Framework (software)

Een framework (raamwerk) is een geheel van softwarecomponenten dat gebruikt kan worden bij het programmeren van applicaties, maar ook de afspraken hoe die componenten gebruikt worden binnen een groep ontwikkelaars en welke code-standaarden en bibliotheken gebruikt worden kunnen ook onderdeel zijn van een framework. Het framework bepaalt welke software er binnen een organisatie wordt gebruikt en op welke manier.

Vaak besluit een groep ontwikkelaars een toepassing te bouwen met behulp van een bestaand framework om zo een uniforme aanpak door te voeren voor het bouwen van software. Ontwikkelaars kunnen dan gemakkelijker elkaars werk overnemen.

Voorbeelden

bewerken
Framework Ontwikkelaar
.NET Microsoft
Apache Cocoon Apache Software Foundation
CakePHP Cake Software Foundation
Cocoa Apple
CodeIgniter EllisLab
Eclipse Eclipse Foundation
GStreamer GStreamer-team
MapReduce Google
Microsoft DirectX Microsoft
Laravel Taylor Otwell
NetBeans Oracle Corporation
Ruby on Rails DH Hansson
Qt-toolkit Qt Development Frameworks
VCL Borland
Zend Framework Zend Technologies