Fabius (geslacht)

geslacht

Het geslacht Fabius is een Nederlandse familie die vanaf de zeventiende eeuw veel bestuurders en militairen voortbracht.

Familiewapen Fabius
Portretstudie van Jan Fabius 1657, door Moses ter Borch (Rijksmuseum)
Kol. Mr Jan Fabius, Commandant van het 1e Regiment, "Krijgsraad der Schutterij van Amsterdam in 1826", gravure op basis van 3,5 bij 3 meter schutterstuk door Louis Moritz (Amsterdam Museum)
Gerhardus Fabius (1806-1888)
Odilia Pothoff (1685-1745), dochter van Jan Pothoff en Engeltje Fabius, echtgenote van Arnoldus Fabius, door R Koets
Acte en zegels, Gerryt Fabius, onderschout van Raalte 1640

In 1930 werd het opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat; heropname daarin volgde in 1976 en 2012.

Wapen: Gedeeld: I, in zilver een halve zwarte adelaar uitgaande van de deellijn; II effen goud. Helmteeken: een antieke vlucht van goud en zwart. Dekkleeden: zwart, gevoerd van goud. De oudst bekende wapenvoerder is Johan Fabius als schout van Heino 1628-1632, Centraal Bureau voor Genealogie, Collectie Steenkamp, zegel akomstig uit Collectie C, waszegel waarop de naam IOHAN FABIUS.

Bekende telgenBewerken

Fabius Wijbrantsz (1560-1625), meester-schoenmaker te Zwolle, straatschepen van Zwolle 1602-1625

LiteratuurBewerken