Druklassen

Tot het druklassen behoort een groep van lasmethoden waarbij de voorwerpen die aaneengelast moeten worden, krachtig tegen elkaar gedrukt worden en doorgaans ook worden verhit.

Tot deze groep behoort historisch gezien de oudst bekende vorm van lassen: wellen of smeden genaamd. Deze methode vindt haar oorsprong in het smidsvuur. Het door hitte in een deegachtige toestand gebrachte metaal wordt vervolgens onder druk van hamerslagen aan elkaar gelast.

Koud-/warmdruklassenBewerken

Men onderscheidt kouddruklassen en warmdruklassen: