De Ganden tripa, vertaald troonhouder van Ganden, is de hoofdabt van het klooster Ganden, op vijftig kilometer afstand van Lhasa in Tibet. De gelugtraditie wordt op grond van de grote betekenis van het klooster Ganden ook wel de Ganden-traditie genoemd.

Ganden tripa
Het klooster Ganden in 2005
Tibetaans དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ
Wylie dga' ldan khri pa
Andere benamingen gaden tripa
gaden tri rinpoche
Portaal  Portaalicoon   Tibet

De Ganden tripa is de opvolger van Tsongkhapa, de stichter van de gelugtraditie in het Tibetaans boeddhisme, en daarmee ook de hoogste lama in de religieuze hiërarchie binnen de gelug. Deze rol is bijvoorbeeld niet toebedeeld aan de dalai lama of pänchen lama. Khädrub Je en Gendün Drub die postuum werden erkend als de eerste pänchen lama en eerste dalai lama, waren in hun leven echter wel respectievelijk de tweede en derde Ganden tripa. De eerste Ganden tripa was Gyaltsab Je.

De gebruikelijke loopbaan voordat iemand Ganden tripa werd, begon meestal met een studie Logica en het Geshe-curriculum van de gelugtraditie aan een van de grote kloosters Ganden, Sera of Drepung. Vaak werd aansluitend tantra gestudeerd aan het Gyuto- of het Gyume-college. Na een aantal jaren onderricht geven aan monniken, vaak gecombineerd met de functie zangleider aan een kloosterschool, volgde een benoeming tot abt van het Shartse-college of het Jangtse-college van Ganden. Als Ganden tripa werd beurtelings de abt van deze twee colleges benoemd.[1]

Tijdens de Tibetaanse diaspora sinds 1959 werd de hoofdzetel van de Ganden tripa naar Mundgod in de Indiase staat Karnataka verlegd.

Lijst van Ganden tripa's bewerken

De lijst begint met de stichter van de gelugorde, Tsongkhapa, als eerste Ganden tripa. Gyaltsab Je kan echter eveneens als eerste Ganden tripa worden gezien.

1-25 bewerken

dga' ldan khri pa Naam Levensdata Ambtstermijn Wylie Andere titels
1. Tsongkhapa, Lobsang Dragpa 1357-1419 1409-1419 tsong kha pa (blo bzang grags pa) Je rinpoche
2. Gyaltsab Je 1364-1432 1419-1431 rgyal tshab rje Dharma rinchen
3. Khädrub Je 1385-1438 1431-1438 mkhas grub rje (dge legs dpal bzang) Eerste pänchen lama
4. Shalu Lochen Legpa Gyaltsen 1375-1450 1438-1450 zhwa lu lo chen legs pa rgyal mtshan -
5. Lodrö Chökyong 1389-1463 1450-1463 blo gros chos skyong -
6. Chökyi Gyaltsen 1402-1473 1463-1473 chos kyi rgyal mtshan Eerste Tatsag rinpoche
7. Lodrö Tenpa 1402-1476 1473-1476(79) blo gros brtan pa -
8. Mönlam Legpa Lodrö 1414-1491 1480-1489 smon lam legs pa'i blo gros -
9. Lobsang Nyima 1439-1492 1490-1492 blo bzang nyi ma -
10. Yeshe Tsangpo 1415-1498 1492-1498 ye shes bzang po -
11. Lobsang Dragpa 1422/1429-1511 1499-1511 blo bzang grags pa -
12. Jamyang Legpa Lodrö 1450-1530 1511-1516 jam dbyangs legs pa'i blo gros -
13. Chökyi Shenyen (Dharmamitra) 1453-1540 1516-1521 chos kyi bshes gnyen -
14. Rinchen Öser 1453-1540 1522-1528 rin chen 'od zer -
15. Pänchen Sönam Dragpa 1478-1554 1529-1535 pan chen bsod nams grags pa (gzims khang gong ma)
16. Chökyong Gyatso 1473-1539 1534-1539 chos skyong rgya mtsho Vierde Lab Kyabgön (lab skyabs mgon)
17. Dorje Tsangpo 1491-1554 1539-1546 rdo rje bzang po -
18. Gyaltsen Tsangpo 1497-1548 1546-1548 rgyal mtshan bzang po -
19. Ngawang Chödrag 1501-1551/1552 1548-1552 ngag dbang chos grags -
20. Chödrag Tsangpo 1493-1559 1552-1559 chos grags bzang po -
21. Geleg Pälsang 1505-1567 1559-1565 dge legs dpal bzang -
22. Gendün Tenpa Dargye 1493-1568 1565-1568 dge 'dun bstan pa dar rgyas -
23. Tseten Gyatso 1520-1576 1568-1575 tshe brtan rgya mtsho -
24. Jampa Gyatso 1516-1590 1575-1582 byams pa rgya mtsho -
25. Päljor Gyatso 1526-1599 1582-? dpal 'byor rgya mtsho -

