Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie

(Doorverwezen vanaf ETIAS)

Het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (Engels: European Travel Information and Authorisation System) moet een elektronisch systeem voor de verstrekking van reisautorisaties voor het reizen naar de Europese Unie (EU) worden. Het systeem zou vanaf 2021 in werking moeten treden. Deze uitgebreide veiligheidscontrole zal gelden voor niet-visumplichtige onderdanen van derde landen die naar het Schengengebied reizen en wordt voor aanvang van de reis verricht. Indien nodig kan de reisautorisatie voor deze personen worden geweigerd. Het doel is om de interne veiligheid in de EU te verbeteren en illegale immigratie te voorkomen, om de volksgezondheid te beschermen en om vertragingen aan de grenzen te verminderen door personen die op één van deze vlakken een risico kunnen vormen al op te sporen voordat ze aan de grens aankomen. Per juni 2018 zou dit systeem burgers van ongeveer 62 landen betreffen die geen lid zijn van de EU, maar toch een regeling voor visumvrij reizen met de EU hebben. In 2014 kwamen ongeveer 30 miljoen burgers zonder visum de EU binnen. Het ETIAS wordt ontwikkeld en beheerd door het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA).

De landen van het Akkoord van Schengen
Schengenlanden die lid zijn van de EU
Schengenlanden die geen lid zijn van de EU (IS·N·CH·FL)
Toekomstige Schengenlanden (BG·CY·HR·RO)
Samenwerkende landen (GB·IRL)

De Europese Unie krijgt dus een elektronisch systeem voor reisvergunningen dat vergelijkbaar is met de systemen in de Verenigde Staten (ESTA), Canada (eTA), Australië (ETA), India en andere landen.

Aanvraag en vergoedingBewerken

Burgers van derde landen moeten vóór hun afreis online een reisautorisatie aanvragen. Voor elke aanvraag moeten volwassenen een reisautorisatievergoeding van 7 euro betalen. Voor minderjarigen is de applicatie gratis. De ingevulde informatie wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van EU-databanken en de relevante databanken van Europol en Interpol om te bepalen of er redenen zijn om een reisautorisatie te weigeren. Als er geen overeenkomsten met andere databanken of andere elementen die nader bekeken moeten worden, worden vastgesteld, wordt de reisautorisatie automatisch en onmiddellijk afgegeven. Dit zou voor de meeste aanvragen het geval moeten zijn.

Lucht- en zeevervoerders zullen vóór het instappen moeten controleren of burgers van derde landen die onderworpen zijn aan de reisautorisatieplicht in het bezit zijn van een geldige reisautorisatie. Vanaf drie jaar na de ingebruikname van het Etias zal deze verplichting ook gelden voor internationaal opererende vervoerders die groepen personen per bus vervoeren. De reisautorisatie zal geen automatisch recht geven op toegang of verblijf; de uiteindelijke beslissing wordt genomen door de grenswachten.

GeldigheidBewerken

Een ETIAS-reisautorisatie zal geldig zijn voor een periode van drie jaar of tot het einde van de geldigheidsduur van het reisdocument dat bij de aanmelding geregistreerd is, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Controle van gegevensBewerken

Het toekomstige ETIAS zal de informatie met de volgende databanken vergelijken:

In te vullen gegevensBewerken

De volgende informatie zal worden gevraagd bij het invullen van het ETIAS-formulier:

 • Achternaam
 • Geboortenaam
 • Voornaam
 • Pseudoniem
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats en -land
 • Nationaliteit
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer of mobiel nummer
 • Onderwijs en werkervaring
 • Het eerste EU-land waar de aanvrager naartoe wil reizen. De aanvrager is hierbij verplicht om het aangegeven land als eerste EU-land te bezoeken. Verder reizen mag, ook al is de aanvrager in het bezit van een ETIAS-reisautorisatie, door nationale grenswachten in de EU worden verhinderd.
 • Andere vragen, bijvoorbeeld over de gezondheidstoestand, over ondernomen reizen naar oorlogsgebieden of conflictregio's of waar de aanvrager is verwijderd of uitgewezen, evenals over eerdere vermeldingen in het strafregister.
 • In het geval van minderjarigen moet de wettelijke voogd de ETIAS-aanvraag indienen.
 • Familieleden van EU-burgers uit een ander land moeten bewijzen leveren van de relatie, verblijfsvergunning en andere informatie.

Externe linksBewerken