Hoofdmenu openen
De Franse Vaart aan de Edward Pynaertkaai te Ledeberg

De Franse vaart is een van de drie coupures die in Gent gegraven werden in de 18de eeuw. De bekendste coupure heet tot op de dag van vandaag nog steeds 'coupure', de andere is de 'Visserij'. Op de kaart van Ignace Balthasar Malfeson uit 1755 worden de drie waterlopen met de term coupure aangegeven. De Franse Vaart werd in 1752 afgewerkt en tussen 1772 en 1776 verbreed en uitgediept, om sneller water van de Schelde af te voeren aan de zuidelijke rand van Gent. De vaart is ongeveer 1 km lang en loopt net ten zuiden van de Schelde vanaf de wijk het Strop om ter hoogte van de Vlaamse kaai opnieuw in de Schelde uit te monden.

Ze kreeg haar naam via de werfleider Ignace Balthazar Malfeson die in Franse dienst was. Ze loopt voor het grootste deel door Ledeberg en vormt voor een stuk de noordelijke grens van Gentbrugge.

LiteratuurBewerken

  • Marcel DE BLEECKER, Gentbrugge: 8 eeuwen geschiedenis, fotoreproducties Jean Collignon, Gentbrugge, 2009.