos 10 Wilhelm Adriaan van den Berg, Jan Bolhuis, Berend Klaas Bosma, Theodoor Hendrik Bouwman, Jan Driegen, Allert Elema, Johannes Helmig, Pieter Meindert Schreuder, Jannes Jan Walvius, Cornelis Gerrit Wiegers
8 april 1945 Den Burg 1 verleende hulp bij Opstand van de Georgiërs LO Den Burg Albertus Jullens
8 april 1945 Norg Oude Asserweg 10 Hendrik Bennink, Willem Jelle Berg, Arent Bosscher, Hindrik van Dijk, Hotze Pieter de Jong, Johan Stoffels, Johannes Jacobus de Vries, Willem Cornelis Wardenaar, Meint Zwerver, Rienk Zwerver
8 april 1945 Norg Voorsteweg (Oosterduinen) 8 onder andere groep de Groot, LO Sietse Hendrik Willem Bergsma, Douwe Denkema, Hendrik Frans Dresselhuis, Bernard Theodoor Gernaat, Hendrik Tjapko Huininga, Jan Kamminga, Dirk Kruitbosch, Hendrik Nagel
9 april 1945 Groningen Waterloolaan 1 doodgeschoten door SD-medewerker Pieter Schaap Leopold David de Jong
9 april 1945 Hoogeveen Spaarbankbos 1 hulp aan Franse parachutisten Sybrand Jan van der Linde
10 april 1945 Assen 6 Cornelis Broerse, Roelof Jan Dam, Anne Marten Smallenbroek, Hendrik de Ruiter, Hendrik Jan de Ruiter, Jacob de Ruiter
10 april 1945 Bakkeveen Nije Drintsewei 10 executie door Peter Schaap wegens dreigende bevrijding Andreas Everhardus Gorter, Sijbe Hoekstra, Jochem Kazemier, Nanno Mulder, Martinus Ritzema, Abel Petrus Bernardus Sanders, Albert Smid, Egbertus Luitjen Ubbens, Hendrik Nicolaas Werkman, Anne van der Woude
10 april 1945 Deventer Snipperlingsdijk 7 Jan van Gennep Luhrs en Derk Jan Bruggeman kwamen om in vuurgevecht ter verovering van gebouw 'Twentol', de overigen zijn daarna geëxecuteerd Cornelia van Baalen-Bosch, Joost Wandus Westland van Baalen, Jacob Jan Bennebroek Evertsz, Derk Jan Bruggeman, Henri Edwin Rudolf Oscar Engels, Jan van Gennep Luhrs, Marinus Woertman. Ook werd de Duitser Ernst Gräwe doodgeschoten omdat hij weigerde aan de executie deel te nemen
10 april 1945 Diever achter begraafplaats 1 op de vlucht doodgeschoten BS Jan Koning
10 april 1945 Diever Bosweg 10 bevolking van Diever arresteerde en mishandelde NSB'ers Hendrik Akkerman, Harman Bennen, Klaas Daleman, Jan Houwer, Koop Houwer, Nicolaas Houwer, Roelof Hunneman, Antonius Maria Gerardus Janssens, Joseph Antonius Cornelis Maria Janssens, Kornelis Kerssies
10 april 1945 Norg 1 Trouw, KP Roelof-Jan Dam
10 april 1945 Spier Oude Postweg 21 hulp aan Franse parachutisten Gerrit Coelingh, Johan Dhont, Ate le Duc, Albert Eggen, Mathijs Erkens. Egbert Lunenborg, Johannes Lunenborg, Reinder Lunenborg, Willem Lunenborg, Hendrik Markveldt, Mintinus Pol, Jan Rotmensen, Arend Scholing, Arend Jan Scholing, Dirk Scholing, Gezinus Scholing, Margje Scholing-Duinkerken, Roelof Veldman, Marinus Voerman, Haijo Wubs
10 april 1945 Zwolle Katerveer 9 Sipke Jacob Baarsma, Florimont Beke, Abraham Fros, Aaldert Geerts, R.A. Holvoet, Asse Nijboer, Philip Willem Pander, Egbert Jan Jacob aan het Rot, Folkert Wierda
11 april 1945 Zijpersluis Parallelweg 10 represaille voor aanslag op autobus met Duitsers David Blom, Dirk Bons, Antonie Pieter Bons, Dirk Boterweg, Robbert Cijfer, Wilhelmus Johannes Heeren, Bernardus Hollander, Gerrit Hoogstraten, Johannes Petrus van Kan, Jacob Miedema, Arie Prins
11 april 1945 Laren De Drift 2 wapendropping resp. BS en CPN Dirk Joseph Buis, Aloïsius Cornelis Vlasman
