Hoofdmenu openen

Esthetische smaak

cultureel patroon van keuze en voorkeur

Smaak als een esthetisch, sociologisch, economisch en antropologisch concept verwijst naar een cultureel patroon van keuze en voorkeur. Hoewel smaak vaak als een biologisch concept wordt opgevat, kan het ook redelijkerwijs bestudeerd worden als een sociaal of cultureel fenomeen. Smaak gaat over het onderscheid maken tussen dingen zoals stijlen, manieren, consumptiegoederen en kunstwerken. Maatschappelijk onderzoek naar smaak gaat over het menselijk vermogen om te oordelen wat mooi, goed en passend is.

Sociale en culturele fenomenen betreffende smaak zijn nauw verbonden met de sociale relaties en dynamiek tussen mensen. Het concept van sociale smaak is daarom slechts zelden losgekoppeld van diens begeleidende sociologische concepten. Het begrijpen van smaak als iets dat uitgedrukt wordt in handelingen tussen mensen helpt ons veel sociale fenomenen te doorgronden die anders ondoorgrondelijk zouden zijn.

Hoewel sommige oordelen over smaak meer rechtmatig klinken dan andere, is er in het merendeel van de gevallen geen unieke opvatting over smaak die door alle leden van de maatschappij gedeeld wordt. De individuele gevoeligheden van mensen zijn ook niet uniek. Esthetische voorkeuren en aanwezigheid op bepaalde culturele evenementen worden bijvoorbeeld geassocieerd met de opleiding die je genoten hebt en je sociale afkomst. Bijgevolg is het aannemelijk dat verschillende socio-economische groepen verschillende smaken hebben, en het werd zelfs al gesuggereerd dat sociale klasse een van de determinerende factoren is om je smaak vorm te geven.