Equivalente rijen

Equivalente rijen zijn rijen waarvan vanaf een bepaald rangnummer, de afstand tussen overeenkomstige elementen in de twee rijen willekeurig klein wordt.

Definitie bewerken

Stel   is een metrische ruimte. Twee rijen   en   in   heten equivalent als  . Dit wordt vaak genoteerd met  . Formeel kan de definitie als volgt genoteerd worden:

 

Dit betekent dat voor elke gewenste nauwkeurigheidsgraad   er een rangnummer   kan worden gevonden, waarvoor geldt dat voor elk groter rangnummer de overeenkomstige elementen uit de rijen dichter bij elkaar liggen dan  

Eigenschappen bewerken

  • Twee rijen   en   die convergeren naar een gemeenschappelijke limiet, zijn equivalent. Omgekeerd, als   en   equivalent zijn, geldt  
  • Twee equivalente rijen   en   worden door een uniform continue functie   afgebeeld op twee ook equivalente rijen   en   Deze eigenschap wordt in de praktijk vaak gebruikt om aan te tonen dat een functie niet uniform continu is (met andere woorden men zoekt vaak twee equivalente rijen die door de bestudeerde functie niet worden afgebeeld op equivalente rijen). Let wel op de logische implicaties: Als   uniform continu is, dan bewaart ze de equivalentie van rijen. Als twee equivalente rijen door een functie   worden afgebeeld op twee equivalente rijen, geeft dit geen uitsluitsel over de uniforme continuïteit van die functie.

Voorbeeld bewerken

De rijen   en   zijn equivalent, want ze convergeren naar dezelfde limiet 1.