11 april 1945 Heerde Olsterbrug 1 assistentieverlening aan Canadese patrouille J. Hoogland
11 april 1945 Dronrijp It Heech 13 represaille wegens sabotage aan spoor Sijbrandus van Dam, Heinrich Harder, Dirk de Jong, Hendrik Jan de Jong, Ruurd Kooistra, Johannes Nieuwland, Hendrik Jozef Spoelstra, Douwe Tuinstra, Egbert Mark Wierda, Hyltje Wierda, Klaas Wypcke Wierda, Johannes Marinus Ducaneaux, Oudger van Dijk
11 april 1945 Scharnegoutum 2 represaille wegens wegversperring waarbij Duitse officier sneuvelde Marten Bruinsma, Nolle Bruinsma
12 april 1945 Hoog Soeren / Kruisjesdal? Soerenseweg op 12/4: 12 executies
op 13/4: 4 executies
terrorisme en verboden wapenbezit Opname vermelding - bron: gedenkstenen Kruisjesdal- echter 16 executies over twee dagen (12 april: 12 en 13 april: 4)
executies 12/4:
Alef Arendsen
, Barend Arendsen
, Hendrikus Cornelis Antonius Beenen, Jan Boltje
, Gosker Gosker
, Johannis Reinier Gosker
, Gerrit Antony Hendrik Hilberink
, Albert Jacob Huidekoper
, Barend Jan Antonie Huijgen - geen opname naam (NE) - opgepakt wegens illegale zender - bron: Het mysterie rond Jan Huijgen (gelezen 1/9/2018)
, Hendrik Klein
, Johannes Cornelis Miebies, Reinder Mulder
, Jan Scherpenzeel
, Antoon van Velsen - verzetsgroep Mulder en BS - sabotageacties, hulp aan piloten - bron Noodlot trof Antoon een week voor de bevrijding (gelezen 4/9/2018)
, Johannes Rengenerus Voordewind, Nicolaas Johannes van Zand
12 april 1945 Spitsendijk Luinjeberd 2 verzetslieden die na zware mishandelingen werden doodgeschoten Bouwe van Ens, Sijbren Sijtsma
13 april 1945 Baarn 1 was joodse onderduiker Aäron Loterijman
13 april 1945 Bennekom Keijenbergseweg 2 doden van bewakers bij ontsnapping Elbertus van Steenbergen, Martijn van Steenbergen
13 april 1945 Brummen Kasteel Groot Engelenburg 8 bij nadering geallieerden door Kommando Pieters doodgeschoten Laurens Rijnhart Beijnen, Jacob Adriaan Detmar, Maarten Munnik, Jacob J. den Otter, Marten Put, Jan Egbertus Willem Hendrik Somer, Johannes Galenes Willem Hendrik baron van Sytzama, Dirk Anthonij van Vuuren
13 april 1945 Gardelegen (Dld.) 1 Tjark Sticker
13 april 1945 Heerde Klementbrug 12 vlucht, vuurgevecht, bewapend verzet, represaille 7 waren lid BS Adrianus van Apeldoorn, Gerrit Jan Herman Apeldoorn, Berend van Dijk, Jacobus de Graaf, Gerrit Jan Haverkamp, Hendrikus Hulst, Koendert van Lohuizen, Jacobus Gerrit Pleiter, N. Rambonnet, Jan Roke, Jan Stoffer, G. H. M. van der Vegt
13 april 1945 Ter Aard 1 in zijn woning neergeschoten door vluchtende Duitse soldaat Willem Klasen
13 april 1945 Utrecht 1 doodgeschoten door Duitse soldaat toen ze achter wagen met aardappels liep Susanna Theresia Straatman-Tiernagan
13 april 1945 Zevenhuizen Oude Wijk 2 doodgeschoten bij arrestatie van gebroeders Flonk, die bij de NSB en bij de Landwacht zaten. Fokke Hermanus Hummel, Antonius Jacobus de Man
14 april 1945 Amsterdam Amsteldijk 10 represaille voor het neerschieten van twee landwachters Henricus Gerardus van Broekhuijsen, Christiaan Wilhelmus Dobbinga, Johannes Pieter Heijboer, Dirk Hulsman, Sebastianus Gerardus Kuster, Leendert Lauwerens, Job Daniël van Melle, Hendrik Arnold Romp, Theodorus Johannes Schamp, Frederik Hendrik Vester
