Ecotoon

overgangsgebied tussen verschillende biotopen

Een ecotoon of ecologische gradiënt is een overgangsgebied tussen verschillende biotopen. De verandering in omstandigheden treedt onder meer op bij de overgang van land naar water en van bos naar grasland. Doordat er gebruikgemaakt kan worden van verschillende biotopen is er in dit gebied de nodige ecologische niches met vaak een grote biodiversiteit, wat ook wel randeffect genoemd. Het grensgebied kan een grote lengte hebben, maar is kleiner dan de gebieden die het scheidt.

De overgang van bos en water in het ooibos in de Duursche Waarden.