Formatie van de Vesder

De Formatie van de Vesder (afkorting: VES) is een geologische formatie uit het vroege Carboon in de ondergrond van Nederland en het oosten van België. De Formatie van de Vesder bestaat uit dolomiet/dolosteen. Ze komt alleen in het oosten van de Belgische provincie Luik aan het oppervlak, in het synclinorium van Verviers.

De formatie bestaat uit een goed gelaagd pakket in meer of mindere mate gedolomitiseerde kalksteen, met in totaal ongeveer 150 meter dikte. Het onderste deel bestaat uit dikgelaagde, grofkorrelige dolosteen met een grijsbruine kleur. Soms komen vuursteenknollen voor die in de richting van de gelaagdheid liggen. Het bovenste deel kan op plaatsen verbreccied zijn (Lid van Walhorn).

In de Formatie van de Vesder komen mariene fossielen voor: crinoïden, koralen, Tabulata, brachiopoden, enzovoorts. In vuursteenknollen zijn fossielen van forams bewaard gebleven aan de hand waarvan de ouderdom van de formatie vastgesteld is: ze ontstond in het bovenste Hastariaan (onderste Tournaisiaan) tot het Moliniaciaan (Onder-Viséaan).

De Formatie van de Vesder ligt boven op de Formatie van Landelies. Beide formaties worden in het oosten van België tot de Groep van Bilstain gerekend, en in Nederland tot de Kolenkalk-groep. Boven op de Formatie van de Vesder ligt de Formatie van Terwagne.