Esperantohuis Antwerpen

bouwwerk in Antwerpen (stad)

In het Esperantohuis van Antwerpen bevindt zich de zetel van de Vlaamse Esperantobond met kantoor, uitgeverij, boekendienst en een kleine bibliotheek. In het pand houdt de club "La Verda Stelo" haar wekelijkse bijeenkomsten en worden lezingen gehouden, meestal in het Esperanto. De uitgeverij van de Vlaamse Esperantobond laat de tijdschriften Horizontaal (lees Horizon-Taal) en Monato verschijnen, naast andere publicaties, vooral in voornoemde internationale hulptaal.

Esperanto vlag
Esperanto-onderwerpen
Dit artikel is onderdeel van de serie Esperanto
Taal
Akademio de Esperanto · Grammatica · Woordenboek · Esperantologie · Alfabet · Telwoorden · Fundamento · PMEG
Verenigingen
Akademio Internacia de la Sciencoj · UEA · TEJO · BEMI · Esperanto Nederland · NEJ · Vlaamse Esperantobond · FLEJA · OSIEK · Internationale Katholieken
Geschiedenis
L.L. Zamenhof · Tijdslijn · Verklaring van Boulogne · Ata-ita-crisis · Neutraal Moresnet · Manifest van Praag · Bona Espero · Esperantostad
Esperantocultuur
Esperanto-bijeenkomst · Radio · Internacia Televido · Finvenkismo · Homaranismo · Kabei · Pasporta Servo · Politiek · La Espero · Stelo · Symbolen · Esperantist · UK · IJK · Moedertaalsprekers · Zamenhofdag
Esperantoliteratuur
PIV · Auteurs · Esperantostrips · Esperantotijdschrift
Kritiek op het Esperanto
Hervormd Esperanto · Esperantido · Eurokloon
Portaal  Portaalicoon  Esperanto

Het grootste deel van de bibliotheek van de Vlaamse Esperantobond werd om praktische redenen in 2016 overgedragen[1] aan Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience waar ze thans deel uitmaakt van de deelcollectie Esperanto. De geschonken werken worden er geleidelijk aan gecatalogiseerd sinds september 2016. Men bekomt de volledige lijst van de schenking (in 2019 nog slechts gedeeltelijk gecatalogiseerd en beschikbaar), die de naam draagt "Collectie van de Vlaamse Esperantobond" (en intern, digitaal het sigillum "Flandra Esperanto-Biblioteko"), via deze link. Het geheel van de publicaties i.v.m. Esperanto die in Antwerpen consulteerbaar zijn, geeft een goed beeld van de bestaande Esperantoliteratuur, zowel fictie als non-fictie, zowel in vertaling als originele werken. Uiteraard komt de taalproblematiek in 't algemeen ruim aan bod, naast leerboeken, grammatica's, woordenboeken, esperantologie en interlinguïstiek.

Enkele beelden : verleden en heden...Bewerken

Externe koppelingenBewerken

ReferentiesBewerken

  1. Gemeenteraad Antwerpen, zitting van 30 mei 2016 : Cultuur, Musea en Erfgoed, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Esperantobond v.z.w., 6 blz.