Ecotoon

overgangsgebied tussen verschillende biotopen
De overgang van bos en water in het ooibos in de Duursche Waarden.

Een ecotoon of ecologische gradiƫnt is een overgangsgebied tussen verschillende biotopen. De verandering in omstandigheden treedt onder meer op bij de overgang van land naar water en van bos naar grasland. Doordat er gebruikgemaakt kan worden van verschillende biotopen is er in dit gebied vaak een grote biodiversiteit met de nodige ecologische niches, ook wel randeffect genoemd. Het grensgebied kan een grote lengte hebben, maar is kleiner dan de gebieden die het scheidt.