Hoofdmenu openen

Dotterbloemgrasland van veen en klei

Dotterbloemgrasland van veen en klei is een natuurdoeltype wat bestaat uit kruidenrijk grasland. Het natuurdoeltype komt voor langs rivieren en in laagveengebieden. Het natuurdoeltype kan lokaal in de duinen voorkomen. Het natuurdoeltype vergt een natte bodem met een hoge grondwaterstand die zwak eutroof is die een pH waarde van tussen de 5 en de 7 heeft. In de winter is het gebied het grootste deel van de tijd overstroomd. De bodem bestaat uit veengronden, zandige kleigronden en gronden met veen op klei zoals de weideveengronden. Het water dat de vegetatie voed is afkomstig van grondwater en regenwater . Incidenteel is het water afkomstig van oppervlaktewater. Het natuurdoeltype vergt een oppervlakte van minstens 5 hectare.

PlantengemeenschappenBewerken

Binnen het natuurdoeltype dotterbloemgrasland van veen en klei kunnen meerdere plantengemeenschappen voorkomen. Niet alle plantengemeenschappen hoeven tegelijk voor te komen binnen het natuurdoeltype.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Veldrus-associatie Crepido-Juncetum acutiflori
Associatie van harlekijn en ratelaar Rhinantho-Orchidetum morionis
Associatie van echte koekoeksbloem en gevleugeld hertshooi Lychnido-Hypericetum tetrapteri
Associatie van boterbloemen en waterkruiskruid Ranunculo-Senecionetum aquatici