Een eenyn is een organische verbinding die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van zowel een dubbele als een drievoudige binding. De beide onverzadigdheden kunnen daarbij in conjugatie met elkaar staan.

Algemene structuurformule van een eenyn.

De benaming is een samentrekking van de begrippen alkeen en alkyn.

ReactiesBewerken

Een eenyn kan een intramoleculaire cyclisatie ondergaan, de eenyn-metathese:

Deze metathese is een bijzondere variant van de belangrijke alkeenmetathese.

Zie ookBewerken