Een hydraulische dynamometer uit 1905.

Een dynamometer (van Grieks dynamis, kracht) wordt in de fysica gebruikt om krachten te meten. Dit gebeurt meestal door middel van een veer die uitrekt als er meer kracht op wordt uitgeoefend. Als zo'n veer is geijkt door er een schaal op aan te brengen, is de kracht die op de veer wordt uitgeoefend, af te lezen.

De SI-eenheid van kracht is de Newton.

Zie ookBewerken