Hoofdmenu openen
driehoek van Kepler
De piramide van Cheops is bijna een driehoek van Kepler.

Een driehoek van Kepler is een rechthoekige driehoek met zijden in de verhouding . De driehoek is naar Johannes Kepler genoemd.

Hierin is de gulden snede.

Wanneer het rekenkundig, het meetkundig en het harmonisch gemiddelde van twee getallen en zich als de lengten verhouden van de drie zijden van een driehoek, is die driehoek een driehoek van Kepler. Het omgekeerde hiervan geldt per definitie.

De verhouding tussen de zijden is bij benadering 1 : 1,272 : 1,618.

De Piramide van Cheops is bijna een driehoek van Kepler.