Eduard Struick

Nederlands archivaris

Jules Edouard Anne Louis Struick (Den Haag, 1927 - Utrecht, 1997) was een historicus, publicist en archivaris van het toenmalige Gemeentearchief van Utrecht.

Hij werd geboren in Den Haag als zoon van een KNIL-militair. Spoedig na zijn geboorte vertrok het gezin dan ook naar Nederlands-Indië. Nog voor de oorlog waren zij echter terug in Den Haag. Struick bezocht daar het Gymnasium Haganum. Door de ontruiming van Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog vertrok het gezin naar Nijmegen, waar hij zijn middelbare school afmaakte. Vervolgens ging hij geschiedenis studeren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met als hoofdvak Middeleeuwse geschiedenis. Nog tijdens zijn studie werkte hij als volontair (vrijwilliger) bij het Gemeentearchief Nijmegen. Dit bleek bepalend voor de verdere koers van zijn carrière. Na zijn afstuderen deed hij dan ook de opleiding tot wetenschappelijk archiefambtenaar die hij in 1952 voltooide. Aangezien de arbeidsmarkt bij archieven beperkt was en hij bovendien nogal kieskeurig was, werkte hij aan een promotie-onderzoek. Dit rondde hij in 1960 af met het proefschrift "Gelre en Habsburg, 1492-1528".

In 1954 werd dr. Struick benoemd tot Chartermeester van het Gemeentearchief Utrecht. In 1964 volgde hij dhr. J.W.C. van Campen op als gemeentearchivaris.[1]

Eduard Struick was gemeentearchivaris in een tijd van groeiende belangstelling voor lokale en regionale geschiedenis. Daarnaast kwam in 1968 een nieuwe Archiefwet tot stand, waardoor de collectie sterk groeide. Struick maakte ten volle gebruik van de nieuwe mogelijkheden en organiseerde tentoonstellingen, onder meer over Samuel Muller Fz., en cursussen (onder andere Paleografie). Onder zijn leiding werd het pand aan de Alexander Numankade betrokken en al binnen enkele jaren uitgebreid. De toegenomen bekendheid en het grotere gebruik van het archief maakte personele en facilitaire uitbreiding noodzakelijk. De gemeente Utrecht, trots op haar paradepaardje,[bron?] werkte hier soepel aan mee. In 1988 besloot Struick met vervroegd pensioen te gaan. Het leek hem beter om aanstaande reorganisaties op het gebied van archiefbeheer en ICT aan jongere krachten over te laten. Na zijn pensioen bleef Struick echter betrokken bij het archief door het geven van cursussen en lezingen.

Naast zijn werkactiviteiten was Struick betrokken bij andere organisaties op historisch gebied. Hij was onder meer redacteur van het Nederlands Archievenblad. Ook de Vereniging Oud-Utrecht diende hij: van 1964 tot 1972 als secretaris en van 1969 tot 1977 als redacteur van het jaarboek. Ook het toneelgezelschap De Roos, waarvan hij één der oprichters was, mocht zich in zijn medewerking verheugen.

