Vraagje: in het artikel Drie-eenheid, haal je de tekst 1 Joh 5:7 aan. Is dat een aanhaling uit de Statenvertaling? Er zijn namelijk nogal wat redenen om aan te nemen dat die weergaven van 1 Joh 5:7,8 niet correct is.