De Europoortkering is het laatste onderdeel van de Deltawerken. De kering moet een groot deel van Zuid-Holland beschermen tegen overstromingen. De belangrijkste werken die deel uitmaken van de kering zijn:

1. Maeslantkering
2. Hartelkering
Rood: dijkversterkingen