14 april 1945 Bolsward 3 represaille na doodschieten Duitse onderofficier door knokploeg BS. Unteroffizier Bernhard Hermann Rolf Jan Rimmer de Koning, Jacobus de Koning, Hermann Hennekes
opname vermelding; GEEN opname namen - woonden in de buurt - NE Beschrijving Jan Rimmer de Koning
14 april 1945 Dokkum Woudpoortsterbrug 2 gebruikt als menselijk schild bij de bevrijding Piet Eekhoff, Oege Monsma
14 april 1945 Laren 1 aanwezig bij dropping Dirk Joseph Buis
14 april 1945 Leusden 1 "beim Fluchtversuch erschossen" Cornelis Simon
14 april 1945 Neuengamme (Dld.) 1 deelname verzet OD, KP en Binnenlandse Strijdkrachten Pieter Warntje Trip
15 april 1945 Wormerveer Nagtegaalkade 7 represaille voor aanslag op spoorlijn Cornelis Petrus Bakker, Christiaan Frederik Becker, Adrianus Andreas van Doorn, Johan Albert Moltzer, Johannes van Muyen, Leon Nordheim, Hendrik Ludzer de Vries
15 april 1945 Sint-Pancras 20 represaille voor aanslag op spoorlijn Caesar Rudolf Zimbert Paul Amsingh, Hendrik van Asten, Louis Andreas Berben, Henricus Johannes Habraken, Jan Joosten, Leendert Johannes van Keimpema, Johan Adriaan Anton van Meeteren, Adrianus Franciscus Jacobus Meierdrees, Theodorus Petrus Nieland, Klaas Ooms, Jurgen Heinrich Overdiek, Johan Pardoen, Joannes Cassianus Pompe, Jan Prins, Gerardus Steen, Jean Louis Steets, Rudolf Stroethoff, Cornelis Tijmes, Jan Hendrik Wille, Hein Wipper
15 april 1945 Anna Paulowna 1

Deze nog niet geverifieerde informatie is toegevoegd door anoniem (62.41.23.3)
Bij Fetze Elzinga ondergedoken als verzetsstrijder. Opgepakt door verraad. Zijn groep is na mishandeling gefusilleerd. Jan Emmens is meegevoerd door vluchtende bezetters. Is uiteindelijk in Anna Paulowna alsnog gefusilleerd door Nederlandse NSB'er.
Jan Emmens
15 april 1945 Lunteren 1 Léonard Gérard Lambert
16 april 1945 Norg 1 Jan Kamminga
16 april 1945 Cabauw 1 verspreiden van illegale lectuur Bernardus Wilhelmus Johannes Beelen
16 april 1945 Utrecht 10 Egbertus Hendrikus Bolkenstein, Albin Peter Brösel, Hendricus Cornelis Hendriksen, Arnold van de Kamp, Bernardus Johannes van Leur, Hendrikus Johannes Pieter Meijer, Maurice Louis Mok, Jan David Oversteegen, Johannes Schotten, Teunis Bartolomeus ter Weijden
16 april 1945 Herten 1 Theodorus Johannes Hubertus Boonen
16 april 1945 Ten Post 1 getroffen door een verdwaalde kogel Pouwelina Dijkema
17 april 1945 Overveen 1 aanslag op politieman W.M. Ragut CPN Jannetje Johanna Schaft
17 april 1945 Sijbekarspel Nieuwe Weg 1 vluchtpoging BS Adriaan Cornelis de Graaf
17 april 1945 Barneveld Postweg, De Glind 1 Huibert Johan Fange
17 april 1945 Barneveld Postweg, De Glind 1 lid van Binnenlandse Strijdkrachten BS Gerardus Johannes van Wijk
18 april 1945 Norg 1 Hendrik Tjapko Huininga
18 april 1945 Hoogland 1 was joodse onderduiker Salomon Klein
18 april 1945 Eethen 2 Martinus van Wijk, Cornelis Buizer
18 april 1945 Zutphen IJsselkade 1 verspreiden van illegale bladen CPN Albertus Gerritsen
20 april 1945 Zutphen 1 CPN Hendrik Jan Lammers
20 april 1945 Delfzijl 1 volgde terugtrekkende Duitse troepen die gestolen paarden van hem meevoerden Tiemen de Vries
21 april 1945 Mauthausen (Oostenrijk) 1 Hendrik Johan Jordaan
GEEN opname vermelding - volgens dit document op englandspiel.eu is Jordaan omgekomen door ziekte en uitputting
