Waarom ik op Wikipedia ben gestart | Pourquoi j’écris ici | Warum ich hier schreibe | Why I write here |

NederlandsBewerken

nl Deze gebruiker heeft het Nederlands als moedertaal.

Mijn gebruikersnaam Arnold45 geeft het al aan: ik ben geboren in hetzelfde jaar dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Omdat mijn ouders beide in het verzet hebben gezeten, ben ik opgegroeid met de vele verhalen uit die tijd. Vooral mijn vader wilde die geschiedenis levend houden. Ik heb dit opgepakt, en in mijn geboorteplaats Valkenburg kent men mij als kenner van het plaatselijk en regionaal verzet en word gevraagd voor spreekbeurten e.d. Het zou dus kunnen, dat u een tekst tegenkomt die u bekend voorkomt. Omdat u mij al eens hebt gehoord. En nu zit ik dan ook op Wikipedia. Hier geldt als regel de neutraliteit. Maar neutraliteit ontslaat ons niet van de plicht, te waarschuwen tegen massamoordenaars en oorlogsmisdadigers. Gewoon door de verhalen te vertellen en het aan het (niet alleen volwassen) publiek over te laten, de juiste conclusies te trekken. Een bijkomende reden is voor mij, dat over het onderwerp verzet in Zuid-Limburg op Wikipedia nig niet veel staat.

FrançaisBewerken

fr-3 Cette personne peut contribuer avec un niveau avancé de français.

Mon nom d’utilisateur Arnold45 l’indique déjà: je suis né la même année que la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que mes parents étaient les deux dans la résistance, j’ai grandi avec les nombreuses histoires sur cette époque. Surtout mon père voulait garder cette partie de l’histoire vivante. Je l’ai continué, et dans ma ville natale de Valkenburg (Pays-Bas), je suis connu comme un connaisseur de la résistance locale et régionale et on me demande pour des conférences, etc. Il est donc possible que vous trouviez un texte qui vous semble familier. Parce que vous m’avez déjà entendu. Et maintenant je suis aussi sur Wikipédia. En règle générale, la neutralité s’applique ici. Mais la neutralité ne nous libère pas de l’obligation de mettre en garde contre les assassins de masse et les criminels de guerre. Juste en racontant les histoires et en le laissant au public (pas seulement adulte), de tirer les bonnes conclusions.

DeutschBewerken

Mein Benutzername Arnold45 weist schon darauf hin: Ich wurde im selben Jahr geboren, in dem der Zweite Weltkrieg endete. Da meine Eltern beide im Widerstand waren, bin ich mit den vielen Geschichten aus dieser Zeit aufgewachsen. Besonders mein Vater wollte diesen Teil der Geschichte am Leben erhalten. Ich habe das aufgegriffen und bin in meiner Heimatstadt Valkenburg (NL) als Kenner des lokalen und regionalen Widerstandes bekannt. Ich werde gebeten, Vorträge zu halten. Artikel zu schreiben etc. Es ist daher möglich, dass Sie auf einen Text stoßen, der Ihnen bekannt vorkommt, weil sie mich schon mal gehört oder gelesen haben. Jetzt bin ich also auch auf Wikipedia. Als Regel gilt hier Neutralität. Die Neutralität entbindet uns jedoch nicht von der Verpflichtung, vor Massenmördern und Kriegsverbrechern zu warnen. Einfach indem wir die Geschichten erzählen und es dem (nicht nur erwachsenen) Publikum überlassen, die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.

EnglishBewerken

en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.

My user name Arnold45 already points it out: I was born in the same year that World War II ended. Since my parents were both members of the local resistance, I grew up with the many stories from that time. Especially my father wanted to keep this history alive. I contunued this and in my home town of Valkenburg (NL) people call me an expert on local and regional resistance. I am asked to give lectures, to write articles etc. It is therefore possible that you will come across a text that appears familiar to you because you have heard or read me before. So now I'm on Wikipedia. Neutrality is the rule here. However, neutrality does not release us from the obligation to warn of mass murderers and war criminals. Simply by telling the stories and leaving it to the (not only adult) audience to draw the right conclusions.