Gebruiker:Apdency/WEEG

HK Yau Ma Tei Wholesale Fruit Market retailing shop Jan-2014 02.JPG

WEEG is een principe dat geïntegreerd is in elke tak van bedrijvigheid. Iemand die waren aan de man/vrouw wil brengen weegt waren op verkoopbaarheid. Hij bekijkt daartoe elk product op zich, maar vergelijkt producten ook onderling. Is in mijn fruit- en groentewinkel twee kilo aardappelen een factor duurder dan één kilo aardappelen? Dan is dat principe waarschijnlijk ook goed toepasbaar op sinaasappelen. Zijn er in mijn stad wel voldoende consumenten die van radijzen houden? Die vraag is relevant voor mijn assortimentvorming en zal ik dan ook stellen als het niet gaat om radijzen, maar om komkommers. Dat die in uiterlijk en smaak weinig van elkaar weg hebben doet er daarbij niet toe.

De verkoper wil verkopen en past daarbij principes die sterk op elkaar lijken, toe op verkoopartikelen die soms sterk van elkaar afwijken. Dit geldt eveneens voor degene die onder één dak kranten, tijdschriften en aanstekers aanbiedt, voor supermarkten et cetera. Maar ook bijvoorbeeld rechters doen dit. Uitspraken van andere rechters in zaken die bepaalde overeenkomsten vertonen met de zaak die ze zelf behandelen, worden vaak meegewogen in het oordeel over die nieuwe zaak; ze zijn zelfs een formele rechtsbron. Vergelijken komt in de hele maatschappij voor en is volkomen normaal.

Op Wikipedia zou een dergelijke weging ook vaker mogen worden toegepast. Er wordt nogal eens vrij absoluut gesteld dat het vergelijken van artikelen geen zin heeft. Dit gebeurt met name als er informatie in een artikel wordt opgenomen die door een ander niet relevant wordt bevonden en wordt verwijderd, of als er een heel artikel is voorgedragen om verwijderd te worden. Dan wijst iemand die dat liever niet ziet gebeuren op een bestaand artikel en wordt er vrij kort gereageerd met 'Elk artikel wordt op zichzelf beoordeeld'. Dat is waar, maar het is slechts een waarheid. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die niet naar bestaande praktijken kijkt en daadwerkelijk gelooft in de absoluutheid van individuele beoordeling. Het zou ook daarnaast ook niet hoeven. Tegenover de uitdrukking 'appels met peren vergelijken' hebben we immers 'het wiel niet telkens opnieuw hoeven uitvinden'.

Daarom ben ik voorstander van beargumenteerde vergelijking. Dat wil zeggen niet zuiver op het niveau van een artikelnaam ('Jan de Klompenmaker mag, dus Klaas de Klompenmaker mag ook'), maar met weging van aspecten. Als Klaas met zijn activiteiten evenveel aandacht heeft gescoord als Jan in de betreffende branche of in verschillende media, zouden we dan net doen alsof dat geen factor van belang is? Ook al mocht Jan wel een prijs krijgen en Klaas niet? Geloof je daadwerkelijk dat jij niet opzij kijkt om inschattingen te maken bij een nieuw geval? Et cetera.

O ja, óók voor dit pleidooi geldt natuurlijk dat het een waarheid is. Je komt er niet altijd mee uit de voeten. Vergelijkingen kunnen raak of minder raak zijn. Het belangrijkste vind ik dat we niet met oogkleppen op hoeven te lopen; voel je vrij en kijk gerust opzij.