22 april 1945 Cham (Dld) dodenmars Flossenbürg-Cham 4 Hendrik Nicolaas Huisman, Johannes Marinus Schouten, Max Windmüller, Everhardus Theodorus Witvoet
22 april 1945 op weg van Spijk naar Groningen 1 bezweek aan verwondingen OD, BS Gerardus Elema -
GEEN opname vermelding, geen executie, eerder oorlogsmisdaad\wraakneming ivm verdenking spionage voor groep Zwaantje
23 april 1945 AbcoudeLoenersloot slot Loenersloot 2 vervoeren wapens illegaliteit ntb Johannes Mijwaart, Jakobus de Ronde -
20180506 - Opname executie, geen vermelding namen NE, verder volgens bron via bibliotheek UU was executieplaats niet in Abcoude, maar bij slot Loenersloot. Wordt bevestigd door oorlogsmonument ter Vreeland. Aannemelijk reden executie: het vervoeren van wapens voor illegaliteit
23 april 1945 Hoogland 9 doodschieten twee Duitse soldaten Jan Braam, Antonius Hendrikus Brouwer, Hendrik Smink, Hendrik Bernard Smink, Lambertus Joannes Smink, Antonius Stalenhoef, Rijk Jan Tukker, Wilhelmus Voskuilen, Franciscus de Wolf
23 april 1945 Soest Peter van den Breemerweg 1 doodgeschoten na ontsnappingspoging BS Amersfoort Piet Rubens TWIJFEL - definitiekwestie: volgens verhaal op Joods Monument is hij doodgeschoten na ontsnapping(spoging), bevestigd door mini-biografie van twee leerlingen
23 april 1945 Wagenborgen 1 KP-Slochteren, Binnenlandse Strijdkrachten Geert Kok
GEEN opname vermelding - oorlogsslachtoffer tijdens bevrijding\slag van Delfzijl, zie IM
25 april 1945 Leusden 1 represaille Gerrit Arends
25 april 1945 Baarn Julianalaan 1 beschrijving van Mills handgranaat aangetroffen Ernst Richard van Kempen
opname vermelding - naam opgenomen ivm aanwezigheid artikel
25 april 1945 Amsterdam Bloemgracht 3 lid van Binnenlandse Strijdkrachten BS Johannes Stephanus Keune, Jacobus Stevense, Durk Wolters
25 april 1945 Delfzijl 2 joods Lazarus Sleutelberg, Meijer Sleutelberg
GEEN opname vermelding - sprake van oorlogsmisdaad, bronnen: joods monument - Drente in de Oorlog en artikel Telegraaf
25 april 1945 Leer (Dld) Nüttermoorer Weg (nu: Toter Weg) 5 verzetsactiviteiten Kornelis Pieter Fielstra, Johannes Gerhardus Kok, Carolus Henricus Hubertus Magermans, Johannes Adrianus Magermans en Johannes Verbiest
27 april 1945 Haarlem 1 KP Haarlem Johannes Grit
27 april 1945 Leusden Asschatterweg 4 Lambertus Antonius Herder, Nicolaas Hubertus van der Salm, Johannes Wessels, Pieter Wessels
28 april 1945 Heemstede ziekenhuis 1 vuurgevecht Hendrik van Lenten
30 april 1945 Utrecht Fort De Bilt 2 organiseren van crossings Arie van Driel, Kornelis Pieter van de Sande
30 april 1945 Utrecht Fort De Bilt 5 Hendrik Boender, Cornelis van Hardeveld, Jacobus Bertus Hoogerheiden, Cornelis Pieter van der Lee, Janus van de Loosdrecht

mei 1945Bewerken

Datum Plaats Plek Aantal Opgegeven reden Verzetsgroep Bekende namen
2 mei 1945 omgeving Buchenwald (Dld) 1 Meijer Slier
twijfel/onduidelijk - zou zijn doodgeschoten, reden waarom niet bekend, vermoedelijk Holocaust-slachtoffer. Joods Monument over Meijer Slier - indien wel executie, dan naam NE
4 mei 1945 Austerlitz 3 represaille voor doodgeschoten Duitser Arie Schaafsma, Klaas Schaafsma, Henricus Eugenius Rijnders
opname vermelding executie, reden nog niet bevestigd, namen NE
Schaafsma - nog enig onduidelijkheid: verzet of BS,
Rijnders - commissaris politie Den Haag?
