Evangelische Theologische Faculteit Leuven

universiteit in België

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven (Heverlee) is een ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs op universitair niveau. Zij is erkend voor de verlening van de graden van Bachelor, Master en Doctor in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen.

Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
Gebouw van de ETF
Afkorting ETF Leuven
Motto Fides quaerens intellectum
Locatie Vlag van België Leuven, België
Opgericht 1919/1981
Type Hoger onderwijs (universitair)
Rector Prof. dr. A. (Jos) de Kock
Studenten 224 (2022)
Personeel 79 (2022)
Website
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

Deze universitaire instelling is niet verbonden met de andere universitaire Leuvense instelling, de Katholieke Universiteit Leuven.

Geschiedenis bewerken

De geschiedenis van de ETF begint met de oprichting van het “Bijbelinstituut België” (BIB) te Brussel in 1919, de voorloper van de ETF. In 1922 werd er een Nederlandstalige afdeling geopend. In 1975 verhuisde het BIB van Brussel naar Heverlee, een deelgemeente van de stad Leuven, waar een deel van een voormalig klooster en studiecentrum van de Jezuïeten werd aangekocht en in gebruik genomen. Tot op heden is de ETF in dit gebouw gevestigd.

De ETF werd in 1981 opgericht, met het doel om ook academisch onderwijs te geven en de daarbij behorende graden te kunnen toekennen. Bij Koninklijk Besluit van 3 juni 1983 werden de diploma’s van licentiaat en doctor erkend. Het eerste licentiediploma werd in 1984 uitgereikt, de eerste doctorsgraad werd in 1989 verstrekt. In het Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs van 4 april 2003 werd de erkenning van de ETF bevestigd en de omvorming van de opleidingen geregeld in het kader van de bachelor-masterstructuur (Bolognaproces).

In 2009 begon de opleiding haar Engelstalige Master ook aan te bieden via 'blended learning'. Dit bestaat uit een combinatie van afstandsonderwijs, een zomercolloquium en 4 on site-ontmoetingsmomenten. De examinering vindt eveneens on site plaats. Sinds 2012 wordt ook de Nederlandstalige Bachelor via dit systeem aangeboden.[1]

Opleidingen bewerken

De voltijdse bacheloropleiding in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen wordt onderwezen in het Nederlands en duurt drie jaar (180 ECTS). De opleiding bestaat uit drie afstudeerrichtingen: Bijbel en Theologie, Kerk en Pastoraat, en Godsdienst en Onderwijs.[2] De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).[3]

De voltijdse masteropleiding in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen wordt onderwezen in het Engels en duurt twee jaar (120 ECTS). De opleiding bestaat ook uit drie afstudeerrichtingen: Bijbel en Theologie, Kerk en Pastoraat, en Godsdienst en Onderwijs.[2] De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).[4]

De lerarenopleiding is verbonden aan de masteropleiding. Het kan tijdens of na de masteropleiding gevolgd worden. Na het voltooien van de master- en lerarenopleiding kan de geslaagde als docent Protestants en Evangelische godsdienstonderwijs (PEGO) aan de slag.

Het doctoraatsprogramma bestaat uit het doen van wetenschappelijk onderzoek, leidend tot een proefschrift onder begeleiding van een opzichter.

Waardering bewerken

Op 19 juni 2006 werd het eindrapport van de Onderwijsvisitatie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen (2005) aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad aangeboden. Daarin worden de bachelor- en masteropleidingen van de drie theologische faculteiten in Vlaanderen beoordeeld, waaronder de ETF. Op basis van dit voor de ETF gunstige rapport werden de opleidingen van de ETF in september 2007 door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd.

In oktober 2014 ontving de ETF een positief rapport van de visitatiecommissie van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). De theologische opleidingen kregen op alle kwaliteitswaarborgen de score 'goed', wat betekent dat ze systematisch de basiskwaliteit overstijgen. De ETF hoort hiermee bij de top van de universitaire theologische opleidingen in Vlaanderen en Nederland.[5]

De commissie loofde de wijze waarop de ETF haar christelijke identiteit bewaart “en tegelijkertijd met open blik de ontwikkelingen in de samenleving tegemoet” treedt. In de inleidende beschouwing van het rapport schreef Henk Witte, voorzitter van de visitatiecommissie, dat beide faculteiten “elk op eigen wijze omgaan met de spanning tussen identiteit en openheid, weten in die spanning te blijven staan en zoeken hem vruchtbaar te maken. Zo leiden zij studenten op die voorbereid zijn op de context waarin zij gaan werken.”[6]

Zie ook bewerken

Externe link bewerken