Bibliografie (onvolledig)Bewerken

Boeken
 • Gelre en Habsburg, 1492-1528, Gouda Quint, Arnhem, 1960
 • 40 jaar Oudwijk, ca. 1962
 • Utrecht door de eeuwen heen, Spectrum, Utrecht, 1968
 • Zuilen, 1973
 • De Stadhuisbrug : tussen winkel en raadhuis, Broese-Kemink, Utrecht, 1974
 • Wandelgids Utrecht, Bruna, Utrecht, 1977
 • Ach lieve tijd...
 • Wandelgids van Utrecht, Zwarte Beertjes reeks, 1980
 • De Utrechtse Domtoren, Spectrum, Utrecht, 1982
 • Utrecht, 1982
 • Archief gearchiveerd, Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht, 1988
Boeken, met anderen
 • A. Graafhuis en J.E.A.L. Struick. De geschriften van Mr. J. W. C. van Campen, 1928 - 1962 : bibliografisch overzicht hem aangeboden bij zijn afscheid als gemeente-archivaris van Utrecht op 28 Augustus 1964, 1964
 • J.E.A.L. Struick en anderen. Oudegracht in de bocht : tentoonstelling in het kader van het Monumentenjaar 1975, Gemeentelijk Archief, Utrecht, 19 september t/m 15 november 1975, 1975
 • J.E.A.L. Struick (voorwoord), J.G. Riphagen (verantwoording). Vredenburg gekraakt. Beleg en afbraak van een dwangburcht, 1576-1577. (Catalogus bij de tentoonstelling) 15 oktober - 17 december 1977, 1977
 • C.C.S. Wilmer met medewerking van J.E.A.L. Struick en andere. Buitens binnen Utrecht : buitenplaatsen in de Gemeente Utrecht in beeld gebracht, 1981
 • J.E.A.L. Struick (introductie) Leven en werk van een 175-jarige. Archivalia, tekeningen, affiches en foto's van het Genootschap Kunstliefde. Tentoonstellingscatalogus, Gemeentelijk Archief, 1982
 • L.C. van der Vlerk; met bijdragen van T.J. Hoekstra, J.E.A.L. Struick, S.K. Wilmer-Hazemeijer. Utrecht ommuurd : de stedelijke verdedigingswerken van Utrecht, 1983
 • A. Graafhuis, L. van Rhenen, J.E.A.L. Struick. Bezet en bevrijd : de stad Utrecht in de jaren 1940-1945 : tentoonstelling ter gelegenheid van de 40-jarige herdenking van de bevrijding in mei 1945 : 17 april t/m 24 mei 1985, 1985
 • S. Verbeeck, J.E.A.L. Struick, J. van Herwaarden. Goede buur of verre vriend : de relatie tussen de universiteit en de stad Utrecht 1636-1986, 1986
 • C.C.S.Wilmer (tekst en inleiding), Dr.J.E.A.L.Struick (voorwoord). Panorama van Utrecht. T.g.v. de opening van het filiaal in 'La Vie', te Utrecht. Facsimile herdruk van het programma dat in 1859 werd Vervaardigd in het Etablissement van P.W.van de Weyer. Magazijn de Bijenkorf b.v., 1987
 • Redactie: R.E. de Bruin, P.D. 't Hart, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en J.E.A.L. Struick (†). Een paradijs vol weelde : Geschiedenis van de stad Utrecht, Het Utrechts Archief & Stichting Matrijs, 2000
Artikelen
 • Struick, J.E.A.L. Het bewind van de gilden en de strijd om het bisdom in de stad Utrecht, 1455-1456. In Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw, 1964, p. 85-11
 • Struick, J.E.A.L. De bisschopsstad Utrecht. In Maandblad Oud-Utrecht, jg. 38 (1965), p. 2-7
 • Struick, J.E.A.L. De vroeg-romaanse reliefs, gevonden in de Pieterskerk. In Maandblad Oud-Utrecht, jg. 38 (1965), p. 44-50
 • Struick, J.E.A.L. en Spruit, K.F.G. Het nieuwe gemeentelijke archiefgebouw in Utrecht. In Nederlands Archievenblad (1968) 247-255.
 • Struick, J.E.A.L. Een vorstelijk stuk goet : een vergeten diplomaat, Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk, heer van Zeist en Driebergen en zijn landhuis. In Jaarboekje van Oud-Utrecht, (1969), p. 121-159
 • Struick, J.E.A.L. Vernieuwing van binnenstad. In Maandblad Oud-Utrecht, jg. 43 (1970), p. 42-44
 • Struick, J.E.A.L. Utrechts oudste bodemschatten. In Maandblad Oud-Utrecht, jg. 44 (1971), p. 28-29
 • Struick, J.E.A.L. Nieuw licht op 'n oude woonwijk. In Maandblad van Oud-Utrecht, jg. 44 (1971), p. 41-44
 • Struick, J.E.A.L. 650 Jaar Domtoren. In Maandblad Oud-Utrecht, jg. 44 (1971), p. 45
 • Struick, J.E.A.L. De terugkeer van Trijn. In Maandblad Oud-Utrecht', jg. 44 (1971), p. 89-90
 • Struick, J.E.A.L. Het recht van Trecht. In Jaarboek Oud-Utrecht, (1972), p. 9-37
 • Struick, J.E.A.L. 1972 : Utrecht 850 jaar stadsrecht. In Maandblad Oud-Utrecht, jg. 45 (1972), p. 1-6
 • Maris, A. Johanna, met naschrift van Struick, J.E.A.L. Utrecht 850 jaar stadsrecht, aanvulling. In Maandblad Oud-Utrecht, jg. 45 (1972), p. 39-40
 • Struick, J.E.A.L. Utrecht, 1923-1973. In Jaarboek Oud-Utrecht, (1973), p. 9-16
 • Struick, J.E.A.L. Samuel Muller Fz., 1874-1974. In Tussen Rijn & Lek : tijdschrift voor de geschiedenis van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek, jg. 8 (1974), nr. 2, p. 1-3
 • Graafhuis, A. en Struick, J.E.A.L. Mr. J. W. C. van Campen 80 jaar, 1899 - 6 Augustus - 1979, met beredeneerde bibliografie. In Maandblad Oud-Utrecht, jg. 52 (1979), p. 118-121
 • Struick, J.E.A.L. "Om ijdel woorden wille". In Jaarboek Oud-Utrecht, (1981), p. 35-60
 • Struick, J.E.A.L. De ruimtelijke voorbereiding op de bouw van de Gotische Domtoren te Utrecht. In Maandblad Oud-Utrecht, jg. 55 (1982), p. 131-133
 • Struick, J.E.A.L. De verhouding tussen de bisschop, de kapittels en het stadsbestuur in Utrecht, 12e-15e eeuw. In Stift und Stadt am Niederrhein : Referate der 3. Niederrhein-Tagung des Arbeitskreises niederrheinischer Kommunalarchivare (30 September bis 1. Oktober 1983 in Emmerich-Borghees), 1984, p. 85-109.
 • Struick, J.E.A.L. De wordingsgeschiedenis van "Utrecht door de eeuwen heen". In Naar een nieuw handboek over de Haarlemse geschiedenis : symposium t.g.v. het 10-jarig bestaan van de historische werkgroep Haerlem, 19 oktober 1984 in het Teylers Museum te Haarlem, 1984, p. 29-33.
 • Struick, J.E.A.L. De weg naar de hemelpoort : volksdevoties in Utrecht tijdens de late middeleeuwen. In De kerk en de Nederlanden, 1997, p. 214-232
 • Struick, J.E.A.L. Beeld van een Utrechtse familiegroep : Kockaerts, Fresingen en Pellencussen (1225-1482). Postuum verschenen in Liber amicorum W.A. Wijburg, 2001, p. 261-269