Vlaamse Beweging

politieke beweging voor emancipatie en grotere autonomie van de Belgische regio Vlaanderen
(Doorverwezen vanaf Flamingant)

De Vlaamse Beweging is een verzamelterm voor het geheel van verenigingen en personen die zich richten op de emancipatie van het Vlaamse volk in de context of tegen de achtergrond van België. Maatschappelijk vertaalt dit streven zich meestal in een devolutie van de staatsstructuur.

Vlaamse strijdvlag zoals gevoerd door de Vlaamse Beweging

GeschiedenisBewerken

Historische contextBewerken

 
Fragment uit het manuscript Poëtische Werken, 1807-1815 van Jan Frans Willems met vele politiek getinte gedichten.[1]

De Belgische staat werd vanaf de onafhankelijkheid in 1830 eentalig Frans, aangezien de heersende klasse zowel in Vlaanderen als Wallonië deze taal sprak. Zo kwam er een trage, maar gestage verfransing van het openbare leven in Vlaanderen op gang.[2] In Brussel werd de rechtspleging zelfs onmiddellijk verfranst en dit gold waarschijnlijk ook voor het bestuur. Ook het lager onderwijs verfranste er, iets wat in de rest van Vlaanderen nooit zou gebeuren.[3] Er werd als het ware een sociale taalgrens geschapen. In tegenstelling tot de rest van Vlaanderen, bleek de verfransing van Brussel veel sterker en onomkeerbaar.

Het ontstaan van de Vlaamse BewegingBewerken

De eerste reactie op deze verfransing kwam vanuit artistieke milieus, meer bepaald schrijvers en dichters zoals Conscience, Rodenbach en Gezelle. Daarna deinde de beweging uit tot al de andere artistieke disciplines. Het werd een algemeen cultuurflamingantisme. Als kunstenaars en intellectuelen behoorden zij doorgaans zelf tot de bourgeoisie.

Vanaf 1870 kreeg de Vlaamse Beweging een bredere, volkse basis. Zij werd meer en meer een politieke beweging met eisen als de volledige vernederlandsing van het onderwijs en het openbaar leven in Vlaanderen. De Vlaamse studentenbeweging was de drijvende kracht achter deze evolutie. Naast invloedrijke figuren als Jan Frans Willems en August Vermeylen, die hun politieke overtuigingen vaak overbrachten via literatuur en poëzie, trad er een hoofdzakelijk katholieke intelligentsia naar voren met personen als Hugo Verriest, Cyriel Verschaeve, Frans Van Cauwelaert en Julius Vuylsteke.

Wereldoorlog IBewerken

 
Tien Vlaamse houthakkers

Tijdens de Eerste Wereldoorlog valt de Vlaamse Beweging te verdelen in drie groepen: de activisten, die collaboreerden met de Duitse bezetter om hun doel te bereiken, de passivisten, die samenwerking met de bezetter afwezen, en de Frontbeweging, een beweging aan het front die zich tegen het Franstalige taalbeleid van het Belgisch leger verzette. Die laatsten toonden hun ongenoegen vooral door grafstenen met de letters AVV-VVK (Alles voor Vlaanderen-Vlaanderen voor Kristus) bij graven van honderden gesneuvelde Vlaamse soldaten te plaatsen. Een aantal soldaten werden omwille van hun Vlaamsgezindheid echter gestraft. Zo werden 10 frontsoldaten verbannen naar een tuchtcompagnie in Orne, Normandië. Gekend als houthakkers van de Orne moesten ze dwangarbeid leveren in zeer moeilijke leefomstandigheden.[4][5][6][7]

CollaboratieBewerken

Tijdens het interbellum bereikte de Vlaamse Beweging, partijpolitiek georganiseerd in de Frontpartij, haar hoogtepunt. Getuige daarvan de Bormsverkiezing op 9 december 1928 en de eerste belangrijke overwinning met de taalwetten in 1932. Gaandeweg veranderde de Vlaamse Beweging van een democratische en progressieve beweging in een rechts-autoritaire beweging met als emanatie het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso). Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen opnieuw delen van de Vlaamse Beweging over tot collaboratie. Tijdens deze zwarte periode werden vele Vlamingen door Vlamingen gedeporteerd naar concentratiekampen. De repressie na de oorlog leidde dan ook tot zeer harde bestraffingen: meer dan 400.000 dossiers, 240 doodstraffen, zoals in het geval van Leo Vindevogel en August Borms.[8] De Vlaamse Beweging was organisatorisch vernietigd en moreel in diskrediet gebracht. Toch werd in mei 1949 reeds de Vlaamse Concentratie opgericht, de eerste naoorlogse Vlaamsgezinde partij die vooral streefde naar amnestie voor de getroffenen van de repressie en epuratie.

