Eilandsraadsverkiezingen 2023

Nederlandse verkiezingen in 2023

De eilandsraadsverkiezingen 2023 zijn reguliere Nederlandse verkiezingen die zullen worden gehouden op 15 maart 2023. Bij deze verkiezingen worden de leden gekozen voor de eilandsraden van Caribisch Nederland in de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Eilandsraadsverkiezingen 2023
Datum 15 maart 2023
Land Vlag van Nederland Nederland
Opvolging verkiezingen
2019, 2020     2027 →
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Sinds 2015 hebben ook vreemdelingen actief en passief kiesrecht als zij op de dag van de kandidaatstelling rechtmatig op Bonaire, Sint Eustatius of Saba verblijven en onmiddellijk voorafgaand aan die dag gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland zijn geweest of daar rechtmatig verbleven.

Op dezelfde datum worden ook Provinciale Statenverkiezingen, kiescollegeverkiezingen en waterschapsverkiezingen gehouden.

Planning verkiezingBewerken

Datum actie
19 december 2022 Laatste dag voor registratie van partijen
30 januari 2023 Dag van kandidaatstelling
15 maart 2023 Dag van stemming