4 mei 1945 Burgerveen Leimuiderdijk 2 oorlogshandelingen tegen Duitse leger BS Pieter Hoogvliet, Dirk Hennink
opname vermelding - aantal = 1 (i.e. Hoogvliet) - namen NE
Hoogvliet: gevangengenomen en geëxecuteerd na helpen van een zwaar gewonde Duitser
Hennink sneuvelde in een gevecht om de springput bij Leimuiderdijk
Aanpassing oorlogsmonument Leimuiderdijk, raadsvergadering 15 dec 2009 Oorlogsmonument 4en5mei.nl
4 mei 1945 Burgerveen Leimuiderdijk 1 vluchtte en ten onrechte aangezien voor lid BS Jeremia Cornelis "Cor" Boer
GEEN opname vermelding - werd op vlucht neergeschoten, naam NE Aanpassing oorlogsmonument Leimuiderdijk, raadsvergadering 15 dec 2009
4 mei 1945 Mijnsheerenland Hoflaan 2 verlieten onderduikadres in veronderstelling dat de bevrijding reeds een feit was, doodgeschoten BS Jacob van Etten, Johannes Martinus van Aken
5 mei 1945 Amsterdam Hekelveld 1 koerierster C.-Max III van Binnenlandse Strijdkrachten Annick van Hardeveld
Twijfel - executie of moord/oorlogsmisdaad - door Grüne Polizei doodgeschoten terwijl zij voorbij reden ter hoogte van Hekelveld Mediapagina van Annick van Hardeveld - datum aangepast, moord vond plaats op 1.21 uur op 5 mei. - verzetsgroep toegevoegd
5 mei 1945 Leersum Scherpenzeelseweg 1 BS Willem Selles
5 mei 1945 Leersum 2 verzet Cornelis van Dijk, Gerrit Jan van Dijk
5 mei 1945 Leersum Lomboklaan 3 wapenbezit BS Jhr. Rijnhard Willem de Beaufort, Diederik Jan Baron van Lynden, Aubin Roosmale Nepveu
5 mei 1945 Westbroek 4 repressaile\wraak B.S. Minne Bouma, H.C. Manten, B.Jaarsma en Marinus van den Boom
5 mei 1945 Rotterdam Tuin Schoonoord 1 Bij het verwijderen van prikkeldraad voor het tuinhek om illegalen toegang te verschaffen. David Cornelis Adriaan Pieter Mees
GEEN opname vermelding - werd doodgeschoten in eigen tuin door voorbijgaande Duitsers, geen vermelding van executie o.i.d., eerder oorlogsmisdaad, ook bij oorlogsstichting niet geclassificeerd als zodanig, zie verder gedenkplaat in tuin Schoonoord
6 mei 1945 Mijnsheerenland Raadhuislaan 1 dag na bevrijding door Duitse militair doodgeschoten groep van Leen Barth Jacob van Breda
GEEN opname vermelding - werd doodgeschoten vanuit een voorbijrijdende Duitse vrachtwagen, terwijl hij als lid van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) op wacht stond voor het gemeentehuis in Mijnsheerenland, zie ook: oorlogsarchief rode kruis
7 mei 1945 Jutphaas 5 neerschieten van dronken Duitser die bevolking bedreigde Theodoor Hanselaar, Aart Kros, Franciscus Adrianus Luiten, Willem Spies, Jan Streefkerk
GEEN opname vermelding - meer schietincident (oorlogsmisdaad) dan gerichte executie - reden bevestigd - namen NE
Hanselaar: BS - doodgeschoten nadat hij ontdekt werd in een kast.;
Kros: BS - op vlucht neergeschoten ;
Luiten: burger - op vlucht neergeschoten;
Spies: burger - op vlucht neergeschoten;
Streefkerk: burger - op vlucht neergeschoten ;
Bronnen:
# Oorlogsslachtoffers Nieuwegein door Piet Daalhuizen
#Nieuwegein in de tweede wereldoorlog van comite4meiinnieuwegein.nl
7 mei 1945 Leusden 1 Pieter Bulthuis
twijfel/onduidelijk - geen directe link te vinden, reden niet bekend. indien wel executie, dan naam NE.
Bron Oorlogsgravenstichting - Pieter Bulthuis vermeldt ook geen categorie gefusilleerd
7 mei 1945 Nieuw-Beijerland Zinkweg 1 op eigen boerderij neergeschoten door gefrustreerde Duitser Knokploeg-Zinkweg Catharina Traas-de Jager
GEEN opname vermelding en naam - hier lijkt eerder sprake van moord dan van executie.
13 mei 1945 Amsterdam Zeeburgereiland 2 gedeserteerde Duitse marinesoldaten Rainer Beck, Bruno Dorfer
GEEN opname vermelding - zijn geen Nederlanders.

Externe linksBewerken

Categorie:Tweede Wereldoorlog in Nederland