Emancipatiedag

gedenkdag om de vrijheid van tot slaaf gemaakte mensen te vieren

Emancipatiedag of Emancipation Day is een jaarlijks terugkerende feest- en herdenkingsdag op 1 juli op de Engelstalige Bovenwindse eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten ter herinnering aan het afschaffen van de Slavernij op 1 juli 1863. In Suriname en Nederland wordt deze dag gevierd onder de naam Ketikoti.

July tree (flamboyant)

Afschaffing van slavernijBewerken

Op 1 juli 1863 werd in de Nederlandse koloniën Suriname en Curaçao en onderhorigheden (Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba) de slavernij afgeschaft. In Nederland zelf bestond geen slavernij. Op Sint Maarten bestond de facto sinds 1848 geen slavernij meer. Op 28 mei van dat jaar schafte Frankrijk de slavernij af in haar koloniën waaronder het Franse deel van Sint Maarten. Door werkstakingen en geslaagde vluchtpogingen van slaafgemaakte arbeiders naar het Franse deel van het eiland, zag de gezaghebber van Sint Maarten zich gedwongen in een proces-verbaal vast te leggen dat zij voortaan als vrije arbeiders behandeld zouden worden en er arbeidscontracten met hen zouden worden afgesloten. De Koloniale Raad ging hiermee op 3 juni akkoord en de slaafgemaakte arbeiders werden op 7 juni via een proclamatie op de hoogte gebracht.[1] Alejandro Felippe Paula beschrijft in zijn proefschrift Vrije slaven hoe de arbeiders tot aan de officiële afschaffing van de slavernij in 1863 in een dualistische situatie verkeerden tussen slaafgemaakt en vrij.[2] Op Sint Eustatius leidden de ontwikkelingen op Sint Maarten in 1848 tot een opstand onder de vrije en slaafgemaakte bevolking die met geweld werd neergeslagen door de burgerwacht. Hierbij vielen vier tot twaalf doden.[1] Tot 1863 bleef het onrustig.

Emancipatiedag op de BovenwindenBewerken

Op Sint Maarten en Sint Eustatius wordt sinds jaar en dag Emancipation Day gevierd. Veel huizen en hekken worden op die dag traditiegetrouw versierd met takken van de bloeiende July tree (flamboyant).[3] Op Saba werd Emancipation Day in 2021 voor het eerst gevierd met als een van de activiteiten het oplezen van 200 namen van de in totaal 730 vrijgemaakten[4] Op Sint Maarten werden 2251 mensen vrijgemaakt en op Sint Eustatius 1138. Op Sint Eustatius is Emancipation Day in 2022 voor het eerst een officiële vrije dag.[5][6]

Zie ookBewerken