Geboorteplaats

plaats waar een persoon geboren is

De geboorteplaats van een persoon is de locatie waar die persoon geboren is. Vaak gaat het om de geboortegemeente (in Nederland de gemeente waar een persoon geboren is zoals die gold ten tijde van de geboorte) en eventueel een nadere aanduiding van de locatie.[1]

De aangifte van de geboorte van een baby moet in Nederland en in België verricht worden in deze gemeente. De gemeentenaam zal geregistreerd worden in de geboorteakte en kan hierna nooit meer gewijzigd worden. Ook als de gemeente wordt opgeheven, overgaat in een andere gemeente of van naam verandert, wordt de geboorteplaats niet gewijzigd.

Samen met de voornaam of voornamen, achternaam, en geboortedatum vormt de geboorteplaats over het algemeen een unieke combinatie van gegevens, zodat iedere persoon afzonderlijk te herkennen is voor de overheid. Bij veel officiële formulieren moet dan ook de geboorteplaats en geboortedatum ingevoerd worden; deze worden ook allebei vermeld op het paspoort en rijbewijs.

De geboorteplaats van een kind is in Nederland vaak ook de woonplaats van de ouders, omdat veel moeders thuis kunnen bevallen. Wanneer het kind in een ziekenhuis geboren wordt dat in een andere gemeente ligt dan waar de ouders wonen, dan is de geboorteplaats van het kind de gemeente waar het ziekenhuis zich bevindt.

Kennisgeving van geboorte bewerken

Sinds 1984 is het in België ook verplicht voor het medische personeel dat aanwezig was bij de bevalling om een kennisgeving van geboorte te zenden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Hierdoor krijgt de ambtenaar, als het goed is, de gegevens van elk kind tweemaal.

Uitzonderingen bewerken

Bij vondelingen wordt de vindplaats gebruikt als geboorteplaats, tenzij de ouders en nadere details over de bevalling later bekend worden. Het bepalen van de geboorteplaats van baby’s die geboren worden in auto's, en met name in vliegtuigen en op boten, is nog weleens problematisch, soms geldt dat ook voor de nationaliteit. Bij vliegtuigreizen en bootreizen wordt de plaats met geografische lengte en breedte op het moment van de geboorte geregistreerd.[bron?]