26-50 bewerken

dga' ldan khri pa Naam Levensdata Ambtstermijn Wylie Andere titels
26. Damchö Pälbar 1523/1546-1599 1589-1596 dam chos dpal 'bar -
27. Sanggye Rinchen 1540-1612 1596-1603 sangs rgyas rin chen -
28. Gendün Gyaltsen 1532-1605/1607 1603-? dge 'dun rgyal mtshan -
29. Shenyen Dragpa 1545-1615 1607-1615 bshes gnyen grags pa -
30. Lodrö Gyatso 1546-1618 1615-1618 blo gros rgya mtsho Vijfde Lab Kyabgön
31. Damchö Pälsang 1546-1620 1618-1620 dam chos dpal bzang -
32. Tsültrim Chöpel 1561-1623 1620-1623 tshul khrims chos 'phel -
33. Dragpa Gyatso 1555-1627 1623-1627 grags pa rgya mtsho -
34. Ngawang Chökyi Gyaltsen 1571/1575-1625/1629 1623, 1627/1628(?) ngag dbang chos kyi rgyal mtshan -
35. Könchog Chöpel 1573-1644 1626-1637 dkon mchog chos 'phel -
36. Tenzin Legs Bshad ?-1664 1638? bstan 'dzin legs bshad -
37. Gedün Rinchen Gyaltsen 1571-1642 1638-1642 dge 'dun rin chen rgyal mtshan -
38. Tenpa Gyaltsen ?-1647 1643-1644/47 bstan pa rgyal mtshan -
39. Könchog Chösang ?-1672/1673 1644/48-1651/54 dkon mchog chos bzang -
40. Pälden Gyaltsen 1601-1674 1651/55-1662 dpal ldan rgyal mtshan -
41. Lobsang Gyaltsen 1599/1600-1672 1658/1662-1668 blo bzang rgyal mtshan -
42. Lobsang Dönyö 1602-1678 1668-1675 blo bzang don yod Namdak Dorje
43. Jampa Tashi 1618-1684 1675-1681 byams pa bkra shis -
44. Ngawang Lodrö Gyatso 1635-1688 1682-1685 ngag dbang blo gros rgya mtsho -
45. Tsültrim Dargye 1632-? 1685/1695-1692/1699 tshul khrims dar rgyas -
46. Ngawang Pälsang 1629-1695 ? ngag dbang dpal bzang Jinpa Gyatso
47. Lobsang Chöpel * 17e eeuw 1699-1701 blo bzang chos 'phel -
48. Döndrub Gyatso 1655-1702 1702-1708 don grub rgya mtsho Eerste Ling rinpoche
49. Lobsang Dargye * 17e eeuw 1708-1715 blo bzang dar rgyas -
50. Gendün Püntsog * 17e eeuw-1724 1715-1722 dge 'dun phun tshogs -

51-75 bewerken

dga' ldan khri pa Naam Levensdata Ambtstermijn Wylie Andere titels
51. Pälden Dragpa * 17e eeuw-1729 1722-1729 dpal ldan grags pa Eerste Hortsang Sertri
52. Ngawang Tsepel 1668-1734 1730-1732 ngag dbang tshe 'phel -
53. Gyaltsen Sengge 1678-1756 1732-1739 rgyal mtshan seng ge Eerste Tsötritrül
54. Ngawang Chogden 1677-1751 1739-1746 ngag dbang mchog ldan Eerste Reting rinpoche (rwa sgreng)
55. Ngawang Namka Tsangpo 1690-1749/1750 1746-1749/1750 ngag dbang nam mkha' bzang po Eerste Shingsa rinpoche (shing bza' )
56. Lobsang Drimed 1683-? 1750-1757 blo bzang dri med -
57. Samten Püntsog 1703-1770 1757-1764 bsam gtan phun tshogs -
58. Chakyung Ngawang Chödrag 1707-1778 1764-1778? bya khyung ngag dbang chos grags -
59. Chusang Ngawang Chödrak 1710-1772 1771-1772? chu bzang ngag dbang chos grags -
60. Lobsang Tenpa 1725-? 1772?-1778? blo bzang bstan pa -
61. Ngawang Tsültrim 1721-1791 1778-1785 ngag dbang tshul khrims Eerste Tsemönling rinpoche
62. Lobsang Mönlam 1729-1798 1785-1793 blo bzang smon lam -
63. Lobsang Khächog 1736-1792 1792 (6 Monate) blo bzang mkhas mchog -
64. Lobsang Tashi 1739-1801 1794-1801 blo bzang bkra shis -
65. Gendün Tsültrim 1744-1807 ? dge 'dun tshul khrims -
66. Ngawang Sanggye 1746-1824 1807-1814 ngag dbang snyan grags -
67. Jamyang Mönlam 1750-1814/1817 1814 (3 Monate) 'jam dbyangs smon lam -
68. Lobsang Geleg 1757-1816 1815-1816 blo bzang dge legs -
69. Yangchub Chöpel 1756-1838 1816-1822 byang chub chos 'phel -
70. Ngawang Chöpel 1760-1839 1822-1828 ngag dbang chos 'phel -
71. Yeshe Tardo 1756-1829/1830 1829-1830 ye shes thar 'dod -
72. Jampäl Tsültrim * 19e eeuw 1831-1837 'jam dpal tshul khrims Eerste Khamlung (khams lung)
73. Ngawang Jampäl Tsültrim Gyatso 1792-1862/1864 1837-1843 ngag dbang 'jam dpal tshul khrims rgya mtsho Tweede Tsemönling rinpoche
74. Lobsang Lhündrup * 18e eeuw ca. 1843 - ca. 1847 blo bzang lhun grub -
75. Ngawang Lungtog Yönten Gyatso 1811-1855 1847-1853 ngag dbang lung rtogs yon tan rgya mtsho Vierde Ling rinpoche

