EBITDA is een Engels letterwoord dat gebruikt wordt in de financiële wereld om de operationele kasstroom te benoemen.

DefinitieBewerken

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization en is een maatstaf voor de brutowinst minus aftrek van overheadkosten van een bedrijf. De Nederlandse vertaling is inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill, dit is ook de letterlijke inhoud van het begrip. Het wordt gebruikt als maatstaf voor de winst die een onderneming haalt met haar operationele activiteiten zonder dat hier kosten en opbrengsten van de financiering in verwerkt zitten[1].

Vergelijking kengetallenBewerken

Het EBITDA-begrip sluit dicht aan bij het concept waarop gemeentebegrotingen in België worden opgesteld zonder rekening te houden met de financieringen (buitengewone begrotingen). De OCMW-begrotingen (NOB = Nieuwe OCMW-Boekhouding) daarentegen verlopen conform de IFRS-normen, maar dan dienen er altijd conversietabellen te worden gemaakt om de overeenstemming met de 'bedrijfskasstroomversie' te staven.

Zie ookBewerken

  • kengetal EBIT (Earnings Before Interest and Tax)
  • kengetal EBT (Earnings Before Taxes)