Financiële instelling

Een financiële instelling is een organisatie die als kernactiviteit het handelen, registreren of verhandelen van financiële contracten heeft. Het kan gaan om:

  • Banken, instellingen waar o.a. geld geleend kan worden tegen rente;
  • Verzekeraars, instellingen die verzekeringen aanbieden en uitkeren volgens een polisdekking;
  • Pensioenfondsen. Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds.