Drijfmest

Drijfmest is een mengsel van vaste mest en vloeibare mest (gier) van dierlijke oorsprong.

Zodenbemester voor grasland
Sleufkouterbemester voor akkerland

Vroeger werd de vaste stalmest (met stro) op een mesthoop apart gehouden van de gier die in een gierkelder werd verzameld. Om arbeid te besparen is men veelal overgegaan op de opslag van drijfmest in een mestput.

De dieren kunnen verblijven in een stal met een roostervloer of een dichte vloer. Bij een roostervloer vallen alle uitwerpselen door de roosterspleten in de mestput en bij een dichte vloer wordt door een meestal automatisch werkende mestschuif regelmatig de mest in de mestput geschoven.

In Nederland is er sinds 2006 nieuwe wetgeving voor de opslag en aanwending van drijfmest van kracht.

Drijfmest moet op grasland worden verspreid met een drijfmestinjecteur. Op akkerland moet drijfmest met een bouwlandinjecteur uitgereden worden. Vroeger mocht dit zonder injecteur mits het direct daarna wordt ondergewerkt.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken