Flevopolder

polder in Nederland

De Flevopolder is een groot poldergebied in de Nederlandse provincie Flevoland. Het grondgebied van de Flevopolder bestaat uit de polders Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland tezamen. De Flevopolder is dus, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, niet een enkele polder. Het gehele gebied is door mensenhanden aangelegd en vormt zowel het zwaartepunt van de Zuiderzeewerken als van de huidige provincie Flevoland. De twee onderdelen zijn ingepolderd tussen 1950-1957 respectievelijk 1959-1968.

Situering van de Flevopolder en de Noordoostpolder binnen de provincie Flevoland
De Flevopolder met Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

Het gebied is helemaal omringd door water en is daarmee het grootste eiland van Nederland.[1] Ook is de Flevopolder het grootste kunstmatige eiland ter wereld.[2][3]

NaamBewerken

Bij de aanleg van de twee oorspronkelijke Flevopolders sprak men van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De naam Flevoland is afgeleid van het Flevomeer, ofwel Lacus Flevo, zoals dit door de Romeinse geograaf Pomponius Mela werd genoemd in zijn De Chorographia in 44 na Christus. Thans is Flevoland de naam van de provincie waartoe ook de Noordoostpolder behoort, alsmede een groot deel van het IJsselmeer en het Markermeer.

 
Tong van Lucifer. Beeld van Rudi van de Wint langs A6 en Knardijk

IndelingBewerken

De Flevopolder kan op twee manieren in tweeën worden gedeeld:

  • Allereerst is er de bekende indeling in Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland, drooggevallen in respectievelijk 1957 en 1968. Deze delen zijn gescheiden door een dijk (de Knardijk), die aanvankelijk een scheiding was tussen het water en Oostelijk Flevoland en die thans het ene gebied beschermt als het andere gebied onder water mocht lopen.
  • Bovendien staat het waterpeil (van het grondwater en de sloten en kanalen) in het zuidoostelijke deel hoger dan in het noordwestelijke. Beide delen worden apart ontwaterd via de Hoge Vaart en de Lage Vaart. Die twee vaarten lopen door beide Flevolanden en eindigen bij de gemalen. In Zuidelijk Flevoland bevindt zich het gemaal de Blocq van Kuffeler, in Oostelijk Flevoland de gemalen Colijn, Wortman en Lovink. Op de plaatsen waar de Hoge Vaart en Lage Vaart de Knardijk kruisen, zijn twee sluiscomplexen gebouwd, respectievelijk de Hoge Knarsluis en de Lage Knarsluis.
  • Naast Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is ook de naam Westelijk Flevoland bedacht, waarmee de Markerwaard bedoeld werd.[4]

RandmerenBewerken

De Flevopolder is volledig omgeven door water, namelijk het Ketelmeer, het Vossemeer, het Drontermeer, het Veluwemeer, het Wolderwijd, het Nuldernauw, het Nijkerkernauw, het Eemmeer, het Gooimeer, het IJmeer, het Markermeer en het IJsselmeer. Hierdoor is de Flevopolder in feite een groot kunstmatig eiland.

ToegangenBewerken

De Flevopolder is door middel van acht toegangswegen verbonden met het vasteland, namelijk de Ketelbrug, de Roggebotsluis, de Flevoweg bij Elburg, de Knardijk bij Harderwijk, de Nijkerkersluis, de Stichtse Brug, de Hollandse Brug en de Houtribdijk. De Flevolijn is via de Hollandse Brug en de Drontermeertunnel met het vasteland verbonden.

Administratieve indelingBewerken

Aanvankelijk was de Flevopolder - toen nog Flevoland - niet administratief ingedeeld. Het gebied behoorde tot het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.

In 1972 werd de gemeente Dronten ingesteld, in 1980 de gemeente Lelystad, en in 1984 werd de rest van het grondgebied in de Flevopolder opgedeeld in de gemeentes Almere en Zeewolde. De provincie Flevoland werd ingesteld in 1986. De grootste plaats in de Flevopolder is Almere, gevolgd door Lelystad, Dronten, Zeewolde, Swifterbant en Biddinghuizen.