Hoofdmenu openen

Het ministerie van Defensie (vaak kortweg Defensie) is de publieksnaam voor wat nog steeds officieel het ministerie van Landsverdediging heet en is de federale overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de bescherming van het grondgebied van België (en dat van bondgenoten) en voor de Belgische militairen.

GeschiedenisBewerken

Het ministerie van Landsverdediging zag het levenslicht als het ministerie van Oorlog bij de oprichting van België in 1830 als een van de vijf oorspronkelijke ministeries. Albert Goblet d'Alviella was de eerste titularis.

Tot 4 februari 1920 droeg het de naam ministerie van Oorlog. Na deze datum werd de officiële benaming ministerie van Landsverdediging.

Begin 2002 werd het ministerie omgevormd tot een Federale Overheidsdienst.[bron?] De benaming is echter nog niet officieel gewijzigd. Het ministerie van Landsverdediging is het laatste Belgische ministerie dat nog niet officieel is omgevormd tot een Federale Overheidsdienst (FOD). Voormalig minister van Defensie Pieter De Crem had in zijn laatste politieke oriëntatienota in 2014 aangegeven om nog tijdens die legislatuur (dus in 2014) het laatste federale ministerie om te vormen tot de Federale Overheidsdienst Defensie.[1] Dit is nog steeds niet gerealiseerd.

BestuurlijkBewerken

De chef Defensie (Engels: Chief of Defence, CHOD) is het ambtelijk hoofd van het ministerie. In juli 2016 werd generaal Marc Compernol aangesteld. Van 30 maart 2012 tot juli 2016 was generaal vlieger Gerard Van Caelenberge aangesteld, op zijn beurt als opvolger van generaal Charles-Henri Delcour, die deze functie sinds 2 april 2009 vervulde.

Het ministerie is onderverdeeld in meerdere stafdepartementen. De Belgische Krijgsmacht valt onder het stafdepartement Operaties en Training. In januari 2002 zijn de vier strijdkrachten landmacht, luchtmacht, marine en de medische dienst omgevormd tot vier componenten:

De componenten worden geleid door commandanten.

PolitiekBewerken

Op 11 oktober 2014 werd Steven Vandeput (N-VA) minister van Landsverdediging. Hij volgde Pieter De Crem (CD&V) op, die minister was sedert 2007. Op 12 november 2018 volgde Sander Loones (N-VA) zijn partijgenoot Steven Vandeput op als minister van Landsverdediging. Steven Vandeput wordt vanaf januari 2019 burgemeester van Hasselt. Op 9 december volgde Didier Reynders, Sander Loones op als minister van Landsverdediging.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken