Eastern Regional Service Board

regional service board in Newfoundland en Labrador (Canada)

Het Eastern Regional Service Board is een regional service board (RSB) in Newfoundland en Labrador, de oostelijkste provincie van Canada. De op een intercommunale gelijkende publieke organisatie staat in voor afval-, drinkwater- en afvalwaterbeheer en brandweervoorziening in het zuidoosten van het eiland Newfoundland.

Eastern Regional Service Board
Geschiedenis
Opgericht 25 februari 2008
Structuur
Voorzitter Harold Mullowney[1]
Raad van bestuur 21 leden[1]
Werkgebied Schiereiland Avalon en regio Clarenville
Hoofdkantoor Majors Path 255, St. John's
Type Regional service board
Doel Afvalbeheer, drinkwaterbeheer, afvalwaterbeheer, brandweer
Media
Website www.easternregionalserviceboard.com

Het Eastern RSB heeft de meeste bevoegdheden van alle regional service boards in de provincie en is daarenboven bevoegd voor een gebied met ruim 270.000 inwoners[1] – meer dan de helft van de totale provinciale bevolking. Het baat nabij Robin Hood Bay te St. John's een van Newfoundlands twee grote regionale vuilnisbelten uit.[2]

Geschiedenis Bewerken

Algemeen Bewerken

Op 25 februari 2008 richtte het provinciebestuur van Newfoundland en Labrador het Greater Avalon Regional Service Board op.[3] Dit gebeurde op basis van de "Regional Service Board Act" (1990) die in voege was getreden in 2004.[4] In 2011 werd de naam van het RSB veranderd tot de huidige naam.[5]

Oorspronkelijk had het RSB uitsluitend afvalbeheer als bevoegdheid.[6] Op 15 januari 2013, zo'n vijf jaar na de oprichting, werden de bevoegdheden verder uitgebreid naar drinkwaterbeheer, afvalwaterbeheer en brandweer.[7] Deze bevoegdhedenuitbreiding kwam er op basis van de vernieuwde "Regional Service Boards Act, 2012".

Fusieplannen Bewerken

Op 31 december 2019 publiceerde het Department of Municipal Affairs and Environment een rapport met betrekking tot de provinciale afvalbeheersstrategie. Daarin werd geadviseerd om over te gaan tot een fusie van het Eastern RSB, Burin Peninsula RSB en Discovery RSB tot een enkele entiteit bevoegd over heel Oost-Newfoundland.[8] Anno 2022 zijn er echter nog geen concrete stappen in die richting gezet.

Taken Bewerken

Het RSB heeft binnen de Eastern Region van de provincie Newfoundland en Labrador de volgende bevoegdheden:[7]

Werkingsgebied Bewerken

Het werkingsgebied van het Eastern RSB is de door de provincie ervoor gedefinieerde "Eastern Region".[5] Deze komt overeen met het schiereiland Avalon inclusief de Landengte van Avalon en het gebied direct ten noorden ervan, reikend tot Swift Current, Clarenville en Random Island. Dat gebied telt meer dan de helft van de inwoners van de provincie en omvat onder meer de provinciehoofdstad St. John's en de omliggende metropoolregio.

In de onderstaande lijst staan alle plaatsen vermeld die vallen onder de bevoegdheid van het Eastern RSB, met vermelding of ze een gemeente of stad, een local service district of een plaats zonder lokaal bestuur zijn.[9]

Gemeenten en steden Bewerken

Local service districts Bewerken

Andere plaatsen Bewerken