Faux pas

overtreding van de sociale regels of etiquette
Voor de gelijknamige strip, zie Faux pas (strip).

Een faux pas (Frans voor "misstap") is een overtreding van de sociale regels of etiquette (meestal door een buitenstaander) door het niet waarnemen van bepaalde signalen, verkeerd interpreteren van de sociale regels en cultuur of niet op de hoogte zijn hiervan. In deze zin is het eigenlijk een soort blunder, met dien verstande dat door de omgeving het een "buitenstaander" vaak minder zwaar wordt toegerekend.

De gevolgen kunnen variëren van negeren of hoon tot sociale uitsluiting.

Een faux pas komt meestal voor bij internationale bezoekers die de lokale cultuur niet kennen. Gedrag dat "thuis" als normaal wordt bestempeld, kan in het land in kwestie als onbeschoft worden beschouwd. Ook binnen hetzelfde land kunnen de sociale regels verschillen per streek, milieu of familie. Hoe groter de cultuurverschillen zijn, hoe groter de kans op een faux pas is.

Zie ook bewerken