Hoofdmenu openen

Een blok van een JAAR!!!! Opgelegd voor deze bewerking door Josq en/of MoiraMoira, is dat proportioneel, of gewoon wraak ??
De bewuste opmerking is gecensureerd door JZ85, mochten anderen niet zien waarom er geblokkerd werd ???
Nu is het de vraag, wie de Sokpop is: Josq, JZ85 of MoiraMoira, de wijziging is door MoiraMoira en de ondertekening is door Josq... Nepotisme ?

Wikipedia verdedigt bronmanipulatie door zich niet uit te spreken tegen leugenaars.
Voor de 4e keer heb ik een verzoek over bronmanipulatie ingediend bij de Arbcom.


De visie van Christenen van slechts 80 jaar geleden is helaas zeer actueel. Totalitaire geesten beginnen altijd met de geschiedenis te vervalsen en in dienst te stellen van hun eigen ideologie. Ideologieen (religie en politiek) vervalsen en verminken de archieven voor hun eigen gewin. Deze mensen lopen rond met een conclusie en gaan zeer fanatiek bewijzen erbij zoeken. En als ze die niet kunnen vinden, dan maken ze die wel. Zo ook hier op Wikipedia. Het doel is duidelijk: verwijder de gebruikers die niet passen in het straatje van deze geschiedvervalsers. Kogels en messen zijn ook vandaag de dag nog het antwoord van deze intolerante figuren, denk bijvoorbeeld maar aan Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Kurt Westergaard, Wafa Sultan, Salman Rushdie, Lars Vilks en tot slot Gregorius Nekschot.
S Werelds Ellende s Werelds ondergang Dorschler.jpg
Kijk naar het plaatje en let vooral op waar het vuurtje mee gestookt wordt, en wat het wapen van de "overwonnen" man op de rechtervoorgrond is. Religieuzen beantwoorden het debat met geweld en moord. Er is geen tolerantie voor andere meningen. Dit is een fenomeen dat steeds meer voorkomt op Wikipedia........Durf te leven en lees de volgende citaten:

Men kan gelovigen die onze vrijheid van denken bedreigen, niet hard genoeg beledigen, moslim, christen, of wie ook - Theo van Gogh

Ik brand liever met mijn voorvaderen in de hel, dan dat ik met al mijn vijanden in de hemel kom. - Radboud (koning) Slechts met één been heeft deze Fries in een doopvont gestaan..

Als God zich opnieuw in Levende Stof gevangen geeft, zal hij als ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en geranseld, maar ik zal hem begrijpen en meteen met hem naar bed gaan, maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als hij spartelt bij het klaarkomen. - Gerard Reve Met als gevolg het "Ezelsproces"...

Das Wort Gottes ist für mich nicht mehr, als der Ausdruck und das Produkt menschlicher Schwächen. Die Bibel ist eine Sammlung ehrbarer, aber dennoch primitiver Legenden, welche doch ganz schön kindisch sind. - Albert Einstein

Mein Kampf,..... Here was the new Koran of faith and war: turgid, verbose, shapeless, but pregnant with its message. Winston Churchill , Page 50 of "The Gathering Storm" (1948)

"L'islam, cette theologie absurde d'un bedouin immoral, est un cadavre putrefie qui empoisonne nos vies." - Mustafa Kemal Atatürk
(Islam, this absurd theology of an immoral Bedouin, is a rotting corpse which poisons our lives), Statement recorded in Mustapha Kemal : La mort d’un Empire (1954) by Jacques Benoist-Méchi

There is something feeble and a little contemptible about a man who cannot face the perils of life without the help of comfortable myths. Almost inevitably some part of him is aware that they are myths and that he believes them only because they are comforting. But he dare not face this thought! Moreover, since he is aware, however dimly, that his opinions are not rational, he becomes furious when they are disputed.Bertrand Russell in: Human Society in Ethics and Politics.

Stultam et absurdam in philosophia et formaliter haereticam, quatenus contradicit expresse sententiis Sacrae Scripturae in multis locis secundum proprietatem verborum et secundum communem expositionem et sensum sanctorum patrum et theologorum doctorum (mede ondertekend door) Paus Paulus V, En aldus werd Galileo Galilei gedwongen zijn visie te herroepen. Het vaticaan heeft nooit afstand gedaan van deze uitspraak.

_______________________________________________________________________________________

Wikipedia-logo.png
Deze gebruiker ondersteunt Wees meedogenloos.
Lemma'sBewerken

Geschiedschrijving wordt gedaan door de overwinnaars, waarbij bepaalde zaken niet, soms zijdelings en soms zelfs volledig verzonnen in de boeken komt. Alleen vanuit bodemvondsten kunnen dan de verhalen van de geschiedschrijvers gecontroleerd worden. Vaak is er geen enkel document overgeleverd, en moeten we het alleen doen met enkele bodemvondsten. Er kan alleen een inschatting gemaakt worden, hoe het geweest moet zijn, er zal nooit 100% zekerheid zijn.

Gewijzigd:
Bonifatius (missionaris en bisschop), Jezus (historisch-kritisch benaderd), Magna Frisia, Lex Frisionum, Inquisitie, Malleus Maleficarum, Oudfries, Fries (taal), Adrien-Marie Legendre, Klaus Störtebeker, Viglius, Willem van Oranje, Grote Pier, Lijst van heersers van Friesland,Friese Vrijheid

Opgestart:
Kestigia, 17 Keuren en 24 Landrechten, Friezenkerk, Asega, Hunsingoer Landregt, Waling Dykstra, Jacobus Capitein, Wilhelmus Lindanus, Pibo Ovittius van Abbema, Pieter van Foreest, Magnus Forteman, Petrus Thaborita, Potestaat, Haring Haringsma, Sjoerd Wiarda, Sicko Sjaerdema, Hessel Hermana, Igo Galema, Sjoerd Wiarda,Gale Hania, Odo Botnia, Eggerik Benninga, Sighe, Rudolph Cleveringa (Pzn), Danegeld, Eeltje Holtrop van der Zee, Statenjacht, Cuneus Frisionum, Fimmelthing, Mantra II