Drechtsteden

streek in Zuid-Holland en samenwerkingsverband van gemeenten

Drechtsteden verwijst naar een streek in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, waarvan de plaatsnamen veelal op -drecht eindigen. Het gaat om de plaatsen Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht, gelegen aan de drie rivieren Beneden-Merwede, de Noord en de Oude Maas. Het gebied betreft het zuidelijke gedeelte van de Randstad.

Dordrecht (r), Papendrecht (b) en Zwijndrecht (l) vanuit de lucht bekeken.
Vlag van Drechtsteden

De Drechtsteden hebben samen bijna 270.000 inwoners en beslaan een oppervlakte van 169 km² waarvan 1.450 hectare bedrijventerreinen. De bevolkingsdichtheid van het gebied is 1598 inwoners per km². Water is de verbindende factor: de drie rivieren Beneden-Merwede, de Noord en de Oude Maas komen samen in het hart van de regio bij het drierivierenpunt. De regio is toonaangevend in de maritieme sector, de Drechtsteden zijn dan ook ‘Samen stad aan het water’ en ‘Maritieme Topregio’.

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

bewerken

De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is een samenwerkingsverband tussen zeven buurgemeenten; Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam en sinds november 2015 Hardinxveld-Giessendam.

Het algemeen bestuur, de Drechtraad, bestaat uit raadsleden van de zeven gemeenten. Iedere fractie in de zeven gemeenteraden heeft één vertegenwoordiger in de Drechtraad. Elk lid heeft een eigen ‘stemgewicht’. Hoe zwaar zijn of haar stem weegt in de Drechtraad, hangt af van het aantal voor zijn of haar politieke partij behaalde stemmen bij de lokale gemeenteraadsverkiezingen. Zo heeft de Drechtraad een directe verbinding met de gekozen gemeenteraden. Het aantal leden hangt dus af van het aantal fracties in de gemeenteraden; in de bestuursperiode 2014-2018 zijn er 45 Drechtraadsleden. Het is de enige gemeenschappelijke regeling in Nederland waar raadsleden het primaat hebben en die als het ware wordt ‘gedragen’ door de inwoners, daardoor is het uniek in bestuurskundig Nederland.
Het dagelijks bestuur is in handen van het Drechtstedenbestuur dat bestaat uit acht bestuurders.

De totale begroting bedraagt bijna 265 miljoen euro. Ruim de helft van de zeven lokale begrotingen is regionaal belegd. De samenwerking voorziet erin dat er goedkoper en effectiever kan worden gewerkt.

De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden werkt samen aan het versterken van de economische kracht van de regio, zelfredzaamheid van en zorg voor de inwoners en het (fysiek) aantrekkelijker maken van het gebied. Belangrijke speerpunten zijn arbeidsmarkt en werkgelegenheid, onderwijs en bedrijfsleven, vestigings- en woonklimaat, bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en de transities AWBZ en Jeugd. De Drechtsteden zetten zich gezamenlijk in om de as Rotterdam / Antwerpen en de maritieme sector in het bijzonder te verstevigen. Onder meer door nauwe samenwerking in de Vlaams Nederlandse Delta.

Het samenwerkingsverband omvat onder meer het bestuursbureau Bureau Drechtsteden, de Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden, het Ingenieursbureau Drechtsteden, Onderzoekscentrum Drechtsteden, Servicecentrum Drechtsteden en de Sociale Dienst Drechtsteden. In totaal telt de GR Drechtsteden 790 FTE’s.

-drecht elders

bewerken

Binnen Dordrecht ligt de buurt Wieldrecht, vroeger een zelfstandig dorp. Ook buiten de Drechtsteden, in zowel Nederland als België, komt de uitgang -drecht voor, zoals Moordrecht, Berendrecht, Ossendrecht, en Zwijndrecht (BE). Door de Zuid-Hollandse plaats Leimuiden loopt een rivier genaamd Drecht (rivier).

bewerken