Duhem-Margules-vergelijking

De vergelijking van Duhem en Margules, genoemd naar Pierre Duhem (1861-1916) en Max Margules (1856-1920), is een thermodynamische relatie tussen de molfracties in de vloeistof ( en ) en in de gasfase ( en ) waarbij de gasfase als ideaal gas wordt beschouwd:

En daar , geldt:

waarin de partiële dampdruk is en de molaire fractie van component in de vloeistoffase is.

De relatie is verbonden met de vergelijking van Gibbs-Duhem vanuit de definitie dat de partiële druk gerelateerd is met de verzadigde dampdruk van component door:

,

Hierin is de activiteitscoëfficiënt van component .

Daar onafhankelijk is van de molfractie geldt:

En dus:

BronnenBewerken

  • Atkins, Peter and Julio de Paula. 2002. Physical Chemistry, 7th ed. New York: W. H. Freeman and Co.
  • Carter, Ashley H. 2001. Classical and Statistical Thermodynamics. Upper Saddle River: Prentice Hall.
  • Harris, Joseph. "The Duhem–Margules Equation." Algebraic Geometry. Harvard Science Center, Cambridge. 19 Oct. 2009. Lecture.