Elektrische stroomdichtheid

De elektrische stroomdichtheid ook elektrische ruimtestroomdichtheid of kort stroomdichtheid is een natuurkundig begrip dat de elektrische stroom door een oppervlak beschrijft. Het wordt meestal genoteerd met , en is gegeven door

Stroom I door een geleider met doorsnede A

Daarin is

De eenheid van stroomdichtheid is dus A/m2.

Voor een eenvoudige geleider met constante doorsnede waarin een stroom loopt is de stroomdichtheid simpelweg de verhouding tussen stroomsterkte en beschikbare oppervlakte, dus:

Immers, , zodat

De wet van Ohm wordt hiermee geschreven als:

,

met

De stroomsterkte kan berekend worden uit de stroomdichtheid:

met:

  • de stroomsterkte in ampère
  • de doorsnede van de geleider in m2
  • de stroomdichtheid in A/m2
  • de oppervlaktevector in m2

Voor de stroomdichtheid geldt dan:

waarin