Hoofdmenu openen

Eutropius was een Romeinse geschiedkundige, die leefde in de vierde eeuw.

Hij schreef een korte geschiedenis van de stichting van de stad Rome tot de dood van keizer Jovianus in 364. Hij is een belangrijke bron voor de geschiedenis van de derde (en de vierde) eeuw. Het bijzondere van zijn werk ligt de selectie van het historisch materiaal en de goede beschrijving van de karakters van de hoofdpersonen. Zijn werk werd als Breviarum ab urbe condita betiteld.

Breviarum ab urbe conditaBewerken

Zijn werk betekent letterlijk samenvatting van de geschiedenis vanaf de stichting van de stad Rome. Het boek is onderverdeeld in tien boeken. Het is in een heldere stijl geschreven, zodat het als samenvatting veel aftrek vond. De eerste zes boeken behandelen de geschiedenis van het koninkrijk en de republiek in Rome. De geschiedschrijver Livius is hier duidelijk zijn grote voorbeeld. In de boeken daarna wordt het keizerrijk behandeld en is er een duidelijk invloed van de keizerlevens van Suetonius in te vinden. Het is een populair boek geworden, het werd namelijk als schoollectuur gebruikt en werd ook in het Grieks vertaald door Paeanius (rond 380) en Capito Lycius (6e eeuw) (de vertaling van Paeanius is in haar bijna volledige vorm overgeleverd geworden).

Edities en vertalingenBewerken