76-101 bewerken

dga' ldan khri pa Naam Levensdata Ambtstermijn Wylie Andere titels
76. Lobsang Khyenrab Wangchug ?-1872 1853-1870 blo bzang mkhyen rab dbang phyug Eerste Tagdrag rinpoche
77. Tsültrim Dargye ? 1859?-1864? tshul khrims dar rgyas -
78. Jamyang Damchö 19e eeuw 1864?-1869? jam dbyangs dam chos -
79. Lobsang Jinpa 19e eeuw 1869?-1874? blo bzang sbyin pa -
80. Dragpa Döndrub 19e eeuw 1874?-1879? grags pa don grub -
81. Ngawang Norbu 19e eeuw 1879?-1884? ngag dbang nor bu -
82. Yeshe Chöpel 19e eeuw 1884?-1889? ye shes chos 'phel -
83. Yangchub Namkha 19e eeuw 1889?-1894? byang chub nam mkha' -
84. Lobsang Tsültrim 19e eeuw 1894?-1899? blo bzang tshul khrims -
85. Lobsang Tsültrim Pälden 1839-1899/1900 1896-1899/1900 blo bzang tshul khrims dpal ldan Tweede Trijang rinpoche
86. Lobsang Gyaltsen 1840-? 1900-1907? blo bzang rgyal mtshan -
87. Ngawang Lobsang Tenpey Gyaltsen 1844-1919 1907-1914 ngag dbang blo bzang bstan pa'i rgyal mtshan Derde Tsemönling rinpoche
88. Khyenrab Yönten Gyatso 19e eeuw 1914?-1919 mkhyen rab yon tan rgya mtsho Drikungpa Khyenrab Yonten
89. Lobsang Sanggye Gyatso 19e eeuw 1919?-1924? blo bzang snyan grags rgya mtsho -
90. Jampa Chödrag 1876-1937/1947 1920/1921-1926 byams pa chos grags -
91. Lobsang Gyaltsen 19e eeuw-1932 1927-1932 blo bzang rgyal mtshan -
92. Thubten Nyinye 19e eeuw-1933? 1933 thub bstan nyin byed Eerste gtsang pa khri sprul
93. Yeshe Wangden 20e eeuw 1933-1939 ye shes dbang ldan Eerste mi nyag khri sprul
94. Lhündrup Tsöndrü 20e eeuw-1949 1940-1946 lhun grub brtson 'grus Shangpa Lhündrup Tsöndrü
95. Tashi Stongthun 20e eeuw 1947-1953 bkra shis stong thun -
96. Thubten Künga 1891-1964 1954/1958-1964 thub bstan kun dga' -
97. Thubten Lungtog Tenzin Trinley 1903-1983 1965- thub bstan lung rtogs bstan 'dzin 'phrin las Zesde Ling rinpoche
98. Jampäl Shenpen 1919-1988/1989? ? 'jam dpal gzhan phan -
99. Yeshe Dönden ?-1995 1984-1989 ye shes don ldan -
100. Lobsang Nyima Päl Sangpo 1928-2008 1995-2003 blo bzang nyi ma -
101. Lungrig Namgyal 1927- 2003-2009 lung rig rnam rgyal Tweede ri rdzong sras sprul
102. Thubten Nyima Lüngtok Tenzin Norbu 1937- 2009- thub bstan nyi ma lung rtogs bstan 'dzin nor bu Rizong Sras rinpoche
Zie de categorie Ganden van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.