Flanders Investment and Trade

Vlaams overheidsagentschap

Flanders Investment & Trade (FIT) ofwel het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen werd opgericht door de Vlaamse overheid in 2005. FIT ontstond uit een fusie van 'Export Vlaanderen' en de 'Dienst Investeren in Vlaanderen'. De organisatie heeft als doel het internationaal ondernemerschap van Vlaamse bedrijven, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, te bevorderen.

Flanders Investment & Trade (FIT)
-
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
Geschiedenis
Opgericht 2005
Geschiedenis
Type Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid
Valt onder Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (KB)
Jurisdictie Vlaams Gewest
Hoofdkantoor Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel
Media
Website flandersinvestmentandtrade.com

Organisatie

bewerken

Aan hoofd van het agentschap staat een gedelegeerd bestuurder.

Het hoofdkantoor staat in Brussel. Wereldwijd zijn er 96 vestigingen, waarvan vijf in Vlaanderen. Vlaamse investeerders en exporteurs kunnen informatie en assistentie verkrijgen van het agentschap.

bewerken