Federale Wetenschappelijke Instelling

Een Federale Wetenschappelijke Instelling (FWI) (Frans: Établissement scientifique fédéral belge) in België is een door de Federale Overheid gefinancierde wetenschappelijke instelling die niet geregionaliseerd is. De meeste staan onder toezicht van de POD Wetenschapsbeleid.

Onder toezicht van de POD Wetenschapsbeleid:

Onder toezicht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

  • Sciensano, de opvolger van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en de Agrochemie (CODA)

Onder toezicht van het Ministerie van Landsverdediging:

Onder toezicht van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie:

Onder toezicht van de Federale Overheidsdienst Justitie:

Tot 1 januari 2014 maakte ook de Nationale Plantentuin van België deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen.

Zie ook bewerken

Externe link bewerken