Leuven VlaamsBewerken

 
Er werd steeds propaganda gevoerd. Fragment uit de krant De Vlaamsche Strijd van het jaar 1899. Bewaard in de Universiteitsbibliotheek Gent.[9]

Het opblazen van de IJzertoren in 1946 gaf de Vlaamsgezinde opinie een eerste impuls. Een tweede was de Koningskwestie, waarbij de tegenstelling tussen Vlamingen en Walen opnieuw sterk naar voren kwam. In de jaren 60 werd de Vlaamse Beweging opnieuw een brede volksbeweging waarvan de Christelijke Vlaamse Volksunie, opgericht in 1954 en later Volksunie genoemd, de partijpolitieke emanatie was. Het verzet tegen de verfransing van Brussel, die door middel van de talentellingen geofficialiseerd werd, leidde tot twee indrukwekkende marsen op Brussel met tienduizenden deelnemers en de taalgrens werd in 1962 definitief vastgelegd. In 1968 volgde de strijd voor Leuven Vlaams.

Deelname aan de machtBewerken

In 1977 werd de Volksunie, opgericht in 1954, bij de onderhandelingen rond een tweede staatshervorming betrokken. De onderhandelingen mondden uit in het omstreden Egmontpact, genoemd naar het Egmontpaleis, waar de heimelijke vergaderingen ’s nachts plaatsvonden. Het akkoord stuitte op massaal protest. Met name de rechtse en radicaal anti-Belgische vleugel van de Vlaamse Beweging vond dat er te veel toegevingen aan de Franstaligen waren.[10] Ondanks het protest werd het Egmontpact door de partijraad van de Volksunie met een tweederdemeerderheid goedgekeurd, maar het protest hield aan en de premier, Leo Tindemans, diende hierop onverwachts zijn ontslag in. De regering-Tindemans IV was gevallen en het pact werd nooit tot uitvoering gebracht. Het kwam uiteindelijk tot een breuk binnen de Volksunie, die leidde tot het ontstaan van het Vlaams Blok in 1978. Bij de derde staatshervorming in 1988 kwam de definitieve doorbraak van het federalisme in België. Met het Sint-Michielsakkoord in 1993 werd België formeel een federale staat.

HedenBewerken

Het Vlaams-nationalisme is tegenwoordig de overheersende stroming in de Vlaamse Beweging. Een zeer recente trend in de (gematigde) Vlaamse Beweging is de aandacht voor de nieuwe Vlamingen van onder meer het IJzerbedevaartcomité, het OVV en de VOS. Het radicale Vlaams-nationalisme manifesteert zich vandaag nog steeds tijdens de IJzerwake en het Vlaams Nationaal Zangfeest.

De motivatie van een groot deel van de Vlaamse Beweging draait nog steeds in hoge mate rond de volgens deze strekking nog bestaande discriminaties van Vlamingen door en in de Belgische instellingen, hetgeen vaak het "Belgisch democratisch deficit" genoemd wordt.

Gelieerde politieke partijenBewerken

Hedendaagse politieke partijen:

Partij Afkorting Wenselijke staatsstructuur Gedachtegoed
Nieuw-Vlaamse Alliantie N-VA eerste stap confederalisme, uiteindelijk onafhankelijkheid Liberaal-conservatief
Vlaams Belang VB onafhankelijkheid Rechts-conservatief
Christen-Democratisch en Vlaams CD&V confederalisme Christendemocratie
Libertair, Direct, Democratisch LDD confederalisme Libertair

Daarnaast hebben zowel Open VLD, de sp.a als Groen een Vlaamsgezinde vleugel.

Met haar Novemberverklaring van 2002 opteerde Open VLD voor het confederalisme. Dat werd goedgekeurd op haar partijcongres van 15 november 2002. Op haar Toekomstcongres van 24 november 2013 nam Open VLD echter terug afstand van het confederalisme. Open VLD ere-burgemeester van Lennik Willy De Waele werd in 2013 politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging. In juni 2019 lanceerde Filip Anthuenis, Open-VLD burgemeester van Lokeren, een petitie voor confederalisme[11].

Bij sp.a concentreert de Vlaamssgezinde vleugel zich dit rond figuren als Bert Anciaux en voorheen ook Leo Peeters, Frank Vandenbroucke en Norbert De Batselier. Deze laatste was medeauteur van Het Sienjaal, samen met Maurits Coppieters.

Bij Groen gaat het vooral om mensen die overgekomen zijn uit de vroegere SLP, zoals Europees parlementslid Bart Staes en de ondertussen uit de politiek gestapte Geert Lambert.

Historische politieke partijen:

Partij Afkorting Periode Wenselijke staatsstructuur Gedachtegoed
Sociaal-Liberale Partij SLP 2001 - 2012 confederalisme Progressief liberalisme
Volksunie VU 1954 - 2001 federalisme Vlaams-nationalisme
Vlaamse Volkspartij VVP 1977 - 1978 federalisme Vlaams-nationalisme
Vlaamsch Nationaal Verbond VNV 1936 - 1945 Groot-Nederland Vlaams-nationalisme en Nationaal-socialisme
Katholieke Vlaamsche Volkspartij Limburg KVVL 1929 - 1936 federalisme Vlaams-nationalisme en Katholicisme
Frontpartij Frontpartij 1919 - 1933 zelfbestuur Vlaams-nationalisme

Gelieerde maatschappelijke en sociale organisatiesBewerken

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

  Zie de categorie Flemish Movement van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.