Gaius Appuleius Diocles

wagenmenner uit het Oude Rome

Gaius Appuleius Diocles (104-146) was een wagenmenner uit het oude Rome. Hij was van Romeins-Hispaneese afkomst, meer bepaald van Lusitania (het hedendaagse Portugal). Vanaf de leeftijd van 18 jaar begon hij te rijden voor het witte team. Na zes jaar, toen hij 24 jaar was, wisselde hij naar het groene team. Na drie jaar voor het groene team gereden te hebben, wisselde hij uiteindelijk naar het rode team. Hij bleef voor dit team rijden tot hij 42 jaar oud was. Overgebleven informatie toont dat hij 1.462 races won van de 4.257 waarin hij meedeed. Zijn carrière was ongewoon lang voor een wagenmenner: de meesten stierven al op jonge leeftijd.

Volgens een studie aan de Universiteit van Pennsylvania verdiende hij hiermee in totaal bijna 36 miljoen sestertiën. Met dit hele bedrag had hij twee maanden lang de salarissen van het volledige Romeins leger in zijn grootste omvang kunnen betalen. Ter vergelijking: de totale salarissen van de hedendaagse Amerikaanse strijdkrachten over een periode van twee maanden bedragen ongeveer 15 miljard Amerikaanse dollar. Hiermee was hij de best betaalde sporter ooit.