Eindredacteur

persoon verantwoordelijk voor de eindredactie van een (creatief) werk

Een eindredacteur is een journalistieke bureaufunctie. Hij of zij coördineert het totale tot stand komen van een mediaproduct zoals een dagblad, tijdschrift of televisieprogramma en bewaakt de productiestroom en de deadlines. Eindredacteuren werken meestal bij nieuwsorganisaties, maar ook bij kleinere tijdschriften.

De eindredacteur staat over het algemeen onder direct toezicht van de hoofdredacteur of de redactiechef. Hij of zij stuurt redacteuren/freelancers/ tekstschrijvers, fotografen en vormgevers aan. De eindredacteur bepaalt de volgorde van het materiaal in de publicatie (bijvoorbeeld de artikelen) en zorgt ervoor dat alle teksten compleet zijn (maakt koppen, intro's en fotobijschriften). Hij of zij is ook verantwoordelijk voor de juistheid van een uitgave.

De eindredacteur controleert de opmaak (drukproef) en geeft de uiteindelijke opdracht om te drukken (bij gedrukte media). In de dagblad- en tijdschriftencao staat de functie omschreven. Bij omroeporganisaties is de functie iets anders: meestal is daar de eindredacteur de eindverantwoordelijke voor een tv- of radioprogramma.